Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

06/06/2000 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
479 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1a.10:00~10:15Emigracijos įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2435(SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Emanuelis Zingeris
1 - 1b.Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 14 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2436(SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
1 - 2.10:15~10:30Darbo ginčų nagrinėjimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2354(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Teodora Visokavičienė
1 - 3.10:30~10:50Seimo NUTARIMO "Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo" PROJEKTAS (Nr. P-2542) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Landsbergis
1 - 4a.10:50~11:10Civilinio KODEKSO PROJEKTAS (Antroji knyga) (Nr. P-2269(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gražina Imbrasienė
1 - 4b.Civilinio kodekso antrosios knygos įsigaliojimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2270) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 5.11:10~11:15Poligrafo naudojimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2251(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
1 - 6.11:15~11:30Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2403) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
1 - 7.12:00~12:10Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl okupacinės valdžios nusavintų gyventojų lėšų grąžinimo" PROJEKTAS (Nr. P-528(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audronius Ažubalis
1 - 8.12:10~12:30Biudžetinės sandaros įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2471(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
1 - 9a.12:30~12:50Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2321(4SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Teodora Visokavičienė
1 - 9b.Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros laikinojo įstatymo 4 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2322(4SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Teodora Visokavičienė
1 -10.12:50~13:10Valstybinių pensijų įstatymo 7 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2404(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Beinortas
1 -11.13:10~13:30Valstybinių pensijų įstatymo 11 ir 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2402(4SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
480 Vakarinis posėdis
r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. P-2582) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma
r - 2.Seimo NUTARIMO "Dėl ataskaitos apie Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą" PROJEKTAS (Nr. P-2558) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Liudvikas Sabutis
r - 3.Mokėjimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2344) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Gražulis
r - 4.Miškų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2557) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Lapė
r - 5.Seimo NUTARIMO "Dėl redakcinės komisijos Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijai "Dėl priemonių mažinti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto deficitą" parengti" PROJEKTAS (Nr. P-2560(2)) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dainius Petras Paukštė
r - 6.Vietinių rinkliavų įstatymo 2 ir 3 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2000) [svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Šimėnas
2 - 1.15:00~15:20Rinkliavų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2409(3SP)) [svarstymo tęsinys, svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
2 - 2a.15:20~15:35Mokesčių administravimo įstatymo 29 ir 38 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2578) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 2b.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6, 7, 17, 25, 32, 35, 36 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2579) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3a.15:30~15:45Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2561) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3b.Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 1, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 25 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2562) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3c.Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2563) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4.15:45~16:00Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo 6 ir 8 straipsnių pakeitimo bei papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2332(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
2 - 5.16:00~16:30Vyriausybės pusvalandis
2 - 6a.16:30~16:40Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173(2), 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 173(17) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2513(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gražina Imbrasienė
2 - 6b.Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2514(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
2 - 7.16:40~16:50Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2245) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
2 - 8.16:50~17:00Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 35 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2148) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rūta Rutkelytė
2 - 9.17:00~17:15Elektroninio parašo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2567) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -10.17:15~17:30Civilinio proceso kodekso 102 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2581) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -11.17:30~17:40Protokolinis nutarimas
2 -12.17:40~18:00Seimo narių pareiškimai