Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

07/04/2000 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
495 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~11:00Seimo rinkimų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2553(3SP)) [priėmimo tęsinys, priėmimo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Liudvikas Sabutis
1 - 2a.11:00~11:15Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 41 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2623(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Beinortas
1 - 2b.Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2624(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Beinortas
1 - 2c.Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2625(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Beinortas
1 - 3a.11:15~11:30Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2321Gr) [grąžinto įstatymo svarstymas, grąžinto įstatymo priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 3b.Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros laikinojo įstatymo 4, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2322Gr) [grąžinto įstatymo svarstymas, grąžinto įstatymo svarstymas, grąžinto įstatymo priėmimas, grąžinto įstatymo priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 4.11:30~11:40Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 10 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2691) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 5.12:00~12:302000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2668) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 6.12:30~13:10Biudžetinės sandaros įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2471(4SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
1 - 7a.13:10~13:30Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2561(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
1 - 7b.Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 1, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 25 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2562(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
1 - 7c.Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 3 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2563(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
1 - 8.13:30~13:40Seimo NUTARIMO "Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudėties pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. P-2721) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Vidžiūnas
496 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:20Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-1953(3)) [svarstymo tęsinys, svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žibartas Juozas Jackūnas
2 - 2.15:20~15:35Seimo NUTARIMO "Dėl specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti tarybos" PROJEKTAS (Nr. P-2634(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
2 - 3.15:35~16:00Elektroninio parašo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2567(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Simas Ramutis Petrikis
2 - 4.16:00~16:30Vyriausybės pusvalandis
2 - 5.16:30~16:50Administracinių teisės pažeidimų kodekso 87, 87(2), 87(3), 87(4), 87(5), 87(6), 259(1) straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2605(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gražina Imbrasienė
2 - 6.16:50~17:00Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2659(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Matulas
2 - 7a.17:00~17:10Darbo sutarties įstatymo 1, 5, 17, 17(1) ir 17(2) straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2576(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Beinortas
2 - 7b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41(3) ir 259(1) straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2490(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Egidijus Bičkauskas
2 - 8.17:10~17:20Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2355(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
2 - 9.17:20~17:30Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2679) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -10.17:30~17:40Seimo NUTARIMO "Dėl principinės Lietuvos kariuomenės struktūros, vyresniųjų karininkų, generolų ir admirolų bei ribinio karių skaičiaus 2000 ir 2001 metais" PROJEKTAS (Nr. P-2645) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Vytautas Stankevičius
2 -11.17:40~17:50Kariuomenės vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose ir pratybose, taip pat tarptautinių pratybų rengimo Lietuvos teritorijoje įstatymo pavadinimo, 1, 6, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2676) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Vytautas Stankevičius
2 -12a.17:50~18:00Užsienio žvalgybos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2646) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Vytautas Stankevičius
2 -12b.Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 5 ir 6 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2647) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Vytautas Stankevičius
2 -13.18:00~18:10Karo prievolės įstatymo 11, 13, 14, 15, 17, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo II (1) skyriumi ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2648) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Vytautas Stankevičius
2 -14a.18:10~18:20Karių materialinės atsakomybės ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2649) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Vytautas Stankevičius
2 -14b.Civilinio proceso kodekso 372 ir 373 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2650) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Vytautas Stankevičius
2 -15a.18:20~18:40Veterinarijos įstatymo 4, 8, 14, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2696) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -15b.Civilinės saugos įstatymo 29 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2697) [pateikimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -15c.Gyvulių veislininkystės įstatymo 9, 12, 14, 19 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2698) [pateikimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -15d.Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2699) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -15e.Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 7, 9, 10, 12, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2700) [pateikimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -15f.Vaistų įstatymo 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2701) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -15g.Sveikatos sistemos įstatymo 71 straipsnio pakeitimo ir 78 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2702) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -15h.Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 52 ir 54 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2703) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -15j.Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8, 13, 14, 17, 18, 21, 26, 27, 41 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2704) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -15k.Farmacinės veiklos įstatymo 17, 21, 22, 23, 24 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2705) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -15l.Ekonominių sankcijų už visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų pažeidimus įstatymo įgyvendinimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2706) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -15m.Ekonominių sankcijų už visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų pažeidimus įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2707) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -15n.Seimo NUTARIMO "Dėl Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo įsigaliojimo" 2 punkto pripažinimo netekusiu galios" PROJEKTAS (Nr. P-2708) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -16.18:40~19:00Seimo narių pareiškimai
r - 1.Valstybės vidaus skolos žemės ūkiui finansuoti pripažinimo ir padengimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2343) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mykolas Pronckus,
 • Virmantas Velikonis,
 • Petras Papovas,
 • Vytautas Einoris
r -2a.Mokesčių administravimo įstatymo 29 ir 38 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2578(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius,
 • Algirdas Butkevičius
r -2b.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6, 7, 17, 25, 32, 35, 36 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2579(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius,
 • Algirdas Butkevičius
r -3a.Valstybės saugumo departamento įstatymo 7, 8 ir 19 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2655) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
r -3b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 188(15) straipsniu ir 224, 259(1), 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2656) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
r -4.Baudžiamojo kodekso 72 ir 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2666) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Napoleonas Stasiškis