Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

07/13/2000 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
501 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:302000 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2668(2)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Dudėnas
1 - 2.10:30~10:45Seimo NUTARIMO "Dėl valstybės garantijos suteikimo Tarptautiniam rekonstrukcijos ir plėtros bankui" PROJEKTAS (Nr. P-2678(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
1 - 3a.10:45~11:25Akcinių bendrovių ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2300(4SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
1 - 3b.Draudimo įstatymo 27 ir 29 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2301(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
1 - 3c.Komercinių bankų įstatymo 6, 7, 8 ir 34 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2302(2)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Elvyra Janina Kunevičienė
1 - 3d.Įstatymo "Dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių" pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2303(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
1 - 3e.Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 28, 38 straipsnių pakeitimo ir 41 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2304(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
1 - 4.11:25~11:45Reklamos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2642(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žibartas Juozas Jackūnas
1 - 5a.12:00~13:30Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2350(4)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Liudvikas Sabutis
1 - 5b.Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2662) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
1 - 5c.Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2351(5SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Beinortas
1 - 6.13:30~13:45Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2355(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
1 - 7a.13:45~14:00Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2465(2)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žibartas Juozas Jackūnas
1 - 7b.Seimo NUTARIMO "Dėl Etninės kultūros globos tarybos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. P-2744) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žibartas Juozas Jackūnas
502 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:20Seimo rinkimų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2553(3SP)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Liudvikas Sabutis
2 - 2.15:20~15:40Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-1953(3)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žibartas Juozas Jackūnas
2 - 3a.15:40~16:00Civilinio KODEKSO PROJEKTAS (Ketvirtoji knyga: Daiktinė teisė) (Nr. P-2529) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3b.Civilinio KODEKSO PROJEKTAS (Šeštoji knyga: Prievolių teisė) (Nr. P-2530) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4.16:00~17:00Vyriausybės valanda
2 - 5.17:15~17:30Profesinių sąjungų turto paskirstymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2575(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
2 - 6a.17:30~17:45Buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto įstatymo 3 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2630(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
2 - 6b.Sanatorinių-kurortinių įstaigų ir poilsio namų, valdytų buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų, nuosavybės nustatymo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2631(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
2 - 6c.Seimo NUTARIMO "Dėl specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti nuostatų pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. P-2632(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
2 - 6d.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto" įgyvendinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. P-2633(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
2 - 7.17:45~18:00Seimo NUTARIMO "Dėl principinės Lietuvos kariuomenės struktūros, vyresniųjų karininkų, generolų ir admirolų bei ribinio karių skaičiaus 2000 ir 2001 metais" PROJEKTAS (Nr. P-2645(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
2 - 8.18:00~18:15Kariuomenės vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose ir pratybose, taip pat tarptautinių pratybų rengimo Lietuvos teritorijoje įstatymo pavadinimo, 1, 6, 8, 9, 10, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2676(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
2 - 9a.18:15~18:30Žvalgybos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2646(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
2 - 9b.Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 5 ir 6 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2647(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
2 - 10.18:30~18:40Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2689) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Saulius Pečeliūnas
2 - 11.18:40~19:00Seimo narių pareiškimai
r - 1a.Mokesčių administravimo įstatymo 29 ir 38 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2578(2)) [priėmimas, priėmimas, svarstymo tęsinys, svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius,
 • Algirdas Butkevičius
r - 1b.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 6, 7, 17, 25, 32, 35, 36 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2579(2)) [priėmimas, priėmimas, svarstymo tęsinys, svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius,
 • Algirdas Butkevičius
r - 2a.Juridinio asmens teisių neturinčių įmonių supaprastinto išregistravimo ir veiklos nevykdančių įmonių išregistravimo už daromus teisės pažeidimus iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro laikinojo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2736) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

r - 2b.Įmonių įstatymo 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2737) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynimo fondo likvidavimo" PROJEKTAS (Nr. P-2732(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Listavičius
r - 4.Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 7 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2674) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Valatka
r - 5a.Alkoholio kontrolės įstatymo 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2169A) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Simas Ramutis Petrikis
r - 5b.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 52 straipsnyje nurodytų straipsnių įgyvendinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. P-2461(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albertas Šimėnas
r - 6.Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 23 ir 31 straipsnių papildymo įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2745) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
r - 7.Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pavadinimo, 1, 3, 6, 12, 16 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2747) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
r - 8a.Advokatūros įstatymo įgyvendinimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2611(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gražina Imbrasienė
r - 8b.Advokatūros įstatymo 9 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2724) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gražina Imbrasienė
r - 9a.Karių materialinės atsakomybės ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2649(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
r - 9b.Civilinio proceso kodekso 372 ir 373 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2650) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Vytautas Stankevičius
r - 10.Karo prievolės įstatymo 8, 11, 13, 14, 17, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo II (1) skyriumi ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2648(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozapas Algirdas Katkus
r - 11.Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2742) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Lapė