Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

04/05/2001 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
64 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
02.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:15Akcinių bendrovių įstatymo 10, 20, 37, 37(1), 43 ir 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-349(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 2.10:15~10:25Lito patikimumo įstatymo papildymo 8 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-403(SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Glaveckas
1 - 3.10:25~10:40Alkoholio kontrolės įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-111(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 4.10:40~10:45Pataisos darbų kodekso 45(3), 50 ir 68(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-75(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 5.10:45~10:50Turizmo įstatymo 18 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-271(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 6a.10:50~11:45Valstybės tarnybos įstatymo 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 29, 31, 43, 44, 50, 55, 56, 59, 65, 67, 68, 69, 77, 78, 79 straipsnių ir 2 priedėlio pakeitimo ir papildymo bei 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-429(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 6b.Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio 16 skirsnio papildymo ir 27 skirsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2918(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 7a.12:00~12:20Seimo rinkimų įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-305(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 7b.Prezidento rinkimų įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-306(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 7c.Prezidento įstatymo 18 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-307) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7d.Konstitucinio teismo įstatymo 16 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-308(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 7e.Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statuto 31 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-309(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 7f.Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos teismų teisėjų, prokuratūros darbuotojų, valstybinių arbitrų bei valstybės kontrolės departamento darbuotojų tarnybinių atlyginimų" pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-310(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 7g.Valstybės saugumo departamento įstatymo 27 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-311(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 7h.Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-312(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 7i.Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-313(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 7j.Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-314(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 7k.Seimo kontrolierių įstatymo 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-315(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 7l.Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 26 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-316(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 7m.Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-317(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 7n.Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-318(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 7o.Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 4 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-319(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 7p.Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-320(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 - 8.12:20~12:50Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1947), baigiamojo dokumento, išreiškiančio daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatus, Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos, Lietuvos prisijungimo prie Marakešo sutarties, įsteigiančios Pasaulio prekybos organizaciją, protokolo, Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Meksikos Valstijų supratimo memorandumo dėl geografinių nuorodų apsaugos ir darbo grupės dėl Lietuvos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją ataskaitos ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-520) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 9.12:50~13:00Finansų institucijų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-514) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -10.13:00~13:20Gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo įstatymo 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-535) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -11.13:20~13:30Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-493) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -12.13:30~13:40Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(1) straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-496) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -13.13:40~13:50Įmonių įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-509) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

65 Vakarinis posėdis
2 - 1a.15:00~15:20Santuokos ir šeimos kodekso 78 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-497) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 1b.Vaiko globos įstatymo 15 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-498) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 2.15:20~15:40Nuodingųjų medžiagų kontrolės ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-521) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3.15:40~16:00Kazachstano Respublikos Prezidento J.E.Nursultano Nazarbajevo kalba
2 - 4.16:00~17:00Vyriausybės valanda
2 - 5a.17:00~17:20Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karių dalyvavimo NATO vadovaujamoje taikos stabilizavimo operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje pratęsimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-522) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 5b.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje taikos operacijoje Kosovo provincijoje, Jugoslavijos Federacinėje Respublikoje, pratęsimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-523) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6.17:20~17:30Seimo NUTARIMO "Dėl Laikinosios komisijos J.Abromavičiaus žūties aplinkybėms ištirti sudarymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-97(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Egidijus Klumbys
2 - 7.17:30~17:40Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 ir 14 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-115) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
2 - 8.17:40~17:50Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-136) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
2 - 9.17:50~17:55Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-167) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Vėsaitė
2 -10.17:55~18:10Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-176) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
2 -11.18:10~18:20Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-177) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Gražulis
2 -12.18:20~18:40Seimo narių pareiškimai
r - 1.Protokolinis nutarimas
r - 2.Lobistinės veiklos įstatymo 8 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-106(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
r - 3.Pataisos darbų kodekso 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2627) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

r - 4a.Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2468) [svarstymo tęsinys, svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Gražulis
r - 4b.Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. P-2589) [svarstymo tęsinys, svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Gražulis
r - 5a.Žemės ūkio bendrovių įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-462(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jeronimas Kraujelis
r - 5b.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-463) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jeronimas Kraujelis
r - 6a.Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-194) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas
r - 6b.Švenčių dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-195) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas