Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

05/24/2001 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
90 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
02.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:10Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl bendradarbiavimo vykdant liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugą ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-499(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 15.13:40~13:45Europos susitarimo dėl pagrindinių tarptautinių geležinkelio linijų (AGC) ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-655) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 2.10:10~10:15Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Tarybos savitarpio supratimo memorandumo dėl Europos Tarybos informacijos biuro Vilniuje statuso ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-611(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Medalinskas
1 - 3.10:15~10:20Lietuvos Respublikos ir Gruzijos konsulinės konvencijos ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-428) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 4.10:20~10:25Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federalinės Tarybos sutarties dėl reguliaraus oro susisiekimo ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-258) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 5.10:25~10:30Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tuniso Respublikos Vyriausybės sutarties dėl reguliaraus oro susisiekimo ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-335) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 6.10:30~10:35Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Estijos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl bendros aukštojo mokslo erdvės sukūrimo Baltijos šalyse ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-539) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7.10:35~10:40Lietuvos Respublikos ir Suomijos Respublikos sutarties dėl socialinės apsaugos ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-501) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 8.10:40~10:45Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir įstatymo priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-380(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 9a.10:45~10:55Slaugos praktikos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-577(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Kuzmickas
1 - 9b.Sveikatos sistemos įstatymo 3 ir 24 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-578(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Kuzmickas
1 -10a.10:55~11:10Asociacijų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-542(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Melianas
1 -10b.Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-543(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Melianas
1 -10c.Labdaros ir paramos fondų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-544(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Melianas
1 -11.11:10~11:20Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl žinių visuomenės ir žinių ekonomikos plėtros Lietuvoje prioritetinių darbų" PROJEKTAS (Nr. IXP-602(2)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius
1 -12a.11:20~11:45Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 31, 32, 36, 172, 177 ir 178 straipsnių pakeitimo ir papildymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-127A(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 -12b.Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 32, 172, 178 straipsnių papildymo ir pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-127(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 -12c.Biudžeto sandaros įstatymo 8, 17, 18, 20, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-128A(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Šivickas
1 -13.12:00~13:30Vyriausybės veiklos ataskaita
1 -14.13:30~13:40Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių pastatų ar patalpų, perduodamų už akcijas naujai steigiamoms arba veikiančioms akcinėms bendrovėms ar uždarosioms akcinėms bendrovėms, sąrašo patvirtinimo" dalinio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-647) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

91 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:20Azartinių lošimų įstatymo 6, 10 ir 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-696) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 2a.15:20~15:30Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, terorizmu ir kitais nusikaltimais ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-654) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 2b.Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais sunkiais nusikaltimais sutarties ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-657) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3.15:30~15:40Geriamojo vandens ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-695) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4.15:40~15:50Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-691) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 5.15:50~16:00Valstybės kontrolės įstatymo, Teismų įstatymo, Konstitucinio Teismo įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo, Seimo narių darbo sąlygų įstatymo, Prokuratūros įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-680) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6.16:00~17:00Vyriausybės valanda
2 - 7a.17:00~17:10Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1, 5, 8, 10, 15, 18, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-303) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audrius Klišonis
2 - 7b.Sveikatos sistemos įstatymo 53 ir 79 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-304) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audrius Klišonis
2 - 8a.17:10~17:20Baudžiamojo kodekso papildymo 54(4) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-326) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 - 8b.Baudžiamojo proceso kodekso 412(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-327) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 - 9a.17:00~17:40Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-338) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Eligijus Masiulis
2 - 9b.Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-339) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Eligijus Masiulis
2 - 9c.Muitinės kodekso 2 ir 165 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-340) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Eligijus Masiulis
2 -10.17:40~18:00Seimo narių pareiškimai
r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo" papildymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-701) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dalia Kutraitė Giedraitienė
r - 2.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo Pirmininko pavadavimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-707) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas