Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

09/18/2001 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
131 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:20Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo ir įgyvendinimo plano" priedėlio papildymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-996) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 2.10:20~10:30Valstybės valdymo išlaikymo kai kuriuose ūkio objektuose ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-16(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 3.10:30~10:45Vietos savivaldos įstatymo 11, 15, 17, 21, 27, 28, 29, 36, 37 straipsnių pkeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-512(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 4.10:45~11:00Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-369(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 5.11:00~11:15Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 28 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-703(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Glaveckas
1 - 6.11:15~11:25Seimo NUTARIMO "Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švč.Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijos susitarimui dėl gyvenamojo namo Panevėžyje, Tilvyčio g.11, grąžinimo Švč.Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijai natūra" PROJEKTAS (Nr. IXP-30) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7a.11:25~11:40Sveikatos sistemos įstatymo 22, 88 straipsnių pakeitimo ir 89, 90, 91, 93 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-794) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7b.Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-795) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7c.Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 2 ir 11 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-796) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 8.12:00~12:30Baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-959) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 9.12:30~12:40Estijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės susitarimo dėl kelto "Estonia" bei jį papildančio protokolo ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-928) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 10.12:40~12:45Augalų nacionalinių genetinių išteklių ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-692(2SP)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Raistenskis
1 - 11.12:45~12:50Augalų sėklininkystės ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-865) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 12a.12:50~13:10Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 1, 2, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo 6(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-343A) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 12b.Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 1, 2, 5, 7 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir įstatymo papildymo 6(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-343(4SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
1 - 13.13:10~13:25Prekybinės laivybos įstatymo 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 30, 37, 38, 51, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo ir keturioliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-986) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 14.13:25~13:40Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-999) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 15.13:40~13:50Audito įstatymo 47 straipsnio 3 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-913) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Šivickas
132 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:10Seimo NUTARIMO "Dėl Klaipėdos universiteto statuto patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. P-2953(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rolandas Pavilionis
2 - 2a.15:10~16:00Lietuvos banko 2000m. veiklos ataskaita
2 - 2b.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos banko 2000 metų finansinės ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-832) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Glaveckas
2 - 3.16:00~16:30Žemės ūkio ministro K.Kristinaičio atsakymai į Seimo narių klausimus
2 - 4.16:30~16:45Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-679) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 5.16:45~16:55Seimo NUTARIMO "Dėl Kauno technologijos universiteto statuto patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. P-2884(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rolandas Pavilionis
2 - 6.16:55~17:15Seimo narių pareiškimai
r - 1.Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 1 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-40(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma
r - 2.Kainų įstatymo 1 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-466) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma
r - 3a.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-987) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas,
 • Artūras Paulauskas
r - 3b.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto" PROJEKTAS (Nr. IXP-985(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas,
 • Artūras Paulauskas
r - 3c.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1000) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas,
 • Artūras Paulauskas