Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

10/16/2001 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
144 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:20Pašto įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-864(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 2.10:20~10:45Seimo NUTARIMO "Dėl specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos energija" reorganizavimo projekte numatyto įstatinio kapitalo ir prievolių (įsipareigojimų) paskirstymo tarp naujai steigiamų akcinių bendrovių" PROJEKTAS (Nr. IXP-1013(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 3.10:45~11:10Valstybės tarnybos įstatymo 62 ir 69 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1024(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 4.11:10~11:30Alkoholio kontrolės įstatymo 21 ir 25 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-460(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 5.11:30~11:40Alkoholio kontrolės įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-966) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė,
 • Kęstutis Kuzmickas,
 • Gintautas Šivickas
1 - 6a.12:00~12:20Seimo antikorupcijos komisijos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-974(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 6b.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo Ekonominių nusikaltimų tyrimo komisijos sudarymo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-975(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 6c.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Ekonominių nusikaltimų tyrimo komisijos pirmininko patvirtinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-976(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 6d.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Ekonominių nusikaltimų tyrimo komisijos pirmininko pavaduotojo patvirtinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-977(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 7.12:20~12:25Audito įstatymo 47 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-913(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 8.12:25~12:45Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-860(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 9.12:45~13:00Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-491(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Klemensas Rimšelis
1 -10.13:00~13:15Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo Lietuvos Respublikoje ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-941(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 -11a.13:15~13:30SEIMO STATUTO "Dėl Seimo statuto 31 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1044) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas,
 • Artūras Paulauskas
1 -11b.Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1045) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas,
 • Artūras Paulauskas
1 -11c.Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir priedėlio IV skirsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1046) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas,
 • Artūras Paulauskas
1 -11d.Seimo STATUTO "Dėl statuto 46 straipsnio papildymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1054) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas,
 • Artūras Paulauskas
145 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:15Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-595(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
2 - 2.15:15~15:20Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo kontrolierių įstaigos veiklos įvertinimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-758(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Dalinkevičius
2 - 3a.15:20~15:40Nevyriausybinių organizacijų plėtros ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-990) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Melianas
2 - 3b.Asociacijų įstatymo 10 ir 11 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-991) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Melianas
2 - 3c.Labdaros ir paramos fondų įstatymo 9 ir 10 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-992) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Melianas
2 - 3d.Visuomeninių organizacijų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-993) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Melianas
2 - 3e.Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-994) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Melianas
2 - 4.15:40~16:00Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-549(2)) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
2 - 5.16:00~16:30Vyriausybės pusvalandis
2 - 6.16:30~16:50Seimo narių pareiškimai
r - 1.Lobistinės veiklos įstatymo 2, 3, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-518) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vitas Matuzas
r - 2.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos Seimo laikinosios tyrimo komisijos Valstybės turto fondo ir Kelių fondo veiklai, valstybės investicijoms iki 2001.04.01, paskoloms, gautoms valstybės vardu ir su valstybės garantija, ištirti ir įvertinti veiklos atitikimo įstatymų reikalavimams ištirti pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1058) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Romanas Algimantas Sedlickas
r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko ir jo pavaduotojo patvirtinimo" 1 straipsnio papildymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1067) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas