Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

01/22/2002 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
186 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:15Estijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės susitarimo dėl kelto "Estonia" bei jį papildančio protokolo ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-928) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 2.10:15~10:35Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ekstradicijos sutarties ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1332(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 3.10:35~10:55Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 1, 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-724(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 4a.10:55~11:10Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-721(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 4b.Atliekų tvarkymo įstatymo 32, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-722(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Raistenskis
1 - 5.11:10~11:40Seimo NUTARIMO "Dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą ištirti, ar Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 8, 12, 15, 16, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 ir 30 straipsniams" PROJEKTAS (Nr. IXP-1305(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma
1 - 6.12:00~12:20Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1233(4SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 7.12:20~12:30Komercinių bankų įstatymo 54 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1162(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 8a.12:30~13:00Profesinių sąjungų turto paskirstymo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-861(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 8b.Įstatymo "Dėl buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto" 3 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-862(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 8c.Seimo NUTARIMO "Dėl Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti nuostatų pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-863(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 9a.13:00~13:20Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 84(1) straipsniu ir 237, 241(1), 242 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-956(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 9b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(24) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-914(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 9c.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 181, 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 181(1) ir 181(2) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-579A(2SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 9d.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 214(12) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1014(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 9e.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 180 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1099(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 9f.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 206, 206(1), 206(2), 206(3) straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1005(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 -10a.13:20~13:40Advokatūros įstatymo papildymo 26(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-734) [svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -10b.Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-735) [svarstymo tęsinys, svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -10c.Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pavadinimo, 1, 3, 6, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-737) [svarstymo tęsinys, svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -10d.Atostogų įstatymo 2 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-739) [svarstymo tęsinys, svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -10e.Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 5 ir 6 straipsnių ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1323) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
187 Vakarinis posėdis
2 - 1a.15:00~15:20Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 1, 2, 3, 9, 12, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 55, 58, 62, 64, 86, 88 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1151(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
2 - 1b.Vietos savivaldos įstatymo 3, 18, 20, 25 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1152(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
2 - 2a.15:20~15:40Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1236(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 - 2b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 186(3), 186(6) straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir 224, 259(1), 272 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1237(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 - 2c.Hipotekos registro steigimo įstatymo 1, 5 ir 6 straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1238(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 - 3.15:40~15:50Draudimo įstatymo antrojo skirsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1065(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
2 - 4.15:50~16:00Telekomunikacijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-745(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 5.16:00~16:30Vyriausybės pusvalandis
2 - 6a.16:30~16:50Baudžiamojo kodekso 280 straipsnio 1 dalies papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-596A) [svarstymo tęsinys, svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
2 - 6b.Baudžiamojo kodekso 271 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-596(2SP)) [svarstymo tęsinys, svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 - 7.16:50~17:00Transporto veiklos pagrindų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-433(5SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
2 - 8a.17:00~17:20Kelių transporto kodekso pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1273) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 8b.Transporto veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1274) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 8c.Transporto lengvatų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1275) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 9.17:20~17:30Mokesčių administravimo įstatymo 25 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1297) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -10a.17:30~17:50Viešųjų pirkimų įstatymo 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1298) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -10b.Viešųjų pirkimų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-969) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Vėsaitė
2 -10c.Viešųjų pirkimų įstatymo 5 ir 12 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1149) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zigmantas Balčytis
2 -11.17:50~18:10Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5, 12 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1244) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -12.18:10~18:20Cukraus įstatymo 6 straipsnio 4 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-533) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Gražulis
2 -13.18:20~18:40Seimo narių pareiškimai
r - 1.Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-698) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Vazbys
r - 2.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 159 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-639(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvo An-26 dalyvavimo tarptautinėse taikos operacijose pratęsimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1325) [pateikimas, pateikimas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

r - 4.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos pavadinimo patikslinimo ir nuostatų patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1343) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Einoris