Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

09/19/2002 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
283 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:30Lenkijos Respublikos Seimo Pirmininko J.E. p. Mareko Borowskio kalba
1 - 2.10:30~10:50Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo V (rudens) sesijos darbų programos" PROJEKTAS (Nr. IXP-1859(4)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
1 - 3.10:50~11:00Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo papildymo 89 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1852(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 4.11:00~11:05ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl civilinio proceso ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1795(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 5.11:05~11:10Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės bendrosios saugumo sutarties dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1796) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 6.11:10~11:15ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl nusikaltimų, padarytų tarptautiniu mastu saugomiems asmenims, įskaitant diplomatus, prevencijos ir baudimo už juos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1783(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algis Kašėta
1 - 7.11:15~11:20ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos) ir jos Papildomo protokolo dėl žmonių klonavimo uždraudimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1780(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė
1 - 8.11:20~11:30Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karių dalyvavimo Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijoje Afganistane Tarptautinių saugumo paramos pajėgų sudėtyje" PROJEKTAS (Nr. IXP-1862) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 9a.11:30~11:45Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 58, 59 ir 61 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1571(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 9b.Vietos savivaldos įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1777(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 -10a.12:00~12:40Mokslo ir švietimo ilgalaikio finansavimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1817(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 -10b.Biudžeto sandaros įstatymo 18 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1818(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 -10c.Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 172 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1819(SP)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 -10d.Sveikatos sistemos įstatymo 39 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1816A) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė,
 • Audrius Klišonis,
 • Juozas Matulevičius,
 • Kęstutis Kuzmickas
1 -11.12:40~13:00Seimo NUTARIMO "Dėl laikinosios komisijos akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" privatizavimo aplinkybėms ištirti sudarymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1884) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 -12.13:00~14:00Vyriausybės valanda
284 Vakarinis posėdis
2 - 1a.15:00~15:15Visagino miesto ir Ignalinos rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1793(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 1b.Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1873(SP)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
2 - 2.15:15~15:30Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Etikos ir procecūrų komisijos sudarymo" 1 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1850) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
2 - 3.15:30~15:45Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionalinio saugumo užtikrinimui svarbių įmonių ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1396(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
2 - 4a.15:45~16:10Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo nutarimo "Dėl Savivaldybės gamtos apsaugos fondo nuostatų" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1864(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
2 - 4b.Laukinės gyvūnijos įstatymo 4, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1865(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
2 - 4c.Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 3, 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1866(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
2 - 4d.Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 3, 4, 6, 7, 11 straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1867(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
2 - 5.16:10~16:30Embriono ir genomo apsaugos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1855) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Saudargas,
 • Kazimira Danutė Prunskienė,
 • Irena Degutienė,
 • Artūras Vazbys,
 • Juozas Raistenskis,
 • Juozas Matulevičius,
 • Edvardas Kaniava,
 • Egidijus Vareikis,
 • Aleksander Poplavski
2 - 6.16:45~16:55Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 46 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1190) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Egidijus Klumbys
2 - 7.16:55~17:10Sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1220) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytenis Povilas Andriukaitis
2 - 8a.17:10~17:30Vietos savivaldos įstatymo 10, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1256) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Einoris,
 • Zenonas Mačernius,
 • Vaclovas Karbauskis,
 • Gintautas Šivickas
2 - 8b.Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalies papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1257) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Einoris,
 • Zenonas Mačernius,
 • Vaclovas Karbauskis,
 • Gintautas Šivickas
2 - 8c.Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 22 dalies pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1258) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Einoris,
 • Zenonas Mačernius,
 • Vaclovas Karbauskis,
 • Gintautas Šivickas
2 - 9.17:30~17:40Seimo narių pareiškimai
r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo įstojimo į Tarptautinį demokratijos institutą" PROJEKTAS (Nr. IXP-1889) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas