Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

09/26/2002 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
287 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1a.10:00~10:20Visagino miesto ir Ignalinos rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1793(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 1b.Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1873(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 2.10:20~10:25Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 172 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1819(SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 3.10:25~10:45Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1904) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
1 - 4.10:45~10:50Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1825) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 5a.10:50~11:10Kelių įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-782(4SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 5b.Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3, 4 ir 5 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-783(4SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 6a.11:10~11:30Įstatymo "Dėl asmenų, laikomų nuolat gyvenančiais arba gyvenančiais Lietuvos Respublikoje" pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-697(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 6b.Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos", Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo, Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1803) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7.11:30~11:35Dizaino ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1895) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 8.11:35~11:45Ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių atleidimo nuo žemės mokesčio 2002 m. antrąjį pusmetį ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1907) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Einoris
1 - 9a.12:00~12:30Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1880) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valdemar Tomaševski
1 - 9b.Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo preambulės, 2, 10, 12,13, 15, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1893) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas,
 • Gintaras Didžiokas
1 -10.12:30~12:40Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 7 straipsnio 2 dalies papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1085) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Justinas Karosas
1 -11a.12:40~13:00Azartinių lošimų įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1262) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Vėsaitė
1 -11b.Azartinių lošimų įstatymo 16 ir 28 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1470) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vladas Žalnerauskas
1 -11c.Azartinių lošimų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1879) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Šivickas
1 -11d.Azartinių lošimų įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1883) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
1 -11e.Kultūros ir sporto fondo įstatymo 3, 5, 6 ir 7 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1835) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Korenka
1 -11f.Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 8 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1836) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Korenka
1 -12.13:00~14:00Vyriausybės valanda
288 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:10Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1799) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintaras Steponavičius,
 • Artūras Skardžius
2 - 2.15:10~15:25Pridėtinės vertės mokesčio 40 straipsnio 5 dalies pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1844) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimvydas Vaštakas,
 • Raimundas Palaitis
2 - 3.15:25~15:40Valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1851) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimvydas Vaštakas,
 • Dalia Teišerskytė
2 - 4.15:40~15:50Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 166(1) straipsniu ir 5, 221, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1888) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius,
 • Raimundas Palaitis
2 - 5.15:50~16:10Vietos savivaldos įstatymo 3, 4, 12, 18, 21, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1807) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma
2 - 6.16:10~16:20Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1725) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Vazbys
2 - 7.16:20~16:40Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 3, 17, 21, 23, 24 ir 40 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1885) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginijus Martišauskas,
 • Gintaras Šileikis
2 - 8.16:40~17:00Seimo narių pareiškimai
r - 1.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo V (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-1908) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas