Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

10/15/2002 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
297 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:10Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 33 ir 36 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1853(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 2a.10:10~10:20Ginklų fondo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1837(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 2b.Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 9 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1838(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 3.10:20~10:35Žemės įstatymo 31 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1770(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Kniukšta
1 - 4.10:35~10:45Vietos savivaldos įstatymo 17, 21 straipsnių papildymo bei Įstatymo papildymo tryliktuoju skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1843(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 5a.10:45~11:00Administracinių teisės pažeidimų kodekso 200, 204, 225 straipsnių pakeitimo ir 203 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1741(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 5b.Tarnybinio paso įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1742(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Dalinkevičius
1 - 5c.Pilietybės įstatymo 1, 2, 17, 21, 23, 28, 29, 31, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1743) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 5d.Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos" 1, 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1744) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 6a.11:00~11:20Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir 8 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1771(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 6b.Pinigų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1772(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 6c.Mokesčių administravimo įstatymo 26(1) straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1971) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 7a.11:20~11:30Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 35, 209(1), 209(2), 209(3), 210, 211, 224, 225, 237, 259(1), 269, 320 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 209(5), 209(6) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1682(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 7b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 186(3), 186(6) straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir 224, 259(1), 272 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1683(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 8.11:30~11:45Baudžiamojo kodekso 11(1), 45, 312, 321(2) straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1755(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 9.12:00~12:05Seimo nario priesaika
1 - 10.12:05~12:20Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2003 metų rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1967) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 11.12:20~12:402003 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1968) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 12.12:40~12:45Sveikatos draudimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1749(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė
1 - 13.12:45~13:00Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1880(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 14a.13:00~13:30Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-1734(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Greičiūnas
1 - 14b.Mažųjų įmonių įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1735(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Greičiūnas
298 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:20Prekių ženklų įstatymo 1, 18, 26, 32, 34, 38, 43, 44 ir 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1826(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 - 2.15:20~15:40Miškų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1894(SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
2 - 3.15:40~15:55Kelių transporto kodekso ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1778) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4a.15:55~16:10Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 ir 10 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1602(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
2 - 4b.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 ir 34 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1604(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
2 - 4c.Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1605(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
2 - 5.16:10~16:15ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Kuveito Valstybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1945) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6.16:15~16:20ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš saugią jūrų laivybą ir Protokolo dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš stacionarių platformų kontinentiniame šelfe saugą ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1946) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 7.16:20~16:25ĮSTATYMO dėl 1990 m. tarptautinės konvencijos dėl parengties, veiksmų ir bendradarbiavimo įvykus taršos nafta incidentams ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1947) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 8a.16:25~16:40Įstatymo "Dėl deputatų, įtariamų sąmoningu bendradarbiavimu su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis, mandatų patikrinimo" pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-593) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ramūnas Karbauskis
2 - 8b.Prezidento rinkimų įstatymo 2(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-619(2SP)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
2 - 8c.Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1935) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ramūnas Karbauskis
2 - 10a.17:45~18:00Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1988 m. birželio 25 d. nutarimo Nr.VIII-810 "Dėl teisinės sistemos reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo" priedėlio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1962) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 10b.Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimo Nr.IX-711 "Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1963) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 11.18:00~18:15Seimo NUTARIMO "Dėl 2002 metų rudenį pašauktų privalomosios pradinės karo tarnybos karių skyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą vidaus reikalų sistemoje" PROJEKTAS (Nr. IXP-1936) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 12.18:15~18:35Seimo narių pareiškimai
2 - 9.17:00~17:45Seimo kontrolierių 2001 metų veiklos ataskaita
r - 1.Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 18 straipsnio 2 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1669) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimvydas Vaštakas,
 • Dalia Teišerskytė
r - 2.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 129 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1878) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
r - 3.Valstybinio socialinio draudimo 34 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1847(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclov Stankevič
r - 4.Baudžiamaisiais įstatymais uždrausta veika padarytos žalos atlyginimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-130(3)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mindaugas Bastys,
 • Gediminas Dalinkevičius