Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

10/22/2002 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
299 Rytinis neeilinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1a.10:00~10:20Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir 8 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1771(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 1b.Pinigų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1772(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 1c.Mokesčių administravimo įstatymo 26(1) straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1971(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 1d.Mokesčių administravimo įstatymo 26(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1971A) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rolandas Paksas,
 • Dalia Kutraitė Giedraitienė,
 • Henrikas Žukauskas,
 • Vladas Žalnerauskas
1 - 2a.10:20~10:40Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-1734(4SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 2b.Mažųjų įmonių įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1735(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Greičiūnas
1 - 3a.10:40~10:50ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Portugalijos Respublikos sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir pajamų mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1914(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 3b.ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federalinės Tarybos sutarties dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1916(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 3c.ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1917(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 4.10:50~10:55ĮSTATYMO dėl Papildomo protokolo prie Europos konvencijos dėl pasienio bendradarbiavimo tarp teritorinių bendrijų ir valdžios organų ir Protokolo Nr.2 prie Europos konvencijos dėl pasienio bendradarbiavimo tarp teritorinių bendrijų ir valdžios organų, reguliuojančio teritorinį bendradarbiavimą, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1915) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 5.10:55~11:00Prekių ženklų įstatymo 1, 18, 26, 32, 34, 38, 43, 44 ir 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1826(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 6.11:00~11:30Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo preambulės, 2, 12,13, 15, 16, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1893(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 7a.11:30~11:45Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 ir 10 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1602(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 7b.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 ir 34 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1604(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 7c.Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1605(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 8.12:00~12:10Miškų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1894(SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
1 - 9.12:10~12:20Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano" PROJEKTAS (Nr. IXP-1794(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
1 -10.12:20~12:30Seimo NUTARIMO "Dėl Nacionalinio žmogaus teisių rėmimo ir apsaugos veiksmų Lietuvos Respublikoje plano patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-2005) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
1 -11.12:30~13:00Seimo NUTARIMO "Dėl 2002 metų rudenį pašauktų karių skyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą vidaus reikalų sistemoje" PROJEKTAS (Nr. IXP-1936(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 -12.13:00~13:10Alkoholio kontrolės įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1787(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Greičiūnas
1 -13.13:10~13:20Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35, 193(2), 224, 259(1), 320 straipsnių pakeitimo ir 193(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1806(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 -14.13:20~13:40Žemės reformos įstatymo 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1815(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Kniukšta
2 - 1.15:00~15:15Teismo ekspertizės ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1786(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 - 2.15:15~15:30Baudžiamojo kodekso, patvirtinto 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968, Baudžiamojo proceso kodekso, patvirtinto 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785, bei Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-994, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1857(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 - 3.15:30~15:40Amnestijos pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dešimties metų sukaktį ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1995) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
2 - 4a.15:40~15:50ĮSTATYMO dėl Civilinės teisės konvencijos dėl korupcijos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1976) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4b.ĮSTATYMO dėl Europos konvencijos dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1977) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 5a.15:50~16:00Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1983) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 5b.Baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1984) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6.16:00~16:30Lietuvos Banko valdybos pirmininko R.Šarkino ataskaita
2 - 7a.16:45~17:00ĮSTATYMO dėl Muitinės konvencijos dėl asmeninių kelių transporto priemonių laikinojo įvežimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2001) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 7b.ĮSTATYMO dėl Muitinės konvencijos dėl komercinių kelių transporto priemonių laikinojo įvežimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2002) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 8.17:00~17:15Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 129 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1970) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 9.17:15~17:30Reklamos įstatymo 1, 2, 5, 6, 19, 21, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei papildymo Įstatymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2004) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -10.17:30~17:40Įmonių bankroto įstatymo 10, 11, 13, 19 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1969) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -11.17:40~18:00Ūkininko ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1950) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -12.18:00~18:15Dirbtinio apvaisinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1966) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -13.18:15~18:30Nacionaliniam saugumui strategiškai svarbių įmonių valdymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1921) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rasa Juknevičienė
2 -14.18:30~18:50Seimo narių pareiškimai
r - 1.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 7 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1979) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo peticijų komisijos sudarymo" 2 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1978) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 3.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo V (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-2006) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 4.Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1845(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas