Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

11/05/2002 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
305 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1a.10:00~10:25Žemės reformos įstatymo 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1910(2SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Kniukšta
1 - 1b.Žemės reformos įstatymo 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1815(2SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Kniukšta
1 - 1c.Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir 10 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-656(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Kniukšta
1 - 2.10:25~10:30Vietos savivaldos įstatymo 17, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1256(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 3.10:30~10:40Viešųjų pirkimų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1922(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 4.10:40~10:50Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1909(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 5.10:50~11:00Aviacijos įstatymo 2, 8, 17, 21, 25, 45, 48, 52, 69, 72 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1874(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 6.11:00~11:05ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš saugią jūrų laivybą ir Protokolo dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš stacionarių platformų kontinentiniame šelfe saugą ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1946(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 7.11:05~11:10ĮSTATYMO dėl 1990 m. tarptautinės konvencijos dėl parengties, veiksmų ir bendradarbiavimo įvykus taršos nafta incidentams ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1947(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 8.10:10~11:15ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Kuveito Valstybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1945) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 9.11:15~11:20Seimo NUTARIMO "Dėl Kauno medicinos universiteto statuto patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-1563(3)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rolandas Pavilionis
1 -10.11:20~11:40Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1725(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 -11.12:00~12:30Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos" PROJEKTAS (Nr. IXP-1774(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytenis Povilas Andriukaitis
1 -12.12:30~12:40Azartinių lošimų įstatymo, Darbo sutarties įstatymo, Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo", Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1937(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 -13.12:40~12:50Transporto lengvatų įstatymo 1, 5, 8 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1939(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 -14.12:50~13:00Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybės kontrolės 2001 metų veiklos ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-2029) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 -15.13:00~13:15Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2034) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

306 Vakarinis posėdis
2 - 1a.15:00~15:20Asmenų, atlikusių būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje 1979-1989 metais Afganistane, teisinio statuso ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1973) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 1b.Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1974) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 1c.Sveikatos draudimo įstatymo 5 ir 9 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1975) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 2a.15:20~16:00Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-1624(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Irena Degutienė
2 - 2b.Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1625(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Irena Degutienė
2 - 3.16:00~16:30Valstybinės kainų ir energetikos komisijos pirmininko Vidmanto Jankausko ataskaita ir atsakymai į Seimo narių klausimus
2 - 4.16:45~16:55Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos mokslo tarybos nuostatų pakeitimo" PROJEKTAS (nauja nuostatų redakcija) (Nr. IXP-1980) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rolandas Pavilionis
2 - 5a.16:55~17:15Administracinių teisės pažeidimų kodekso 171(3), 224, 247(7) ir 259(1) straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1823(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
2 - 5b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(6), 56(1), 61, 66, 76, 78, 85, 87, 87(3), 87(4), 242 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 51(13) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1800(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
2 - 5c.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 225 straipsnių papildymo ir Kodekso papildymo 161(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1790(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 - 5d.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41(3) straipsnio pakeitimo ir 173 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1644(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 - 5e.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 163(7) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1472(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 - 5f.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 188 (15) straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1646) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 5g.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 259, 260, 263, 269, 281, 284, 286, 293 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1558) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vladas Žalnerauskas
2 - 6.17:15~17:20ĮSTATYMO dėl Tarptautinės muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencijos ir jos E.3 priedo dėl muitinės sandėlių ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2017) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 7.17:40~18:00Seimo narių pareiškimai
r - 1.Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1516) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Ruzas
r - 2.Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1517) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Ruzas