Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

11/19/2002 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
313 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
02.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1a.10:00~10:15Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl teisinės sistemos reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo" priedėlio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1962(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 1b.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-1963(SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 2a.10:15~10:35Įmonių bankroto įstatymo 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 26, 29, 32, 35, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo ketvirtuoju (1) skirsniu ir 13(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1911(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 2b.Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5, 6, 7, 13, 17, 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1912(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 3.10:35~10:40ĮSTATYMO dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2003(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 4.10:40~10:45ĮSTATYMO dėl Tarptautinės muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencijos ir jos E.3 priedo dėl muitinės sandėlių ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2017(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 5.10:45~11:10Turizmo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-1653(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 6.11:10~11:20Vidaus vandenų transporto kodekso 1, 6, 13, 15, 16, 31, 61 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo bei 73, 74, 75 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1951(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 7.11:20~11:40Reklamos įstatymo 1, 2, 5, 6, 18, 19, 21, 22, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei papildymo Įstatymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2004(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
1 - 8a.12:00~14:00Lietuvos Respublikos Seimo narių INTERPELIACIJA Sveikatos apsaugos ministrui K. R. Dobrovolskiui (Nr. IXP-2023) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rasa Juknevičienė
1 - 8b.Seimo NUTARIMO dėl redakcinės komisijos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių interpeliacijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui K.R.Dobrovolskui" projektui parengti PROJEKTAS (Nr. IXP-2104) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

314 Vakarinis posėdis
2 - 1a.15:00~15:30Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-597(2)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audrius Klišonis,
 • Visvaldas Nekrašas
2 - 1b.Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-597A(2)*) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė
2 - 1c.Sveikatos draudimo įstatymo 28 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1220(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė
2 - 2.15:30~15:45Lietuvos Respulikos akcinės bendrovės Lietuvos telegramų agentūra ELTA naudojamų patalpų ir valstybei priklausančių akcijų pardavimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2064) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Sigita Burbienė
2 - 3a.15:45~16:00Telekomunikacijų įstatymo 6, 24, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2091) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 3b.Telekomunikacijų įstatymo 8, 24, 52 ir 57 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2092) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 3c.Baudžiamojo proceso kodekso 48 ir 198(2) straipsnių pakeitimo bei Kodekso papildymo 198(3) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2093) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 3d.Operatyvinės veiklos įstatymo 7, 10 ir 23 straipsnių pakeitimo bei 24 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2094) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 4.16:00~16:30Radijo ir televizijos komisijos pirmininko J.Liniausko ataskaita ir atsakymai į Seimo narių klausimus
2 - 5.16:45~17:10Priešgaisrinės saugos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1805(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 - 6.17:10~17:15Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos" pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-1940(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 - 7.17:15~17:20Valstybės skolos įstatymo 3 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1834(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
2 - 8.17:20~17:30Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 ir 129 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1970(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
2 - 9.17:30~17:35Baudžiamojo kodekso 8(1) straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 340(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1999(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 -10a.17:35~17:50Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-1938(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
2 -10b.Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2088) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
2 -10c.Valstybės tarnybos įstatymo 10 ir 44 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2089) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
2 -11.17:50~18:00Viešojo administravimo įstatymo 39 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1997(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
2 -12a.18:00~18:10Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-798A) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -12b.Akcizų įstatymo 24 ir 27 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2062) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -12c.Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2063) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -13.18:10~18:15Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2055) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -14a.18:15~18:25Administracinių teisės pažeidimų kodekso 13, 44, 107(1), 107(2), 175, 176(1), 178, 183, 264, 271, 320 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 280(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2085) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -14b.Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2086) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -14c.Baudžiamojo kodekso 232(1), 232(2), 232(5), 232(8) straipsnių pakeitimo ir 232(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2087) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -15a.18:25~18:30Baudžiamojo kodekso 232(2), 232(5), 232(8) ir 232(10) straipsnių pakeitimo ir 232(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1750) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 -15b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 44(2) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1751) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 -16.18:30~18:50Seimo narių pareiškimai
r - 1.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo V (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-2090) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 2.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo 2003 metų delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje" PROJEKTAS (Nr. IXP-2035(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Sigita Burbienė
r - 3.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl atstovavimo Lietuvos Respublikos Seimui Konvente dėl Europos ateities" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2080) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 4.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl laikinosios komisijos akcinės bendrovės "Mažeikių nafta" privatizavimo aplinkybėms ištirti sudarymo" 4 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2077) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Greičiūnas
r - 5.Civilinio proceso kodekso papildymo 395(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1321) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

r - 6.Akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1143) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma