Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

02/24/2003 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
336 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:25Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba ir Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo deputato, Lietuvos Respublikos Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataro G.Ilgūno kalba, skirta Č.Kudabos 10-ųjų mirties metinių paminėjimui
1 - 2.10:25~10:40Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo neeilinės sesijos darbų programos" PROJEKTAS (Nr. IXP-2304) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
1 - 3.10:40~10:50Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti kontroliuojamąsias prekes, ir valstybių, iš kurių draudžiama importuoti kontroliuojamąsias prekes, sąrašų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. IXP-2083(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 4.11:00~12:00Respublikos Prezidento metinis pranešimas
337 Vakarinis posėdis
2 - 1.12:30~13:15Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų Konstitucinio įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-1119(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
2 - 2.13:15~13:30Lietuvos banko įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2298) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3.13:30~13:35ĮSTATYMO dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2282) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4a.13:35~13:45Įstatymo "Dėl Lietuvos valstybės herbo" 2, 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2250) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4b.Savivaldybių atributikos įstatymo 2, 3, 4, 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2251) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4c.Vietos savivaldos įstatymo 42 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2252) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 5.13:45~13:50ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2239) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6.13:50~13:55Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2300) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 7.13:55~14:00Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Asamblėjos įsteigimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-2305) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
2 - 8a.14:00~14:20Apskrities valdymo įstatymo 4, 7, 9, 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2255(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
2 - 8b.Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2289) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
2 - 9.14:20~14:40Referendumo įstatymo 7, 11, 35, 43, 50, 51, 54 ir 78 straipsnių pakeitimo bei papildymo 78(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2302) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytenis Povilas Andriukaitis
2 -10.14:40~15:00Seimo narių pareiškimai
r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Česlovo Kudabos 70-ųjų gimimo metinių minėjimo komisijos sudarymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-2280) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rolandas Pavilionis
r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl atstovavimo Lietuvos Respublikos Seimui Konvente dėl Europos ateities" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2303) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
r - 3.Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2261) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimundas Palaitis,
 • Gintautas Šivickas