Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

02/25/2003 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
338 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1a.10:00~10:20Konstitucijos 84 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1727(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 1b.Konstitucijos 118 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1728(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 2.10:20~10:25ĮSTATYMO dėl Jungtinių Tautų 1980 metų Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, naudojimo uždraudimo arba apribojimo 1 straipsnio pakeitimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2121(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 3.10:25~10:30ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Kroatijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2191(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 4.10:30~10:35ĮSTATYMO dėl Europos konvencijos dėl audiovizualinio paveldo apsaugos ir Europos konvencijos dėl audiovizualinio paveldo apsaugos protokolo dėl televizijos kūrinių apsaugos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2203(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 5.10:35~10:40Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 8 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-2236(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 6.10:40~11:00Aukštojo mokslo įstatymo 2, 3, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2287) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7.11:00~11:20Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2281) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 8.11:20~12:00Referendumo įstatymo 7, 11, 35, 43, 50, 51, 54 ir 78 straipsnių pakeitimo bei papildymo 78(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2302) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytenis Povilas Andriukaitis
339 Vakarinis posėdis
2 - 1.12:30~12:35ĮSTATYMO dėl Konvencijos, nustatančios valstybę, atsakingą už vienoje iš Europos Bendrijų valstybių narių paduotų prieglobsčio prašymų nagrinėjimą, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2238) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 2.12:35~12:40ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Uzbekistano Respublikos sutarties dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų, draugystės ir bendradarbiavimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2290) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3.12:40~12:45ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl nepriimtino vaikų darbo uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti ir Konvencijos dėl 1952 m. motinystės apsaugos konvencijos (su pakeitimais) pakeitimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2240) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4.12:45~12:55Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 11 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2285) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 5.12:55~13:10Administracinių teisės pažeidimų kodekso 113, 116, 116(1), 116(2), 139, 211, 221, 224, 225, 231, 259(1), 262 ir 270 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 116(3) ir 116(4) straipsniais ir 144 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2286) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6.13:10~13:30Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2263) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 7a.13:30~13:45Investicijų įstatymo 2, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2277) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 7b.Bedarbių rėmimo įstatymo 14 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2278) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 7c.Koncesijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2279) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 8.13:45~13:50Alkoholio kontrolės įstatymo 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2247) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 9a.13:50~14:00Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 11 skyriaus pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1992) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Nikolaj Medvedev,
 • Artūras Skardžius
2 - 9b.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo ir įgyvendinimo plano" papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-1993) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 -10.14:00~14:30Socialinių reikalų ir darbo ministrės Vilijos Blinkevičiūtės atsakymai į Seimo narių klausimus (Vyriausybės pusvalandis)
2 -11.14:30~14:50Seimo narių pareiškimai
r - 1a.Baudžiamojo kodekso 98 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1784) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
r - 1b.Baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1785) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas