Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

10/07/2003 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
422 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:10Seimo nario Rimanto Ruzo žūties metinių minėjimas
1 - 2.10:10~10:25Valstybės tarnybos įstatymo 7, 16, 17, 19, 39, 41, 42, 43, 44, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2769(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 3.10:25~10:35Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio papildymo ir Įstatymo papildymo 5(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2800(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 4.10:35~10:45Valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2718(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 5a.10:45~10:55Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2755(2SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 5b.Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2756(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 6.10:55~11:00ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kuveito Valstybės Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų Kuveito Valstybės teritorijoje statuso ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2853) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7.11:00~11:10Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Balkanų regione pratęsimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-2855(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 8.11:10~11:20Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Centrinės ir Pietų Azijos regione pratęsimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-2856) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 9.11:20~11:35Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 5, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2265(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 10a.11:35~11:45Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 42 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2528(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 10b.Valstybės saugumo departamento statuto 32 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2529(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 11a.12:00~12:30Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2772(3SP)) [svarstymo tęsinys, svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 11b.Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokejimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2773(2SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 12.12:30~12:35ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šiaurės šalių aplinkos apsaugos finansų korporacijos ("NEFCO") susitarimo dėl NEFCO teisinio statuso Lietuvoje ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2851(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
1 - 13a.12:35~12:50Vyriausybės įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1954(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 13b.Seimo kontrolierių įstatymo 25 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1955(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 13c.Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 27 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1956(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 13d.Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1957(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 13e.Policijos veiklos įstatymo 6, 12 straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1958(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 13f.Vietos savivaldos įstatymo 4, 20, 29, 31, 38 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1959(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 14.12:50~13:05Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 173(19), 214(19), 214(20), 214(21), 214(22), 247(8), 247(9) straipsniais ir 214(7), 224, 259(1) straipsnių pakeitimo bei papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2776(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 15.13:05~13:20Asociacijų ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-1757(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 16a.13:20~13:40Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5, 6, 13, 20, 24, 52, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2865) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė
1 - 16b.Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 42, 44 straipsnių pakeitimo, 14 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2866) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė
1 - 16c.Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 7, 9, 10, 13, 14, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2867) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė
1 - 16d.Sveikatos sistemos įstatymo 2, 11, 12, 33. 36, 41, 44, 46, 47, 53, 67, 68, 71, 79, 81, 87 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2868) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė
423 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:15Seimo NUTARIMO "Dėl L.Jelenskio skyrimo Vertybinių popierių komisijos nariu" PROJEKTAS (Nr. IXP-2875) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 2.15:15~16:00Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-2466) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3.16:00~16:30Valstybės kontrolieriaus Jono Liaučiaus ataskaita ir atsakymai į Seimo narių klausimus
2 - 4.16:30~16:45Valstybinės darbo inspekcijos ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2767(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
2 - 5.16:45~17:00Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2576A) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6.17:00~17:10Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio IV skirsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2877) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 7.17:10~17:15ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl užimtumo politikos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2884) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 8.17:15~17:35Seimo narių pareiškimai
r - 1a.Vietos savivaldos įstatymo 3, 15, 17, 21, 37 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2647(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
r - 1b.Viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2655(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
r - 1c.Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 6 ir 11 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2656(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
r - 1d.Valstybės iždo įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2657(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
r - 2.Valstybės kontrolės įstatymo 9 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2863) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Saulis
r - 3.Vaistininkų rūmų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2848(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audrius Klišonis,
 • Visvaldas Nekrašas,
 • Juozas Raistenskis,
 • Dangutė Mikutienė,
 • Juozas Matulevičius
r - 4.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173(11) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2874) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
r - 5.Seimo protokolinio nutarimo dėl Janinos Kazėnienės peticijos projektas
r - 6.Seimo protokolinio nutarimo dėl Zitos Šličytės peticijos projektas