Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

10/14/2003 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
425 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:10Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 173(19), 214(19), 214(20), 214(21), 214(22), 247(8), 247(9) straipsniais ir 214(7), 224, 259(1) straipsnių pakeitimo bei papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2776(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 2.10:10~10:15Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(8), 172(22) ir 247(3) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2653(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 3.10:15~10:20Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(16) ir 173(11) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2874(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 4a.10:20~11:00Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 10, 12, 15, 17, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2772(4SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 4b.Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokejimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2773(2SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 5.11:00~11:15Augalų apsaugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2806(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Kniukšta
1 - 6a.11:15~11:30Kvotinio cukraus gamybos mokesčio ir papildomo cukraus gamybos mokesčio ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2770(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 6b.Mokesčių administravimo įstatymo 5, 6(1) ir 7 straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2771(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Šivickas
1 - 7a.12:00~12:30ĮSTATYMO dėl Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų PROJEKTAS (Nr. IXP-2917) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Gražulis,
 • Henrikas Žukauskas,
 • Andrius Kubilius,
 • Irena Šiaulienė,
 • Nikolaj Medvedev,
 • Alvydas Ramanauskas,
 • Antanas Baura,
 • Eligijus Masiulis
1 - 7b.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2918) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Gražulis,
 • Henrikas Žukauskas,
 • Arvydas Vidžiūnas,
 • Irena Šiaulienė,
 • Nikolaj Medvedev,
 • Alvydas Ramanauskas,
 • Antanas Baura,
 • Eligijus Masiulis
1 - 7c.Valstybinių pensijų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2919) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Gražulis,
 • Henrikas Žukauskas,
 • Arvydas Vidžiūnas,
 • Irena Šiaulienė,
 • Nikolaj Medvedev,
 • Alvydas Ramanauskas,
 • Antanas Baura,
 • Eligijus Masiulis
1 - 8.12:30~12:35Karo prievolės įstatymo 8 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2706(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 9a.12:35~12:45Vyriausybės įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1954(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 9b.Seimo kontrolierių įstatymo 25 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1955(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 9c.Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 27 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1956(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 9d.Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1957(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 9e.Policijos veiklos įstatymo 6, 12 straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1958(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 9f.Vietos savivaldos įstatymo 4, 20, 29, 31, 38 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1959(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 -10a.12:45~12:55Vietos savivaldos įstatymo 3, 15, 17, 21, 37 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2647(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 -10b.Viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2655(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 -10c.Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 6 ir 11 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2656(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 -10d.Valstybės iždo įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2657(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 -11a.12:55~13:10Pelno mokesčio įstatymo 2, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2823(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Šivickas
1 -11b.Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2824(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Šivickas
1 -11c.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 129 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2825(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Šivickas
1 -11d.Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2826(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Šivickas
1 -12.13:10~13:15Valstybinės darbo inspekcijos ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2767(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 -13.13:15~13:20Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl piliečių nuosavybės teisių atkūrimo į žemę ir žemės reformos teisėtumo" PROJEKTAS (Nr. IXP-2901) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
426 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:05Kino įstatymo 6, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2834(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rolandas Pavilionis
2 - 2.15:05~15:15Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2782(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rolandas Pavilionis
2 - 3.15:15~15:30Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2684(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
2 - 4.15:30~15:45Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2889) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 5.15:45~16:00Viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2893) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6.16:00~16:30Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininko ataskaita ir atsakymai į Seimo narių klausimus
2 - 7.16:30~16:40Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2021) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimvydas Vaštakas
2 - 8.16:40~16:50Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 13 ir 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2424) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Henrikas Žukauskas,
 • Vladas Žalnerauskas
2 - 9.16:50~17:10Seimo narių pareiškimai
r - 1a.Valstybės turto fondo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2331) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Matulevičius
r - 1b.Valstybės tarnybos įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2332) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Matulevičius
r - 2a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-2916) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 2b.Nacionalinės teismų administracijos įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2881) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas