Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

10/21/2003 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
429 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1a.10:00~11:302004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2921) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 1b.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl 2004, 2005 ir 2006 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr. IXP-2922) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 1c.Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2923) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 1d.Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2924) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 1e.Akcizų įstatymo 25, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2925) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 1f.Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2926) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 1g.Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2927) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 2.11:30~11:40ĮSTATYMO dėl laisvosios prekybos sutarčių denonsavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2871(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 3.12:00~12:20Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos 2002 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo apyskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-2628) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 4.12:20~12:402004 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2932) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 5a.12:40~13:00Prezidento įstatymo 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 20 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21, 22, 23, 24 straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2747(2SP)) [svarstymo tęsinys, svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 5b.Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 29, 30, 32, 86, 99, 217 straipsnių pakeitimo bei Statuto papildymo 29(1), 29(2), 29(3) straipsniais" PROJEKTAS (Nr. IXP-2748(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 5c.Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 1, 3, 4, 8, 10, 17, 18, 19, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2749(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 5d.Konstitucinio Teismo įstatymo 7, 13, 17, 18, 19, 26, 77, 78, 84 ir 86 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2750(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 5e.Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2903(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 5f.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" priedėlio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2928(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 6.13:00~13:15Seimo NUTARIMO "Dėl pritarimo skirti G.Pečiulį Lietuvos apeliacinio teismo teisėju" PROJEKTAS (Nr. IXP-2920) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7.13:15~13:30Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 11, 14, 15, 17 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2212) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Kružinauskas
1 - 8.13:30~13:50Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl piliečių nuosavybės teisių atkūrimo į žemę teisėtumo sustiprinimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-2901(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytenis Povilas Andriukaitis,
 • Aloyzas Sakalas,
 • Vytautas Saulis,
 • Jurgis Razma,
 • Gintautas Kniukšta
430 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:10Kino įstatymo 6, 8 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2834(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rolandas Pavilionis
2 - 2.15:10~15:20Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2782(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rolandas Pavilionis
2 - 3.15:20~15:30Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2684(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
2 - 4a.15:30~15:45Peticijų įstatymo 2, 3, 6, 7, 9, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2930) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4b.Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2931) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 5.15:45~16:00Turizmo įstatymo 14 ir 15 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2929) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6.16:00~16:30Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko Vytauto Andriulio ataskaita ir atsakymai į Seimo narių klausimus
2 - 7.16:30~16:40Seimo NUTARIMO "Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos" PROJEKTAS (Nr. IXP-2891(2)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
2 - 8.16:40~16:55Seimo NUTARIMO "Dėl 2002 metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-2629) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 9.16:55~17:10Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2004 metų rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2912) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 10.17:10~17:30Seimo narių pareiškimai
r - 1.Tarnautojų elgesio kodekso patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2788A) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Justinas Karosas,
 • Dailis Alfonsas Barakauskas
r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2882(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Einoris
r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos sudarymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-2935) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 4.Nacionalinės teismų administracijos įstatymo 2 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2881(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas