Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

10/28/2003 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
431 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1a.10:00~10:25Prezidento įstatymo 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 20 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21, 22, 23, 24 straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2747(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 1b.Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 29, 30, 32, 86, 99, 217 straipsnių pakeitimo bei Statuto papildymo 29(1), 29(2), 29(3) straipsniais" PROJEKTAS (Nr. IXP-2748(2SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 1c.Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 1, 3, 4, 8, 10, 17, 18, 19, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2749(2SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 1d.Konstitucinio Teismo įstatymo 7, 13, 17, 18, 19, 26, 77, 78, 84 ir 86 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2750(2SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 1e.Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2903(2SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 1f.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" priedėlio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2928(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 2.10:25~10:30Nacionalinės teismų administracijos įstatymo 2 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2881(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 3.10:30~10:45Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 129 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2634(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 4.10:45~10:50Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-2953) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
1 - 5.10:50~11:00Seimo NUTARIMO "Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos" PROJEKTAS (Nr. IXP-2959) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
1 - 6.11:00~10:05Profesinių sąjungų įstatymo preambulės ir 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2858(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 7.11:05~11:15Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4, 5, 10, 15 ir 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1043(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 8.11:15~11:35Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos Pirmininko Genadijaus Selezniovo kalba
1 - 9.11:35~12:05Ministro Pirmininko atsakymas į Seimo narių klausimą dėl Vyriausybės laikysenos reaguojant į Rusijos bendrovės Lukoil pradedamos D6 platformos statybą
1 -10.12:30~12:35Seimo NUTARIMO "Dėl pritarimo skirti G.Pečiulį Lietuvos apeliacinio teismo teisėju" PROJEKTAS (Nr. IXP-2920) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -11a.12:35~13:00Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus atleidimo" PROJEKTAS (dėl M.Laurinkaus) (Nr. IXP-2954) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -11b.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus skyrimo" PROJEKTAS (dėl G.Bagdono) (Nr. IXP-2955) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -12.13:00~13:10Pranešimas apie Europos Sąjungos Tarpvyriausybinės konferencijos eigą
1 -13.13:10~13:20ĮSTATYMO dėl konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo ir konvencijos dėl Europos farmakopėjos rengimo Protokolo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2870) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -14a.13:20~13:35Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo ir Tabako kontrolės įstatymo įgyvendinimo įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2802(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Greičiūnas
1 -14b.Sveikatos sistemos įstatymo 70 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2803(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė
1 -15a.13:35~13:45Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2682(3SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 -15b.Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 3 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2948) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 -16a.13:45~13:55Vandens įstatymo 10 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2793(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
1 -16b.Vidaus vandenų transporto kodekso 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2937) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
1 -17.13:55~14:00Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 2 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2933) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -18.14:00~14:10Alkoholio kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2907) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Vazbys,
 • Jonas Budrevičius
1 -19a.14:10~14:15Administracinių teisės pažeidimų kodekso 189, 224, 235(1), 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 99(8), 171(5) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2765(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 -19b.Baudžiamojo kodekso 212 straipsnio papildymo bei Kodekso papildymo 205(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2766) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -20.14:15~14:20Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Subalansuotos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos pavadinimo pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. IXP-2908) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jūratė Juozaitienė
1 -21.14:20~14:40Seimo narių pareiškimai
r - 1.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos sudarymo" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2902) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
r - 2.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos sudarymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-2935) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 3.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkų patvirtinimo" papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-2946) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas