Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

11/25/2003 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
443 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1a.10:00~10:15Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2860(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 1b.Azartinių lošimų įstatymo 10, 20, 29 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2861(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 2.10:15~10:20Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2889(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 3.10:20~10:30Įstatymo "Dėl Lietuvos valstybės vėliavos" 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1981(2SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 4a.10:30~10:40Firmų vardų įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2885(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 4b.Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimo įstatymo 1, 2, 4, 6 straipsnių pakeitimo ir 5 priedėlio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2886(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 5a.10:40~11:00Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20, 22, 23, 24, 27, 32, 34, 35, 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2989(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 5b.Mokesčių administravimo įstatymo 38 ir 52(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2990(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 6.11:00~11:05Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-230(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 7.11:05~11:10Valstybės kontrolės įstatymo 9 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2863(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 8.11:10~11:15Seimo NUTARIMO "Dėl 2002 metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-2629(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 9.11:15~11:25Valstybės tarnybos įstatymo 2, 10, 14, 16, 22, 42, 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2961(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 -10.11:25~11:40Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3024) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius,
 • Artūras Paulauskas
1 -11.12:00~12:05Visuomenės informavimo įstatymo 2 ir 28 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2031(4SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rolandas Pavilionis
1 -12.12:05~12:15Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2576A(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Karbauskis
1 -13.12:15~12:20Turizmo įstatymo 14 ir 15 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2929(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Karbauskis
1 -14.12:20~12:25Transporto veiklos pagrindų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2132(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 -15a.12:25~12:45Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 5, 6, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir 11, 12 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1113(4SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rolandas Pavilionis
1 -15b.Seimo NUTARIMO "Dėl Etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo" PROJEKTAS + nuostatai (Nr. IXP-2757) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rolandas Pavilionis
1 -16.12:45~13:00Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2828) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Matulevičius,
 • Valerijus Simulik,
 • Kęstutis Skamarakas
1 -17.13:00~13:10Vidaus vandenų transporto kodekso 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2937) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
444 Vakarinis posėdis
2 - 1a.15:00~15:20Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-397) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Gražulis
2 - 1b.Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1218) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Napoleonas Stasiškis
2 - 1c.Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1618) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Ruzas
2 - 1d.Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1974) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 1e.Sveikatos draudimo įstatymo 5 ir 9 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1975) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 2.15:20~15:25Administracinių teisės pažeidimų kodekso 209, 225(2), 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3017) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 3.15:25~15:35Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3028) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4a.15:35~15:45Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36 ir 47 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3030) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 4b.Muitų tarifų įstatymo 6 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3031) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 5.15:45~15:50ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Tarybos susitarimo dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3033) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6.15:50~15:55ĮSTATYMO dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3032) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 7.15:55~16:00ĮSTATYMO dėl 1976 m. tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3034) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 8.16:00~16:30Ūkio ministro Petro Čėsnos atsakymai į Seimo narių klausimus
2 - 9.16:30~16:50Seimo narių pareiškimai
r - 1.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos sudarymo" 2 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3027) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas