Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

12/04/2003 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
449 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
02.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1a.10:00~10:10Peticijų įstatymo 2, 3, 6, 7, 9, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2930(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 1b.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2882(3SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 2.10:10~10:15ĮSTATYMO dėl Tarptautinės konvencijos dėl kovos su teroristų vykdomais sprogdinimais ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2976(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 3.10:15~10:20ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Moldovos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl į Lietuvos Respublikos ar Moldovos Respublikos teritoriją neteisėtai atvykusių ar gyvenančių asmenų priėmimo atgal ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2978(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 4.10:20~10:25ĮSTATYMO dėl bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kanados Vyriausybės dėl branduolinės energijos panaudojimo taikiems tikslams denonsavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2975(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 5.10:25~10:35ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Europos bendrijų Komisijos, atstovaujančios Europos Bendrijai, metinės finansavimo sutarties 2003 metams dėl specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3018(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 6.10:35~11:05Seimo NUTARIMO "Dėl kreipimosi į valstybės ir savivaldybių institucijas" PROJEKTAS (Nr. IXP-3068(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
1 - 7.11:05~11:35Jaunimo politikos pagrindų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2186(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 8.11:35~11:45Alkoholio kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2907(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Karbauskis
1 - 9.12:00~12:20Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2774(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Karbauskis
1 - 10.12:20~12:35Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2004 metų rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2912(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 11a.12:35~12:50Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3060) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 11b.Invalidų socialinės integracijos įstatymo 1, 3, 4, 5 ir 22 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3061) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 12.12:50~13:00Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo 26 straipsnio 4 dalies ir 28 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3065) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 13.13:00~14:00Vyriausybės valanda
450 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:20Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6 straipsnių bei priedėlio preambulės ir 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 skyrių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2798(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
2 - 2.15:20~15:30Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 2 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2933(SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rolandas Pavilionis
2 - 3.15:30~15:45Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-1758(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
2 - 4a.15:45~16:05Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2878(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Karbauskis
2 - 4b.Azartinių lošimų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3010) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Sigita Burbienė,
 • Saulius Lapėnas
2 - 4c.Komercinių bankų įstatymo 34 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3011) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Sigita Burbienė,
 • Saulius Lapėnas
2 - 5.16:05~16:10ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu papildomo protokolo dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3070) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 6.16:10~16:20Archyvų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3054) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 7.16:20~16:35Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2926(3)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 8.16:35~16:502004 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2932(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 9a.16:50~17:05Mokesčių administravimo įstatymo 17, 26(2), 27(1) straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2506) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
2 - 9b.Pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2507) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
2 - 9c.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2508) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
2 - 10a.17:05~17:15Pelno mokesčio įstatymo 5, 53, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2519) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
2 - 10b.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2520) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
2 - 11.17:15~17:25Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo 2003 metų delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-2527) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma
2 - 12a.17:25~17:35Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 3 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2552) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
2 - 12b.Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2553) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
2 - 13.17:35~17:50Individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų privalomojo sveikatos draudimo įmokų, baudų ir delspinigių skaičiavimo ir mokėjimo sustabdymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2558) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
2 - 14.17:50~18:10Seimo narių pareiškimai
r - 1.Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2263(3SP)) [svarstymo tęsinys, svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktor Uspaskich
r - 2a.Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-2667(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
r - 2b.Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2668(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
r - 3.Vertybinių popierių rinkos įstatymo 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 36, 40, 41, 48, 51, 52, 53, 57, 59, 63 ir 65 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2573) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Glaveckas
r - 4.Tabako kontrolės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2594) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stanislovas Buškevičius
r - 5.Bausmių vykdymo kodekso 110 ir 112 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2598) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Matulevičius