Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

02/05/2004 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
474 Rytinis posėdis
01Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 110:00~10:10Lietuvos banko įstatymo 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 37, 49, 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 18(1), 46(1), 54(1) straipsniais, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3074(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 - 210:10~10:20Biokuro įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3004(4SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Karbauskis
1 - 310:20~10:25Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 2, 3, 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 5 straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3076(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 4a10:25~10:35Civilinės saugos įstatymo 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39 ir 42 straipsnių, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 30(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3111(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 4bVidaus tarnybos statuto 4 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3112(2SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 4cBranduolinės energijos įstatymo 20, 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3113(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 4dRadioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 2, 10, 14 ir 24 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3114(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 4eDarbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3115(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 4fĮstatymo dėl 1992 metų konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3116(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 510:35~10:40Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3100(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 610:40~10:50Melioracijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3002(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Kniukšta
1 - 710:50~10:55ĮSTATYMO dėl Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba, ir Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose protokolo, kurį pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3164(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 810:55~11:00ĮSTATYMO dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3205(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 9a11:00~11:10Elektroninių ryšių ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3224) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 9bAdministracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 26, 27, 152, 152(1), 152(3), 152(4), 152(5), 152(7), 152(8), 153(1), 153(10), 154, 154(1), 154(2), 224, 225, 246, 259(1), 320 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 152(10), 152(11), 152(12), 152(13), 214(23) straipsniais ir 152(2), 152(6), 152(9) straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3225) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 9cLietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3226) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 9dValstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3227) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -1011:10~11:15Pašto įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3236) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -1111:15~11:20ĮSTATYMO dėl Europos patentų išdavimo konvencijos (Europos patentų konvencijos) ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3222) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -1211:20~11:25Prekių ženklų įstatymo 2, 5, 7, 8, 11, 12, 30, 38, 40, 43, 45, 46, 49, 50 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3223) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -1311:25~11:40Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3221) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -14a12:00~12:20Finansinio užtikrinimo susitarimų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3229) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -14bAtsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo 2 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3230) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -14cĮmonių bankroto įstatymo 10 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3231) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -14dĮmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3232) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -14eLietuvos banko įstatymo 53 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3233) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -1512:20~12:30Konkurencijos įstatymo pakeitimo ir papildymo, Valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymo pripažinimo netekusiu galios ir Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3235) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -1612:30~12:40Alkoholio kontrolės įstatymo 43 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3220) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -1712:40~13:00Seimo narių pareiškimai
r - 1aSeimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-3237) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė
r - 1bŽmogaus audinių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3058(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audrius Klišonis,
 • Visvaldas Nekrašas,
 • Juozas Raistenskis,
 • Dangutė Mikutienė,
 • Juozas Matulevičius
r - 2Politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-1704(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aloyzas Sakalas
r - 3Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo" PROJEKTAS + nuostatai (Nr. IXP-3151(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas