Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

08/18/2004 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
550 Rytinis posėdis
001.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
01.10:00~10:202004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 1 ir 2 priedėlių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3776) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

02a.10:20~11:25Politinių partijų, politinių organizacijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3308(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
02b.Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo, Seimo rinkimų įstatymo, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo, Prezidento rinkimų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3309(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
02c.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(1), 207(2), 207(3), 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 207(7), 207(8), 207(9), 207(10) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3310(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
02d.Baudžiamojo kodekso 205, 222 ir 223 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3311) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
03a.11:25~11:30Pelno mokesčio įstatymo 42 straipsnio pakeitimo, Įstatymo 2 priedėlio pripažinimo netekusiu galios ir 3 priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3732(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
03b.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo priedo papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3733(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
04.11:30~11:35Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 25 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3774(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
05.11:35~11:40Laikinojo įstatymo "Dėl atsakomybės už prekybos taisyklių, prekių supirkimo, jų išvežimo ar išsiuntimo už Lietuvos Respublikos ribų tvarkos pažeidimus", jį keitusių įstatymų bei su juo susijusių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3775(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
06.11:40~11:45Administracinių teisės pažeidimų kodekso 209(6), 237 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3773(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
07.12:00~12:05Seimo narės Vilijos Aleknaitės priesaika
08.12:00~12:40Politikų elgesio kodekso patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2156(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
09.12:40~12:45ĮSTATYMO dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl sunkiųjų metalų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3746) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

10.12:45~12:55ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės susitarimo dėl savo piliečių ir užsieniečių priėmimo atgal (readmisijos) ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3748) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

11a.12:55~13:05Profesinių sąjungų turto paskirstymo įstatymo ir jį keitusio įstatymo pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3696(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

11b.Įstatymo "Dėl buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto" ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3694(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

11c.Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos sanatorinių-kurortinių įstaigų ir poilsio namų, valdytų buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų, nuosavybės nustatymo" ir jį keitusio įstatymo pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3695(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

11d.Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto" įgyvendinimo" ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios PROJEKTAS (Nr. IXP-3697(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
12a.13:05~13:15Kai kurių įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto privatizavimą, ir su jais susijusių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3738) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

12b.Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3739) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

12c.Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalies pripažinimo netekusia galios ir 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3740) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

13a.13:15~13:30Pilietybės įstatymo 13, 15, 16, 20, 26, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3741) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

13b.Pilietybės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3742) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

13c.Vyriausybės įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3743) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

14.13:30~13:40Vietos savivaldos įstatymo 17 ir 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3779) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

15.13:40~13:50Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1, 2, 3, 9, 11, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo, III ir V skyrių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3780) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

16.13:50~14:00Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimo" ir jį keitusio Įstatymo pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3782) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

17.14:00~14:10Karo policijos įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3744) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

18.14:10~14:20Įstatymo "Dėl kultūros įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos" bei jį keitusio Įstatymo pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3772) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

19.14:20~14:30Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3778) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

20.14:30~14:50Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 3, 4, 9, 10, 12, 15, 44, 46, 49, 61, 68, 78, 135, 136, 155, 162, 163, 164 straipsnių, trisdešimt aštuntojo ir trisdešimt devintojo skirsnių pakeitimo ir papildymo, Statuto papildymo 44(1) straipsniu ir dvidešimt septintuoju (1) skirsniu bei keturiasdešimtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios" PROJEKTAS (Nr. IXP-3784) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
21.14:50~15:10Seimo narių pareiškimai
r - 1.SEIMO NUTARIMO "Dėl laikinosios tyrimo komisijos galimam kai kurių teisėsaugos institucijų pareigūnų dalyvavimui politinėje veikloje bei galimiems piktnaudžiavimams vykdant operatyvinę veiklą ir skelbiant operatyvinės veiklos metu surinktą informaciją ištirti sudarymo" PROJEKTAS (Nr. IXP-3783) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3763) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 3.SEIMO NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje sudarymo" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3765) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 4.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3785) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Eligijus Masiulis
r - 5.Lobistinės veiklos įstatymo 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3781) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
r - 6.Seimo rinkimų įstatymo 88 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3769) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Glaveckas
r - 7.Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3777(2)) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Sigita Burbienė