Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

09/14/2004 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
555 Rytinis posėdis
01Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
02Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
1 - 110:00~10:20Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos" PROJEKTAS + programa (Nr. IXP-3850(3)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
1 - 210:20~10:25ĮSTATYMO dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl sunkiųjų metalų ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3746(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 3a10:25~10:40Įstatymo "Dėl buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto" ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3694(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 3bĮstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos sanatorinių-kurortinių įstaigų ir poilsio namų, valdytų buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų, nuosavybės nustatymo" ir jį keitusio įstatymo pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3695(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 3cProfesinių sąjungų turto paskirstymo įstatymo ir jį keitusio įstatymo pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3696(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 3dSeimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl buvusių Lietuvos TSR valstybinių profesinių sąjungų turto" įgyvendinimo" ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios PROJEKTAS (Nr. IXP-3697(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 4a10:40~10:45Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti tarybos" pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. IXP-3818) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 4bSeimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. IXP-3819) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 510:45~10:50Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3805(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valerijus Simulik
1 - 6a10:50~11:00Pilietybės įstatymo 13, 15, 16, 20, 26, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3741) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 6bPilietybės įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3742) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 6cVyriausybės įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3743) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7a11:00~11:10Diplomatinės tarnybos įstatymo 1, 2, 3, 6, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68 straipsnių ir 4 priedėlio pakeitimo ir papildymo bei 5, 64, 67 straipsnių ir 3 priedėlio pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3834) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 7bVyriausybės įstatymo 31(1) straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3835) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 811:10~11:15Įstatymo "Dėl užsienio valstybių diplomatinių atstovybių Lietuvos Respublikoje statuso" 4 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3797) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 911:15~11:20ĮSTATYMO dėl Tamperės konvencijos dėl telekomunikacijų išteklių teikimo didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3832) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -1011:20~11:25ĮSTATYMO dėl Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3831) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -1111:25~11:40Sveikatos sistemos įstatymo 2, 11, 41, 47, 63, 69 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3853) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas
1 -1212:00~12:10Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Balkanų, Centrinės ir Pietų Azijos bei Persijos įlankos regionuose pratęsimo ir dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų pripažinimo netekusiais galios" PROJEKTAS (Nr. IXP-3849) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -13a12:10~12:20Operatyvinės veiklos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3800) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -13bValstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 10 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3801) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -13cBaudžiamojo proceso kodekso papildymo 9(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3802) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -13dProkuratūros įstatymo 2 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3803) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -1412:20~12:25Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 ir 214(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3806) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -1512:25~12:30Seimo NUTARIMO "Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimų pripažinimo netekusiais galios" PROJEKTAS (Nr. IXP-3796) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -16a12:30~12:40Valstybės tarnybos įstatymo, Vyriausybės įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo, Prokuratūros įstatymo, Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto patvirtinimo ir įgyvendinimo įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto, Tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymo, Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo, Valstybės saugumo departamento įstatymo, Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo, Valstybės kontrolės įstatymo, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo, Diplomatinės tarnybos įstatymo, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3811) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -16bAdvokatūros įstatymo, Antstolių įstatymo, Notariato įstatymo, Konstitucinio teismo įstatymo, Teismų įstatymo, Bankų įstatymo, centrinės kredito unijos įstatymo, Draudimo įstatymo, Seimo narių darbo sąlygų įstatymo, Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3812) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -16cGarantinio fondo įstatymo, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, Įmonių bankroto įstatymo, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo, Mokesčių administravimo įstatymo, Žemės ūkio bendrovių įstatymo, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo, Ūkininko ūkio įstatymo, Akcinės bendrovės "Alytaus tekstilė" veiklos gaivinimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3813) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -16dMokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo, Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3814) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -16eNelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo, Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo, Invalidų socialinės integracijos įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 33, 34, 36, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo 45(1) straipsniu įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 9, 16, 28, 35, 36, 40, 43, 45, 49, 50, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 55(6) straipsniu ir VII skyriumi įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 10, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 54, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 55(1), 55(2), 55(3), 55(4), 55(5) straipsniais įstatymo, Pensijų sistemos reformos įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Draudimo įstatymo, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3815) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -16fPensijų sistemos reformos įstatymo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo, Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3816) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -1712:40~12:45Garantinio fondo įstatymo 1, 3 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3798) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -1812:45~12:50Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3822) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius
1 -19a12:50~13:00Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 4 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3851) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -19bTeritorijų planavimo įstatymo 4, 12, 15, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3852) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 -2013:00~13:20Seimo narių pareiškimai
r - 1Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3759) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 2Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komisijos, prižiūrinčios konstitucinio įstatymo Nr. I-1392 įgyvendinimą, sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3760) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 3Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komisijos Konstitucijos pataisoms rengti sudarymo" 2 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3761) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 4Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos atgimimo istorijos tyrimo ir išsaugojimo komisijos sudarymo" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3868) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 5Seimo rinkimų įstatymo 90 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3767) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Babravičius,
 • Stasys Kružinauskas
r - 6Vidaus tarnybos statuto 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3590) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)