Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

10/26/2004 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
562 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:10Triukšmo valdymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3470(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė
1 - 2.10:10~10:30Darbo tarybų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2717(6SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 3a.10:30~10:50Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3491(3SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 3b.Valstybės tarnybos įstatymo, Vidaus tarnybos statuto įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo, Diplomatinės tarnybos įstatymo, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3811(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 3c.Antstolių įstatymo, Notariato įstatymo, Bankų įstatymo, Centrinės kredito unijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3812(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 3d.Garantinio fondo įstatymo, Įmonių bankroto įstatymo, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo, Žemės ūkio bendrovių įstatymo, Ūkininko ūkio įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3813(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 3e.Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo, Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3814(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 3f.Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo, Invalidų socialinės integracijos įstatymo, Invalidų socialinės integracijos įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 33, 34, 36, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo 45(1) straipsniu įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 9, 16, 28, 35, 36, 40, 43, 45, 49, 50, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 55(6) straipsniu ir VII skyriumi įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 10, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 54, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 55(1), 55(2), 55(3), 55(4), 55(5) straipsniais įstatymo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3815(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 3g.Pensijų sistemos reformos įstatymo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo, Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3816(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 4.10:50~11:352005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3897) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 5.11:35~11:45Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3822(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 6a.12:00~12:15Civilinės saugos įstatymo 3, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 11, 21 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3854(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 6b.Vidaus tarnybos statuto 4 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3855(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 6c.Branduolinės energijos įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3856(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 6d.Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 24 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3857(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 6e.Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3858(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 6f.Įstatymo "Dėl 1992 metų konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo" 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3859(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 6g.Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3860(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 7a.12:15~12:35Diplomatinės tarnybos įstatymo 1, 2, 3, 6, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68 straipsnių ir 4 priedėlio pakeitimo ir papildymo bei 5, 64, 67 straipsnių ir 3 priedėlio pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3834(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
1 - 7b.Vyriausybės įstatymo 31 (1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3835(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 7c.Diplomatinės tarnybos įstatymo 68 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2481(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 8.12:35~12:50Seimo kontrolierių įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3505(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Dalinkevičius
1 - 9.12:50~13:00Žemės gelmių įstatymo 1, 2, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3878(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
1 - 10.13:00~13:05Žemės įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3879(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
1 - 11.13:05~13:10Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 ir 214(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3806(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 12a.13:10~13:15Kai kurių įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto privatizavimą, ir su jais susijusių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3738(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Karbauskis
1 - 12b.Įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3739(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Karbauskis
1 - 12c.Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 13 straipsnio 4 dalies pripažinimo netekusia galios ir 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3740(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Karbauskis
1 - 13.13:15~13:20Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3689(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
1 - 14.13:20~13:30Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3794(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
1 - 15.13:30~13:35Finansų įstaigų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3787(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
1 - 16.13:35~13:40Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3900) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 17.13:40~13:45Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 15 ir 17 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3889) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 18.13:45~13:50Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 4, 6, 7 straipsnių pakeitimo bei šio įstatymo priedo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3899) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 19.13:50~14:00Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 18 skyriaus pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3901) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 20.14:00~14:05Investicijų įstatymo 8 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3771(SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
1 - 21a.14:05~14:20Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 7, 9, 14, 15, 18, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3874(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valerijus Simulik
1 - 21b.Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo įgyvendinimo" 1 straipsnio pakeitimo ir 6 straipsnio pripažinimo netekusiu galios" ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3892) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valerijus Simulik
1 - 21c.Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3893) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valerijus Simulik
1 - 21d.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(9) ir 259(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3894) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valerijus Simulik
1 - 21e.14:20~14:40Seimo narių pareiškimai
r - 1.Žemės reformos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3886) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis
r - 2.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 259(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3718) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
r - 3.Baudžiamojo kodekso papildymo 250(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3902) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
r - 4.Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3075) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Kniukšta
r - 5.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 ir 126 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3122) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Mikolaitis
r - 6a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-3912(2)) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Giedrė Purvaneckienė
r - 6b.Civilinio kodekso 3.157 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3845) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Giedrė Purvaneckienė
r - 7.Teismų įstatymo 53 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3615) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Einoris
r - 8.Kauno laisvosios ekonominės zonos likvidavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3349) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Veselka