Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

10/28/2004 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
563 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
02.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1a.10:00~10:25Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3491(3SP)) [svarstymo tęsinys, svarstymo tęsinys]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 1b.Valstybės tarnybos įstatymo, Vidaus tarnybos statuto įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo, Diplomatinės tarnybos įstatymo, Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3811(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 1c.Antstolių įstatymo, Notariato įstatymo, Bankų įstatymo, Centrinės kredito unijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3812(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 1d.Garantinio fondo įstatymo, Įmonių bankroto įstatymo, Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo, Žemės ūkio bendrovių įstatymo, Ūkininko ūkio įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3813(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 1e.Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo, Valstybinių pensijų įstatymo, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo, Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3814(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 1f.Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo, Invalidų socialinės integracijos įstatymo, Invalidų socialinės integracijos įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 33, 34, 36, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo 45(1) straipsniu įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 9, 16, 28, 35, 36, 40, 43, 45, 49, 50, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 55(6) straipsniu ir VII skyriumi įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 10, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 49, 54, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 55(1), 55(2), 55(3), 55(4), 55(5) straipsniais įstatymo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3815(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 1g.Pensijų sistemos reformos įstatymo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo, Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3816(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
1 - 2.10:25~10:35Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3794(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
1 - 3.10:35~10:40Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 110, 186(2), 188(14), 189(9), 198, 214(1), 225, 233, 241(1), 259(1), 314, 320 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 167(3), 238)(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3172(3SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 4.10:40~10:45Baudžiamojo kodekso XXXVI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 253(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3731(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 5.10:45~10:55Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 17 ir 18 straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3722(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Greičiūnas
1 - 6.10:55~11:30Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios komisijos galimam kai kurių teisėsaugos institucijų pareigūnų dalyvavimui politinėje veikloje bei galimiems piktnaudžiavimams vykdant operatyvinę veiklą ir skelbiant operatyvinės veiklos metu surinktą informaciją ištirti išvadų" PROJEKTAS (Nr. IXP-3895) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
1 - 7.11:30~11:40Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-2880(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Karbauskis
1 - 8.12:00~12:50Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 4, 9, 10, 12, 15, 44, 46, 49, 61, 68, 78, 113, 135, 136, 137, 151, 152, 155, 156, 162, 163, 164 straipsnių, trisdešimt aštuntojo ir trisdešimt devintojo skirsnių pakeitimo ir papildymo, Statuto papildymo 44(1) straipsniu ir dvidešimt septintuoju (1) skirsniu bei keturiasdešimtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios" PROJEKTAS (Nr. IXP-3784(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 9.12:50~13:00Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 28, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 49, 52, 53, 54, 55, 62, 67, 73 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3916) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 10.13:00~14:00Vyriausybės valanda
2 - 1.15:00~15:10Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos teisės universiteto pavadinimo pakeitimo ir Mykolo Rėmerio universiteto statuto patvirtinimo" PROJEKTAS + statutas (Nr. IXP-3908(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valerijus Simulik
2 - 2.15:10~15:20Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3909) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Babravičius
2 - 3.15:20~15:35Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl parlamento rinkimų ir referendumo Baltarusijoje"" PROJEKTAS (Nr. IXP-3913(2SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Kirkilas
2 - 4.15:35~15:40Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybės kontrolės finansinio audito" PROJEKTAS (Nr. IXP-3883(SP)) [svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
2 - 5.15:40~15:50Vidaus tarnybos statuto 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3590(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
2 - 6.15:50~16:10Seimo narių pareiškimai
r - 1.Statybos įstatymo 23 straipsnio 6 punkto 9 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3487) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Rinkevičius
r - 2.Alkoholio kontrolės įstatymo 10, 12, 17, 18 ir 34 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3709) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Kniukšta,
 • Saulius Lapėnas
r - 3.Notariato įstatymo 27(1) straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3534) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Kniukšta
r - 4a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos" priedėlio papildymo PROJEKTAS (Nr. IXP-3922(2)) [pateikimas, pateikimas, svarstymas, svarstymas, priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
r - 4b.Architektų rūmų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3921) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alfonsas Macaitis