Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

11/09/2004 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
569 Rytinis posėdis
01.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 1.10:00~10:30Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 4, 9, 10, 12, 15, 44, 46, 49, 61, 68, 78, 113, 135, 136, 137, 149, 151, 152, 155, 156, 162, 163, 164 straipsnių, trisdešimt aštuntojo ir trisdešimt devintojo skirsnių pakeitimo ir papildymo, Statuto papildymo 44(1) straipsniu ir dvidešimt septintuoju (1) skirsniu bei keturiasdešimtojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios" PROJEKTAS (Nr. IXP-3784(3SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 2a.10:30~10:40Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3726(3SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
1 - 2b.Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3727(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
1 - 3.10:40~10:50Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos 2003 metų valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-3364(SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
1 - 4.10:50~11:00Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos 2003 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo metinės apyskaitos" PROJEKTAS (Nr. IXP-3548) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 5a.11:00~11:402005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3897(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 5b.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl 2005, 2006 ir 2007 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių" PROJEKTAS (Nr. IXP-3898(2SP)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
1 - 6.12:00~12:05Sveikatos sistemos įstatymo 2, 11, 38, 41, 47, 63, 69 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3853(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė
1 - 7.12:05~12:15Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarų statuso įstatymo 6, 9 straipsnių ir priedėlio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3926(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Dalinkevičius
1 - 8.12:15~12:20Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 8 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3865(2SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 9.12:20~12:25Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 18 skyriaus pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3901(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas
1 - 10.12:25~12:30Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo papildymo 24(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3125(SP)) [priėmimas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Dalinkevičius
1 - 11.12:30~12:35Baudžiamojo proceso kodekso 120, 121, 126 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 132(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3579(2SP)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 12.12:35~12:45Administracinių bylų teisenos įstatymo 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 30, 40, 48, 57, 60, 64, 82, 84, 88, 97, 108, 109, 122, 123, 124 ir 125 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3146) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 13.12:45~12:55Administracinių bylų teisenos įstatymo 15, 18, 19, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3506(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
1 - 14.12:55~13:00Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 15 ir 17 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3889(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vaclovas Karbauskis
1 - 15.13:00~13:10Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3918(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
1 - 16.13:10~13:25Lobistinės veiklos įstatymo 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3781) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas
1 - 17.13:25~13:30Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo" priedėlio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3885(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Papovas
1 - 18.13:30~13:45Administracinių teisės pažeidimų kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. IXP-3939) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 19a.13:45~13:55Transporto lengvatų įstatymo 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3527A) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Gražulis
1 - 19b.Transporto lengvatų įstatymo 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3527(2A)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 20.13:55~14:00ĮSTATYMO dėl Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. IXP-3940) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 21.14:00~14:10Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3942) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 22.14:10~14:30Seimo narių pareiškimai
r - 1.Baudžiamojo kodekso papildymo 250(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3902(2SP)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
r - 2.Civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-931(2SP)) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys
r - 3.Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. IXP-3075) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintautas Kniukšta
r - 4.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo laikinosios komisijos likviduotos Staklių gamyklos akcinės bendrovės "Žalgiris" privatizavimo, veiklos ir likvidavimo aplinkybėms ištirti išvadų" PROJEKTAS + išvada (Nr. IXP-3931) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vasilij Fiodorov