Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

12/11/2007 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
361 Rytinis posėdis
1 - 1.11:00~11:10Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2.11:10~11:40Administracinių teisės pažeidimų kodekso 13, 21, 27, 124, 126, 134 ir 330 straipsnių pakeitimo bei 124(3) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1612(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Vėsaitė, Komiteto pirmininkė, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.11:40~12:00Elektroninių ryšių įstatymo 1, 3, 7, 12, 34, 77 straipsnių, devintojo skirsnio ir priedo pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo nauju priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2455(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Remeika, Komiteto pirmininkas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vytautas Galvonas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Saulius Pečeliūnas, Komiteto narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.12:00~12:15Teismų įstatymo 119, 120 ir 121 straipsnių pakeitimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2734) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
1 - 5a.12:30~13:00Seimo NUTARIMO "Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento 207-10-31 dekretas Nr. 1K-1143 "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti" neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai" PROJEKTAS (Nr. XP-2651(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5b.Seimo NUTARIMO "Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento 207-10-31 dekreto Nr. 1K-1143 2 straipsnis neprieštarauja Konstitucijai" PROJEKTAS (Nr. XP-2651A) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Čilinskas
1 - 6.13:00~13:20Seimo NUTARIMO "Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymas Nr.X-1231 (Žin., 2007, Nr.76-3004) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3, 4, 5 dalims" PROJEKTAS (Nr. XP-2720) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Veselka
1 - 7.13:20~13:30Transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1634) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Leokadija Počikovska, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8a.13:30~13:50Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2731) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Šadžius, Ministras, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
1 - 8b.Biudžeto sandaros įstatymo 18 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2732) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Šadžius, Ministras, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
r - 1a.Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 33 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2034) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 1b.Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 33 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2034A) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas
r - 2.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. XP-2710(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininko pirmasis pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 3.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo seniūnų sueigos sudarymo" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-2751(2)) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
362 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:15Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos pratęsimo" PROJEKTAS (Nr. XP-2733) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas, Pirmininko pirmasis pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2.15:15~15:40Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2719) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Lauras Bielinis, Respublikos Prezidento patarėjas
2 - 3.15:40~16:00Atominės elektrinės įstatymo preambulės, 3, 6, 10, 11 ir 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2736) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Matulevičius
2 - 4.16:00~16:20Valstybinių pensijų įstatymo 4, 5, 6, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2253(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rima Baškienė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Leokadija Počikovska, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Antanas Matulas, Komiteto pirmininkas, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5.16:20~16:40Valstybinių pensijų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1814(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Čekuolis, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Leokadija Počikovska, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Povilas Jakučionis, Komisijos narys, Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6a.17:00~17:20Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 28, 34 ir 41 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2517(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Čepas, Komiteto narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6b.Karo prievolės įstatymo 18 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2518) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Čepas, Komiteto narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 7a.17:20~17:50Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2662) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Baguška, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
2 - 7b.Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 88 ir 89 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2663) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Baguška, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
2 - 7c.Seimo rinkimų įstatymo 91 ir 93 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2664) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Baguška, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
2 - 7d.Prezidento rinkimų įstatymo 70 ir 72 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2665) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Baguška, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
2 - 7e.Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 84 ir 85 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2666) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Baguška, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
2 - 7f.Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1, 2, 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2667) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Baguška, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
2 - 7g.Operatyvinės veiklos įstatymo 9 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2668) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Baguška, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
2 - 8a.17:50~18:10Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2662A) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Muntianas
2 - 8b.Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2725) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Muntianas
2 - 8c.Seimo rinkimų įstatymo 38, 39 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2726) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Muntianas
2 - 8d.Prezidento rinkimų įstatymo 32 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2727) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Muntianas
2 - 8e.Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 ir 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2728) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Muntianas
2 - 8f.Politinių partijų įstatymo 8 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2729) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Muntianas
2 - 9a.18:10~18:30Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 11(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2673) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arūnas Kundrotas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 9b.Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1, 2, 2(1), 3 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2674) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arūnas Kundrotas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 9c.Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2675) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arūnas Kundrotas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 10.18:30~18:50Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2643) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vilija Blinkevičiūtė, Ministrė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2 - 11.18:50~19:10Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymo 2 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1126) [pateikimas, pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arimantas Dumčius
2 - 12.19:10~19:20Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2730) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 13.19:20~19:40Seimo narių pareiškimai