Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

01/29/2008 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
378 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:15Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2.10:15~11:00Įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" 2, 5, 8, 26, 32, 34, 35, 40, 43, 46, 50, 51, 71, 72, 90, 99, 104, 113, 124, 125, 126, 127, 131, 133, 134 straipsnių, III skyriaus pirmojo skirsnio pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 49(2) straipsniu, 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2186(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arminas Lydeka, Komiteto pirmininkas, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.11:00~11:15Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinės pensijos neišmokėtos dalies išmokėjimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2625(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas, Komiteto pirmininkas, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4a.11:15~11:30Žuvininkystės įstatymo 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2174(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Pauža, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 87(7) ir 320 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2175) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aldona Staponkienė, Komiteto narė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.11:30~11:45Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1, 4, 7, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 1 priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2758(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Etela Karpickienė, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6.12:00~12:20Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ir Įstatymo papildymo 3 priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1792Gr) [grąžinto įstatymo pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ramūnas Vilpišauskas, Respublikos Prezidento patarėjas
1 - 7.12:20~12:35Seimo NUTARIMO "Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui atleisti L.L.Žilienę iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų" PROJEKTAS (Nr. XP-2818) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aušra Rauličkytė, Respublikos Prezidento patarėja
1 - 8.12:35~12:50Viešojo administravimo įstatymo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 33 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2573) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Liudvikas Sabutis, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9.12:50~13:05Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2546(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimundas Palaitis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 10a.13:05~14:30Atominės elektrinės įstatymo pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2700) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Gražulis
1 - 10b.Atominės elektrinės įstatymo 1, 2 straipsnių, 10 straipsnio 1 dalies ir 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2799A) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Čilinskas
1 - 10c.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės derybų su UAB "NDX Energija" dėl Nacionalinio Investuotojo formavimo rezultatų" PROJEKTAS (Nr. XP-2808(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius
1 - 10d.Seimo NUTARIMO "Dėl pritarimo derybų tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir UAB "NDX Energija" dėl nacionalinio investuotojo sukūrimo rezultatams" PROJEKTAS (Nr. XP-2808A) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Vėsaitė
1 - 10e.Seimo NUTARIMO "Dėl Nacionalinio Investuotojo formavimo rezultatų" PROJEKTAS (Nr. XP-2808(2A)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Vėsaitė,
 • Aldona Staponkienė,
 • Algirdas Ivanauskas,
 • Irena Šiaulienė,
 • Raimundas Palaitis,
 • Zigmantas Balčytis
1 - 10f.Seimo NUTARIMO "Dėl nacionalinio investuotojo sukūrimo ir atominės elektrinės statybos" PROJEKTAS (Nr. XP-2808(3A)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimondas Šukys,
 • Algis Čaplikas,
 • Jonas Čekuolis,
 • Rimantas Remeika,
 • Vytautas Bogušis
379 Vakarinis posėdis
2 - 1a.15:00~15:20Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 straipsnių pakeitimo, 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 8(1), 16(1), 19(1) straipsniais įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2559(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Jagminas, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Birutė Vėsaitė, Komiteto pirmininkė, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 1b.Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2560(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vytautas Galvonas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Jagminas, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 1c.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2005 metų ataskaitos" 1 ir 2 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-2561(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vytautas Galvonas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2.15:20~15:45Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 33 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2034A(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginijus Domarkas, Komiteto pirmininkas, Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3a.15:45~16:00Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 54 ir 57 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2694) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Smetona, Komiteto narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3b.Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 7, 13 ir 18 skyrių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2695) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Smetona, Komiteto narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3c.Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2696(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Smetona, Komiteto narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.17:00~17:15Asmens tapatybės kortelės įstatymo papildymo 1(1) straipsniu ir 2, 4, 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2780) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Regimantas Čiupaila, Ministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 5a.17:15~17:30Įstatymo "Dėl Lietuvos valstybės herbo" pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-966(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Nijolė Steiblienė, Komiteto narė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Liudvikas Sabutis, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5b.Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 1, 2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-967(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Nijolė Steiblienė, Komiteto narė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Liudvikas Sabutis, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6.17:30~17:35ĮSTATYMO dėl Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės bendradarbiavimo susitarimo dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-2672) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Šikšnelis, Viceministras, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
2 - 7.17:35~17:40Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2685) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Šikšnelis, Viceministras, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
2 - 8.17:40~17:55Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 130, 224, 225, 259(1), 269, 320 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2821) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 9.17:55~18:10Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51(3), 224, 234, 237, 241(1), 242 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 51(23), 84(2), 84(3) ir 84(4) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2754) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arūnas Kundrotas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 10.18:10~18:20Socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2779) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vilija Blinkevičiūtė, Ministrė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2 - 11.18:20~18:40Seimo narių pareiškimai
r - 1.Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1537(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Dangutė Mikutienė, Komiteto pirmininko pavaduotoja, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 2.Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 1, 2, 5, 14 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1396(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Povilas Jakučionis, Komiteto narys, Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Rytas Kupčinskas, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Henrikas Žukauskas, Komiteto narys, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 3.Dizaino įstatymo 2, 3, 10, 16, 21, 31, 35, 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo trečiuoju(1) skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2532(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aldona Staponkienė, Komiteto narė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Saulius Lapėnas, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas