Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

04/24/2008 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
407 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:15Darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2.10:15~10:30Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3, 6, 7, 11, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 36, 37 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2842(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Jaruševičius, Komiteto narys, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.10:30~10:50Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. XP-2941(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Jagminas, Komiteto pirmininkas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Čekuolis, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.10:50~11:10Seimo NUTARIMO "Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus paskyrimo" PROJEKTAS (Nr. XP-2946(2)) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas,
 • Aušrinė Burneikienė
1 - 5a.11:10~11:30Darbuotojų maitinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1322) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Čekuolis, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5b.Pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1323) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5c.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1324) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Lionginas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5d.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1325) [svarstymas, svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Čekuolis, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6.12:00~12:30Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus metinio pranešimo (2008 m.)" PROJEKTAS (Nr. XP-3010) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Čilinskas
1 - 7.12:30~13:30Vyriausybės valanda
1 - 8.13:30~14:00Seimo NUTARIMO "Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms ir Europos Sąjungos kovinei grupei priskirtų Lietuvos karinių vienetų ir NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse tarnybą atliekančių Lietuvos karių dalyvavimo Šiaurės Atlanto Tarybos arba Europos Sąjungos Tarybos patvirtintose tarptautinėse operacijose" PROJEKTAS (Nr. XP-2993) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Olekas,
 • Petras Vaitiekūnas
r - 1.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
r - 2.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo Pirmininko pavadavimo" PROJEKTAS (Nr. XP-3026) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Juršėnas
408 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~16:00ĮSTATYMO dėl Lisabonos sutarties, iš dalies keičiančios Europos Sąjungos sutartį ir Europos Bendrijos steigimo sutartį, ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-2897(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

2 - 2.15:20~15:35Europos Parlamento pirmininko Hanso Gerto Potteringo kalba
2 - 3a.16:00~16:20Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl Lisabonos sutarties iš dalies keičiančios Europos Sąjungos sutartį ir Europos Bendrijos steigimo sutartį" PROJEKTAS (Nr. XP-3024(2)) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Justinas Karosas
2 - 3b.Seimo NUTARIMO "Dėl Lisabonos sutarties iš dalies keičiančios Europos Sąjungos sutartį ir Europos Bendrijos steigimo sutartį" PROJEKTAS (Nr. XP-3024A) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Egidijus Klumbys
2 - 4.16:20~16:40Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo papildymo 5(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2357(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Smetona, Komiteto narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5.17:00~17:15Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2971) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 6.17:15~17:30Administracinių teisės pažeidimų kodekso 56(2), 64 ir 244 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2716) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas, Ministras, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2 - 7.17:30~17:40Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3018) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Matulas
2 - 8.17:40~17:50ĮSTATYMO dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų vidaus saugumo departamentui (DHS) (2007 PNR susitarimo) ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XP-3016) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Regimantas Čiupaila
2 - 9.17:50~18:00Asmens tapatybės kortelės įstatymo papildymo 1(1) straipsniu ir 2, 4, 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2780(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Regimantas Čiupaila, Ministras, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 10.18:00~18:20Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 27, 111, 112(1), 112(2), 119, 121, 122, 136, 138, 138(1), 224, 225, 227, 2591, 262, 270 ir 281 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 112(3), 112(4), 112(5), 112(6), 112(7) ir 112(8) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2997) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Butkevičius, Ministras, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
2 - 11a.18:20~18:40ĮSTATYMO dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi PROJEKTAS (Nr. XP-3004) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vilija Blinkevičiūtė, Ministrė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2 - 11b.Pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3005) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vilija Blinkevičiūtė, Ministrė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2 - 11c.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 233 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 41(11) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3006) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vilija Blinkevičiūtė, Ministrė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2 - 12a.18:40~19:00Baudžiamojo kodekso 192 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3008) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Jučas, Ministras, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
2 - 12b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 214(10) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3009) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Jučas, Ministras, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
2 - 13a.19:00~19:20Administracinių teisės pažeidimų kodekso 178, 224, 259(1) ir 266 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2506) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginijus Domarkas
2 - 13b.Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2507) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginijus Domarkas
2 - 13c.Alkoholio kontrolės įstatymo papildymo 28(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2508) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginijus Domarkas
2 - 14.19:20~19:40Seimo narių pareiškimai