Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

07/15/2008 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
448 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:15Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2a.10:15~10:40Principinės kariuomenės struktūros 2008 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2013 metais nustatymo ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3217(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2b.Principinės kariuomenės struktūros 2009 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2014 metais nustatymo ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3218(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Sadeckas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.10:40~10:50Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3015(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4a.10:50~11:00Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2809(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4b.Komercinio arbitražo įstatymo IX skyriaus pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3212(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5a.11:00~11:15Policijos veiklos įstatymo antrojo skirsnio pavadinimo, 11, 12, 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3205(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Alvydas Sadeckas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Liudvikas Sabutis, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5b.Vidaus tarnybos statuto 2, 10, 15, 34, 37, 51, 53, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3206(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Liudvikas Sabutis, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Alvydas Sadeckas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6.11:15~11:20Paso įstatymo 2, 4, 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3124(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Laima Mogenienė, Komiteto narė, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7.11:20~11:30Gyventojų registro įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3032(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Zita Žvikienė, Komiteto narė, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8.11:30~11:45Seimo ir procedūrų komisijos išvada dėl Seimo rezoliucijos "Dėl neatidėliotinų priemonių stabdant kainų augimą ir infliaciją" svarstymo procedūrų
 • Manfredas Žymantas, Komisijos pirmininkas, Etikos ir procedūrų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9.12:00~12:05Sveikatos apsaugos ministro prisaikdinimas
1 - 10.12:05~12:25Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 3, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2087Gr) [grąžinto įstatymo svarstymas ir priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimundas Palaitis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 11.12:25~12:50Pilietybės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2952Gr) [grąžinto įstatymo svarstymas ir priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 12.12:50~13:10Minimaliojo darbo užmokesčio dydžių, socialinės apsaugos išmokų ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio indeksavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2877Gr) [grąžinto įstatymo svarstymas ir priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 13.13:10~13:20Elektroninių ryšių įstatymo 3 ir 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1069(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Remeika, Komiteto pirmininkas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 14.13:20~13:40Darbo kodekso 193 ir 194 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3222(3)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Vėsaitė, Komiteto pirmininkė, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Algirdas Sysas, Komiteto pirmininkas, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 15.13:40~14:10Darbo kodekso 162(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1423A(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Birutė Vėsaitė, Komiteto pirmininkė, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 16.14:10~14:30Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir 21 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2878(3)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Ramanauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Antanas Bosas, Komiteto narys, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mindaugas Subačius, Komiteto narys, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Pinskus, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Valdemar Tomaševski, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 1.Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3172(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginijus Domarkas, Komiteto pirmininkas, Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Teisės universiteto pavadinimo pakeitimo ir Mykolo Romerio universiteto statuto patvirtinimo" 2 priedėlio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-3250) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybės kontrolės finansinio audito" PROJEKTAS (Nr. XP-3244) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius
r - 4.Seimo NUTARIMO "Dėl Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės" PROJEKTAS (Nr. XP-3245) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius
r - 5.Seimo NUTARIMO "Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Septintosios dienos adventistų bažnyčiai" PROJEKTAS (Nr. XP-1461(2)) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas,
 • Gintaras Steponavičius
449 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:10Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3183(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininkas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2.15:10~15:30Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2006(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Bukauskas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3.15:30~15:35Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3057(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininkas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.15:35~15:50Nacionalinės teismų administracijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-2340(3)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Liudvikas Sabutis, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5.15:50~16:10Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3113(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas, Komiteto pirmininkas, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vladimiras Volčiok, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6a.16:10~16:30Aukštojo mokslo įstatymo 60 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3234(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginijus Domarkas, Komiteto pirmininkas, Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Juozas Palionis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6b.Aukštojo mokslo įstatymo 22, 23, 25, 47, 56, 58, 59, 60, 61 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3235(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Palionis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Virginijus Domarkas, Komiteto pirmininkas, Švietimo,mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 7a.16:30~16:45Augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-3034(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Ramanauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 7b.Augalų apsaugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-3035(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Ramanauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 7c.Pašarų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-3036(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Ramanauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 7d.Fitosanitarijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-3037(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alvydas Ramanauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 7e.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 89(1), 239, 241(3) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 245(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3038(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Čilinskas, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Alvydas Ramanauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8.16:45~16:55Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos pieno gamintojų pajamų palaikymo" PROJEKTAS (Nr. XP-3143(4)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Rinkevičius, Komiteto pirmininkas, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 9.16:55~17:10Seimo NUTARIMO "Dėl ugniagesių gelbėtojų, dirbusių ir dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir socialinių garantijų" PROJEKTAS (Nr. XP-3144(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ramunė Visockytė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 10.17:10~17:40Seimo NUTARIMO "Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymo 8, 10, 11, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai" PROJEKTAS (Nr. XP-2852(4)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 11.17:40~18:00Seimo NUTARIMO "Dėl padėties sprendžiant SSRS okupacijos žalos atlyginimo klausimus" PROJEKTAS (Nr. XP-2604) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Justinas Karosas, Komiteto pirmininkas, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 12.18:00~18:20Seimo narių pareiškimai