Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

06/07/2011 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
332 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:40Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas
1 - 2.11:00~11:10Seimo 2011 m. birželio 7 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkės tvirtinimas
 • Irena Degutienė, Seimo Pirmininkė, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.11:10~11:40Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl minimalios mėnesinės algos" PROJEKTAS (Nr. XIP-3222(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma
1 - 4.11:40~12:10Seimo NUTARIMO "Dėl Nacionalinės energetikos (energetinės nepriklausomybės) strategijos patvirtinimo" PROJEKTAS + strategija (Nr. XIP-3260) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Sekmokas, Ministras, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
1 - 5.12:10~12:45Turizmo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-2212(5)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dainius Budrys, Komiteto pirmininkas, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6a.12:45~13:00Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redkacija) (Nr. XIP-3139(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6b.Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-3140(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7a.13:00~13:10Anglies dioksido geologinio saugojimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3069(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Šimėnas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arūnė Stirblytė, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 51(25) straipsniu, 99(4), 224, 235(1) ir 259(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3070(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Vytautas Stankevičius, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Jonas Šimėnas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8.13:10~13:30Principinės kariuomenės struktūros 2011 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2016 metais nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių ribinių skaičių ir statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus 2011 metais ir 2016 metais patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3262) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rasa Juknevičienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
1 - 9.13:30~13:40Principinės kariuomenės struktūros 2012 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2017 metais nustatymo, krašto apsaugos sistemos karių ribinių skaičių ir statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus 2012 metais ir 2017 metais patvirtinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3263) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rasa Juknevičienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
1 - 10.13:40~14:00Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. XI-494 "Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Balkanų, Centrinės ir Pietų Azijos, Pietų Kaukazo bei Persijos įlankos regionuose pratęsimo ir dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Balkanų, Centrinės ir Pietų Azijos, Pietų Kaukazo bei Persijos įlankos regionuose" pripažinimo netekusiu galios" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XIP-3192) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rasa Juknevičienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija,
 • Audronius Ažubalis, Ministrė, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
r - 1.Seimo protokolinio nutarimo dėl Elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo Nr. XIP-3080 nepriklausomo ekspertinio įvertinimo užsakymo projektas
 • Kęstutis Daukšys/ 32 SN
r - 2.Kredito unijų įstatymo 2, 4, 24, 29, 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1760(4)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Glaveckas, Komiteto pirmininkas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 3.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos sudarymo" 1 ir 2 straipsnių pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XIP-3289) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Irena Degutienė
r - 4.Asociacijų įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2793) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Gapšys,
 • Kęstutis Daukšys,
 • Valentinas Bukauskas,
 • Žilvinas Šilgalis
r - 5.Seimo NUTARIMO "Dėl Vilniaus dailės akademijos statuto patvirtinimo" PROJEKTAS + statutas (Nr. XIP-3247) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Stundys, Komiteto pirmininkas, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 6.Seimo protokolinio nutarimo dėl Albino Staugaičio peticijos projektas
 • Danutė Bekintienė, Komisijos pirmininkė, Peticijų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
333 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:30Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos sveikatos sistemos plėtros 2011-2020 metais metmenų patvirtinimo" PROJEKTAS +metmenys (Nr. XIP-2883(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Juozapaitis, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2.15:30~15:50Sveikatos sistemos įstatymo 2 straipsnio papildymo ir Įstatymo I dalies papildymo III skyriumi ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3030(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Matulas, Komiteto pirmininkas, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arūnė Stirblytė, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Gintaras Songaila, Komiteto narys, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Saulius Stoma, Komiteto narys, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3a.15:50~16:10Finansavimo nevyriausybinėms organizacijoms teikimo ir kontrolės ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3148) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Remigijus Šimašius/ 47 SN
2 - 3b.Asociacijų įstatymo 4, 6, 7, 8, 9, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3149) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Remigijus Šimašius/ 47 SN
2 - 4a.16:10~16:25Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada dėl Saugios laivybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto XIP-3151 atitikimo Konstitucijai
 • Stasys Šedbaras, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4b.Saugios laivybos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-3151) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Eligijus Masiulis, Ministras, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
2 - 5.16:25~16:35Administracinių teisės pažeidimų kodekso 13, 35, 43(6), 43(7), 43(8), 43(10), 79, 84(3), 100, 107, 109(1), 110(1), 111, 112, 112(1), 112(6), 112(8), 125, 138, 163, 163(13), 171(3), 188(6), 188(10), 188(17), 189, 206, 206(2), 206(3), 221, 224, 225, 225(2), 225(3), 227, 228, 233, 237, 239, 240, 241(1), 242, 245, 246, 246(4), 246(8), 247(10), 259(1), 304, 309 ir 314 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 43(13), 52(3), 112(9), 117(5), 181(4), 206(4), 206(5) straipsniais ir trisdešimt trečiuoju skirsniu ir 84(4), 112(7), 206(1), 241 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3067) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Remigijus Šimašius, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
2 - 6.16:35~16:50Europos darbo tarybų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-3186) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Donatas Jankauskas, Ministras, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2 - 7a.17:00~17:25Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3203) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ingrida Šimonytė, Ministrė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 7b.Bankų įstatymo 1, 2, 4, 14, 40, 48, 49 straipsnių ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3204) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ingrida Šimonytė, Ministrė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 7c.Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3205) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ingrida Šimonytė, Ministrė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 7d.Centrinės kredito unijos įstatymo 2 straipsnio ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3206) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ingrida Šimonytė, Ministrė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 7e.Finansų įstaigų įstatymo 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo ir priedo papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3207) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ingrida Šimonytė, Ministrė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 7f.Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3208) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ingrida Šimonytė, Ministrė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 7g.Kredito unijų įstatymo 4 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3209) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ingrida Šimonytė, Ministrė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 7h.Lietuvos banko įstatymo 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 25, 31, 33, 35, 36, 38, 47, 49, 50, 53, 54, 54(1), 55 straipsnių, ketvirtojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo priedo papildymo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3210) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ingrida Šimonytė, Ministrė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 7i.Lietuvos banko įstatymo 8, 11, 43, 44, 45, 46, 46(1), 47 straipsnių ir septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3211) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ingrida Šimonytė, Ministrė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 7j.Mokesčių administravimo įstatymo 2, 33, 40, 42, 55, 63, 64, 95, 102 ir 106 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3212) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ingrida Šimonytė, Ministrė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 7k.Mokėjimų įstatymo 2, 3, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3213) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ingrida Šimonytė, Ministrė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 7l.Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2, 4, 10 straipsnių pakeitimo ir priedo papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3214) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ingrida Šimonytė, Ministrė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 7m.Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3215) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ingrida Šimonytė, Ministrė, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 8.17:25~17:40Profesinio mokymo įstatymo 6, 7, 11, 14, 18, 22, 23, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2362(3)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Giedrius Kadziauskas (viceministras)
2 - 9.17:40~17:55Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 25, 71, 74 ir 80(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo" PROJEKTAS (Nr. XIP-2408) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Šedbaras/ darbo grupė
2 - 10.17:55~18:10Seimo NUTARIMO "Dėl J.Narvilienės paskyrimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nare" PROJEKTAS (Nr. XIP-2629) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Stundys,
 • Janė Narvilienė
2 - 11a.18:10~18:30Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 27, 28, 32, 33, 34, 56, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 76, 80 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 64(1), 79(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3248) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arūnas Valinskas/ 47 SN
2 - 11b.Prezidento rinkimų įstatymo 26, 31, 32, 33, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 68, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 56(1), 71(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3249) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arūnas Valinskas/ 47 SN
2 - 11c.Referendumo įstatymo 36, 41, 42, 43, 46, 51, 52, 53, 55, 56, 64, 68 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 54(1), 67(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3250) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arūnas Valinskas/ 47 SN
2 - 11d.Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 32, 55, 59, 61, 62, 63, 73, 77 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 64(1), 76(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3251) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arūnas Valinskas/ 47 SN
2 - 11e.Seimo rinkimų įstatymo 28, 29, 33, 34, 35, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 78, 82 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 66(1), 81(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3252) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arūnas Valinskas/ 47 SN
2 - 12a.18:30~18:50Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 28, 32, 56, 60 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 64(1), 79(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2794) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Paulius Saudargas,
 • Dalia Teišerskytė,
 • Juozas Olekas,
 • Ona Valiukevičiūtė,
 • Rima Baškienė,
 • Saulius Bucevičius,
 • Vytautas Bogušis,
 • Zita Užlytė
2 - 12b.Prezidento rinkimų įstatymo 31, 50, 52, straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 58(1), 68(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2795) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dalia Teišerskytė,
 • Juozas Olekas,
 • Ona Valiukevičiūtė,
 • Paulius Saudargas,
 • Rima Baškienė,
 • Saulius Bucevičius,
 • Vytautas Bogušis,
 • Zita Užlytė
2 - 12c.Referendumo įstatymo 41, 46, 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 50(1), 67(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2796) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dalia Teišerskytė,
 • Juozas Olekas,
 • Ona Valiukevičiūtė,
 • Paulius Saudargas,
 • Rima Baškienė,
 • Saulius Bucevičius,
 • Vytautas Bogušis,
 • Zita Užlytė
2 - 12d.Seimo rinkimų įstatymo 29, 33, 58, 59, 62 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 70(1), 81(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2797) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dalia Teišerskytė,
 • Juozas Olekas,
 • Ona Valiukevičiūtė,
 • Paulius Saudargas,
 • Rima Baškienė,
 • Saulius Bucevičius,
 • Vytautas Bogušis,
 • Zita Užlytė
2 - 13.18:50~19:00Seimo narių pareiškimai