Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

06/16/2011 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
337 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:10Darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2.10:10~10:20Diplomatinės tarnybos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-652(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Egidijus Vareikis, Komiteto narys, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3a.10:20~10:50Viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1935(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Liudvikas Sabutis, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(2) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1936(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Stasys Šedbaras, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.10:50~11:15Miškų įstatymo 2, 4, 11, 13 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1649GR) [grąžinto įstatymo svarstymas ir priėmimas, įstatymas priimtas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Šimėnas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Edmundas Pupinis, Komiteto pirmininkas, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.11:15~12:00Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-968(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Remigijus Žemaitaitis, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6.12:10~12:35Branduolinės energijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-1830(5)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kazimieras Kuzminskas, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7.12:35~12:50Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo A.Kašėtos atsistatydinimo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3323) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Irena Degutienė,
 • Algis Kašėta
1 - 8.12:50~13:00Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl pozicijos reaguojant į tarptautinėje erdvėje vykstančius teisingumo vykdymo procesus" PROJEKTAS (Nr. XIP-3240(2)) [svarstymas, projektas atmestas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Evaldas Lementauskas
1 - 9.13:00~14:00Vyriausybės valanda
r - 1.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
r - 2a.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XIP-3320(2)) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Irena Degutienė
r - 2b.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 5, 6 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3321(2)) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Irena Degutienė
r - 2c.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo" 5, 6 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo PROJEKTAS (Nr. XIP-3322(2)) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Irena Degutienė
r - 3.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos nuostatų patvirtinimo" priedėlio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XIP-3166(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Justinas Karosas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 4a.Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos" papildymo PROJEKTAS (Nr. XIP-3324) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edmundas Jonyla,
 • Edvardas Žakaris,
 • Jonas Juozapaitis,
 • Valerijus Simulik
r - 4b.Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 34 ir 39 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3004(3)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edmundas Jonyla,
 • Edvardas Žakaris,
 • Jonas Juozapaitis,
 • Mindaugas Bastys,
 • Valerijus Simulik
r - 5.Seimo protokolinio nutarimo dėl Albino Staugaičio peticijos projektas
 • Danutė Bekintienė, Komisijos pirmininkė, Peticijų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 6.Seimo protokolinio nutarimo dėl Petro Keinio peticijos projektas
 • Danutė Bekintienė, Komisijos pirmininkė, Peticijų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 7.Seimo protokolinio nutarimo dėl Sigito Šipailos peticijos projektas
 • Danutė Bekintienė, Komisijos pirmininkė, Peticijų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
338 Vakarinis posėdis
2 - 1a.15:00~15:15Visuomenės informavimo įstatymo 2, 5, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 54 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 34(1), 34(2), 40(1) straipsniais ir nauju trečiuoju skirsniu įstatymo 32 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3102(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Stundys, Komiteto pirmininkas, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 1b.Visuomenės informavimo įstatymo 25, 31 ir 39 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3225(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Stundys, Komiteto pirmininkas, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Ligitas Kernagis, Komiteto narys, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2.15:15~15:20ĮSTATYMO dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimo ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XIP-2969(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dailis Alfonsas Barakauskas, Komiteto narys, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Ligitas Kernagis, Komiteto narys, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3.15:20~15:25ĮSTATYMO dėl Tarptautinės plėtros asociacijos steigimo sutarties ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XIP-3173(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rytas Kupčinskas, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Petras Auštrevičius, Komiteto narys, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.15:25~15:35Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS (nauja redakcija) + programa (Nr. XIP-3076(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5.15:35~15:55Koncesijų įstatymo 17 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3281(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dainius Budrys, Komiteto pirmininkas, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6.15:55~16:10Farmacijos įstatymo 51 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2313(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė, Komiteto narė, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 7a.16:10~16:20Farmacijos įstatymo papildymo 35(1) straipsniu ir 50 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2043) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė, Komiteto narė, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 7b.Farmacijos įstatymo 51 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2050(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė, Komiteto narė, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 7c.Farmacijos įstatymo 38 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2259) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė, Komiteto narė, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 7d.Farmacijos įstatymo 51 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2340) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė, Komiteto narė, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8a.16:20~17:40Karo prievolės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-2951(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Valentinas Stundys, Komiteto pirmininkas, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Česlovas Vytautas Stankevičius, Komiteto pirmininkas, Europos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8b.Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2, 10, 11, 13, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 10(1), 32(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2952(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Liudvikas Sabutis, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8c.Ūkininko ūkio įstatymo 10 straipsnio 5 dalies pripažinimo netekusia galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2953(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Edmundas Pupinis, Komiteto pirmininkas, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8d.Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2954(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Liudvikas Sabutis, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8e.Kariuomenės drausmės statuto 8 ir 38 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2955(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8f.Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2956(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8g.Karių materialinės atsakomybės įstatymo 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 21, 22, 24, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2957(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8h.Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo priedėlio 15 skyriaus pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2958(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8i.Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 1, 9, 10 ir 16 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2959(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8j.Valstybės saugumo departamento statuto 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2960(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8k.Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2961(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8l.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2962(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Jonas Dagys, Komiteto pirmininkas, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8m.Baudžiamojo kodekso 314, 315 ir 330 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2963(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Vytautas Stankevičius, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8n.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 212, 213, 213(1), 213(2) ir 238 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2964(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Česlovas Vytautas Stankevičius, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8o.Civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2965(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8p.Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo 8, 26, 30 ir 36 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2966(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8r.Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 54 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2967(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8s.Darbo kodekso 131 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2968(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8t.Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3303(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Jonas Dagys, Komiteto pirmininkas, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8u.Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3304(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Jonas Dagys, Komiteto pirmininkas, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 9.17:40~17:45Laikinojo ĮSTATYMO dėl Lietuvos teritorijoje veikusių buvusios SSRS specialiųjų tarnybų dokumentų savanoriško atidavimo PROJEKTAS (Nr. XIP-225(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Anušauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 10.17:45~17:50Seimo NUTARIMO "Dėl J.Narvilienės paskyrimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nare" PROJEKTAS (Nr. XIP-2629(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valentinas Stundys, Komiteto pirmininkas, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Ligitas Kernagis, Komiteto narys, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Janė Narvilienė
2 - 11a.18:10~18:30Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-728(4)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Loreta Graužinienė, Komiteto pirmininkė, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Rytas Kupčinskas, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 11b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 172(28) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3326) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Loreta Graužinienė
2 - 11c.Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 209(7) straipsniu ir 224, 259(1), 320 straipsnių pakeitimo įstatymo 2, 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3327) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Loreta Graužinienė
2 - 12.18:30~18:45Valstybės specialiųjų garantijų dėl eksporto kredito draudimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3019(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arūnė Stirblytė, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Rimantas Sinkevičius, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 13.18:45~19:00Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3230(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Erikas Tamašauskas, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 14.19:00~19:20Seimo narių pareiškimai