Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

05/13/2014 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
146 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:10Darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2a.10:10~11:40Diskusija dėl Vyriausybės metinės veiklos ataskaitos
1 - 2b.Seimo REZOLIUCIJOS „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 metų veiklos ataskaitos“ PROJEKTAS (nepritarti ataskaitai) (Nr. XIIP-1790) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Kubilius
1 - 3.12:00~12:20Seimo NUTARIMO „Dėl sutikimo laikinai nušalinti nuo pareigų Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą Darių Valį“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1776(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.12:20~12:40Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atstatymo sudarymo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1751) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 5.12:40~13:00Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 20 ir 22 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4487GR) [grąžinto įstatymo svarstymas ir priėmimas, įstatymas priimtas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dainius Kreivys, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Albinas Mitrulevičius, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6a.13:00~13:20Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 19, 20, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 44, 54, 59, 60(1), 63, 67, 69, 72 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 45(2) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4757(5)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Mockus, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Zita Žvikienė, Komiteto narė, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Agnė Bilotaitė, Komiteto narė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6b.Finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 papildymo 28(1) straipsniu ir Įstatymo priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1359(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Narkevičius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arvydas Mockus, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Zita Žvikienė, Komiteto narė, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7.13:20~13:30Civilinio proceso kodekso 510, 602, 644, 646, 661, 696, 703, 704, 706, 707, 708, 713, 717, 719, 722, 724, 746 ir 756 straipsnių pakeitimo ir 705 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1328(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8.13:30~13:40Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 3, 19, 20 ir 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3986(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Povilas Urbšys, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 10.13:50~13:55Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 22, 23, 24, 31 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1087(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audronė Pitrėnienė, Komiteto pirmininkė, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vilija Aleknaitė Abramikienė, Komiteto narė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Albinas Mitrulevičius, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 11.13:55~14:00Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 12(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1543(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audronė Pitrėnienė, Komiteto pirmininkė, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9.13:40~13:50Kino įstatymo Nr. IX-752 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1380(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audronė Pitrėnienė, Komiteto pirmininkė, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 1.Seimo protokolinio nutarimo dėl Kęstučio Vilkausko peticijos projektas
 • Petras Čimbaras, Komisijos pirmininkas, Peticijų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 2.Seimo protokolinio nutarimo dėl Kęstučio Vilkausko peticijos projektas
 • Petras Čimbaras, Komisijos pirmininkas, Peticijų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 3.Seimo protokolinio nutarimo dėl Olgos Ragovos peticijos projektas
 • Petras Čimbaras, Komisijos pirmininkas, Peticijų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
147 Vakarinis posėdis
2 - 1a.15:00~15:45Lietuvos mokslo tarybos 2013 metų veiklos ataskaita
 • Dainius Haroldas Pauža (Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas)
2 - 1b.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos mokslo tarybos 2013 metų veiklos ataskaitos“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1757) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audronė Pitrėnienė, Komiteto pirmininkė, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2.15:45~15:50Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 65 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-658(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audronė Pitrėnienė, Komiteto pirmininkė, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3.15:50~16:00Kraujo donorystės įstatymo Nr. I-1611 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1400(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kazimieras Kuzminskas, Komiteto narys, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vincė Vaidevutė Margevičienė, Komiteto narė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.16:00~16:15Seimo NUTARIMO "Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2012 m. metinių ataskaitų rinkinio" PROJEKTAS (Nr. XIIP-1052) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jolita Vaickienė
2 - 5a.16:15~16:30Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 24(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1769) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Laisvūnas Bartkevičius (viceministras)
2 - 5b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso penktojo skirsnio, 224 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo 44(8), 44(9) ir 239(5) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1770) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Laisvūnas Bartkevičius (viceministras)
2 - 6a.16:30~16:45Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 28, 41, 55, 61, 68, 87, 89, 101, 104(1), 104(2), 110, 111, 129, 131, 154 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu bei 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1742) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Rimkūnas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 6b.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 35 straipsnio pakeitimo ir papildymo 90(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1743) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Rimkūnas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2 - 7a.16:45~16:55Mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1156(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Eligijus Masiulis,
 • Remigijus Šimašius
2 - 7b.Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1265) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Eligijus Masiulis,
 • Remigijus Šimašius
2 - 8.16:55~17:10Mokesčių administravimo įstatymo papildymo 22(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1297) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vitalijus Gailius
2 - 9.17:10~17:20Augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 8 ir 14 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1577) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Pauža, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 10.17:20~17:35Įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-825) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimundas Paliukas,
 • Darius Ulickas,
 • Zita Žvikienė
2 - 11.17:35~17:50Įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" 141(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-857) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
2 - 12a.17:50~18:10SEIMO NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. XII-787 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1810) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kazys Grybauskas
2 - 12b.Vandens įstatymo Nr. VIII-474 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1629) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kazys Grybauskas,
 • Arūnas Dudėnas
2 - 12c.Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1803) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kazys Grybauskas
2 - 15.18:10~18:30Seimo narių pareiškimai