Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

06/03/2014 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
150 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:10Darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2.10:10~10:20Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIIII-1234 4(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1635(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Povilas Urbšys, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.10:20~10:25Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 ir 15 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1405(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Donatas Jankauskas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Rita Tamašunienė, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.10:25~10:40Mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 6(1), 21 ir 31(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1557(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dainius Kreivys, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Donatas Jankauskas, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Sergejus Jovaiša, Komiteto narys, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mečislovas Zasčiurinskas, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vytautas Gapšys, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.10:40~10:50Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo Nr. XI-1470 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-525(3)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Palionis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Naglis Puteikis, Komiteto narys, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Stasys Šedbaras, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6.10:50~10:52Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-239) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Eligijus Masiulis, Komiteto narys, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7.10:52~10:55Valstybinių šalpos išmokų įstatymo 11, 12, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-574) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Jonas Dagys, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8.10:55~11:00Valstybinių šalpos išmokų įstatymo Nr. I-675 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-244(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Dumbrava, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Rita Tamašunienė, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9.11:00~11:10Seimo NUTARIMO "Dėl 2015 metų paskelbimo Mykolo Kleopo Oginskio metais ir Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų metinių minėjimo programos" PROJEKTAS (Nr. XIIP-1229(3)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Juozapaitis, Komiteto narys, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 10.11:10~11:15Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. VIII-1408 „Dėl Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1727(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Leonard Talmont, Komiteto pirmininkas, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 11.11:15~11:35Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. XII-877 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo sudarymo“ 5 straipsnio pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1844) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstas Komskis ( Laikinoji tyrimo k-ja)
1 - 12.12:00~12:10Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją pasirašiusių asmenų statuso įstatymo Nr. IX-1789 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1320(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Jonas Dagys, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 13a.12:10~12:15Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-243(7)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 13b.Civilinio kodekso 4.82 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-427(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 14.12:15~12:30Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 58, 60, 61 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1688GR) [grąžinto įstatymo pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rasa Svetikaitė (Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja)
1 - 15.12:30~12:40Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. I-1340 24 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1802) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Sinkevičius, Ministras, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
1 - 16.12:40~12:50Administracinių teisės pažeidimų kodekso 112(10) ir 112(11) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1847) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Sinkevičius, Ministras, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
1 - 17a.12:50~13:05ĮSTATYMO „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1796) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
1 - 17b.Bausmių vykdymo kodekso 5 ir 109 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1797) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
1 - 17c.Baudžiamojo kodekso 9(1) straipsnio ir Kodekso priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1798) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
1 - 17d.Baudžiamojo proceso kodekso 1, 73, 121, 122, 342 straipsnių ir Kodekso priedo pakeitimo bei Kodekso papildymo 365(5) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1799) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
1 - 18.13:05~13:15Baudžiamojo proceso kodekso papildymo 68(1) straipsniu ir Kodekso priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1765) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis, Ministras, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
1 - 19.13:15~13:30Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 12 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1845) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Daiva Matonienė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
1 - 20.13:30~13:45Baudžiamojo kodekso papildymo 143(1) ir 143(2) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3568(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė
1 - 21.13:45~14:00Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 3 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1122) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audronė Pitrėnienė
r - 1.Seimo protokolinio nutarimo dėl Vaclovo Marcinkonio peticijos projektas
 • Petras Čimbaras, Komisijos pirmininkas, Peticijų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 2.Seimo protokolinio nutarimo dėl Iridos Jucienės-Latonienės peticijos projektas
 • Petras Čimbaras, Komisijos pirmininkas, Peticijų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
151 Vakarinis posėdis
2 - 1a.15:00~15:30Seimo kontrolierių 2013 metų veiklos ataskaita
 • Augustinas Normantas (Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas),
 • Raimondas Šukys (Seimo kontrolierius)
2 - 1b.15:30~15:40Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 2013 metų veiklos ataskaitos“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1749) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Leonard Talmont, Komiteto pirmininkas, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2a.15:40~15:50Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. XII-787 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1823) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
2 - 2b.Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 8, 16, 18(1) ir 19 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1782) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algirdas Sysas
2 - 3.15:50~16:00Kainų įstatymo Nr. I-413 pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1791) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Trečiokas, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
2 - 4.16:00~16:10Farmacijos įstatymo Nr. X-709 57 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1792) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Černiauskas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2 - 5.16:10~16:20Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1793) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Juocevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 6.16:20~16:30Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 43 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1794) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Juocevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 7a.16:30~16:45Farmacijos įstatymo 2, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 51, 62, 64, 75 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo šeštuoju (1) skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4904) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Černiauskas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2 - 7b.Kraujo donorystės įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4905) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Černiauskas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2 - 7c.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 44(3), 44(5), 44(6), 224, 259(1) straipsnių pakeitimo bei papildymo 44(7) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4906) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gediminas Černiauskas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2 - 8.16:45~17:00Regioninės plėtros įstatymo VIII-1889 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIIP-1795) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Juocevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 9a.17:00~17:15Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1804) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žymantas Pacevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 9b.Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6 ir 6(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1805) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žymantas Pacevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 9c.Baudžiamojo kodekso 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1806) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žymantas Pacevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 9d.Baudžiamojo proceso kodekso 71 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1807) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žymantas Pacevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 9e.Notariato įstatymo Nr. I-2882 31 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1808) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žymantas Pacevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 9f.Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 15 ir 19 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1809) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žymantas Pacevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 10.17:15~17:20ĮSTATYMO „Dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo liudytojų apsaugos srityje ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1781) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žymantas Pacevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 11.17:20~17:25ĮSTATYMO „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1817) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žymantas Pacevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 12.17:25~17:30ĮSTATYMO „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Serbijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1818) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Žymantas Pacevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 13a.17:30~17:40Buhalterinės apskaitos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 straipsnių, trečiojo, penktojo skirsnių pavadinimų ir priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 10(1) ir 10(2) straipsniais įstatymo Nr. XI-1988 8, 23 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1800) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Čimbaras, Komisijos pirmininkas, Peticijų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 13b.Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1801) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Petras Čimbaras, Komisijos pirmininkas, Peticijų komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 14.17:40~17:55Nekilnojamojo turto brokerių ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1294(2)) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Remigijus Žemaitaitis,
 • Andrius Palionis,
 • Kęstutis Masiulis
2 - 15.17:55~18:10Seimo narių pareiškimai