Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

06/26/2014 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
162 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:10Darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2.10:10~10:20Seimo nario priesaika
1 - 3.10:20~10:40Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų programos patvirtinimo“ PROJEKTAS + programa (Nr. XIIP-1280(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Alma Monkauskaitė, Komiteto narė, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Giedrė Purvaneckienė, Komiteto narė, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Irena Degutienė, Komiteto narė, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Remigijus Žemaitaitis, Komiteto pirmininkas, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Linas Balsys, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mindaugas Bastys, Komiteto pirmininkas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Eugenijus Gentvilas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Artūras Paulauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mečislovas Zasčiurinskas, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Arimantas Dumčius, Komiteto narys, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Benediktas Juodka, Komiteto pirmininkas, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vincė Vaidevutė Margevičienė, Komiteto narė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Leonard Talmont, Komiteto pirmininkas, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Larisa Dmitrijeva, Komisijos pirmininkė, Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.10:40~11:00Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 4, 19, 21, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 44, 44(1), 45, 46, 49(2), 50, 51, 57, 58, 62, 64, 71, 94, 101, 104, 128, 141 straipsnių pakeitimo ir 141(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1396(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.11:00~11:05Įstatymo "Dėl užsieniečių teisinės padėties" 141(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-857) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantė Šalaševičiūtė, Komiteto narė, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6a.11:05~11:30Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIIP-1309(4)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginija Baltraitienė, Komiteto pirmininkė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6b.Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 40, 42, 45 ir 46 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1310(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginija Baltraitienė, Komiteto pirmininkė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7a.11:30~11:50Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1681(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7b.Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 6(1), 27(1) straipsniais įstatymo Nr. XII-360 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1682(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7c.Kariuomenės drausmės statuto įstatymo 42 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1683(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Paulauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8.11:50~12:00Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 6(1), 27(1) straipsniais įstatymo Nr. XII-360 26 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1934) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 9.12:00~12:05Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41(5), 112(10), 112(11), 172(17), 206(5), 225, 233, 259(1) straipsnių ir keturioloktojo(1) skirsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 206(6) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1397(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 10.12:05~12:10Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2, 58 straipsnių ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1752(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jurgis Razma, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 11.12:10~12:15Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 10 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1594(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Arvydas Mockus, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12.12:15~12:20Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 16, 29, 34, 35, 37, 38 straipsnių, III skyriaus antrojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1060(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kęstutis Daukšys, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 13.12:20~12:25Užimtumo rėmimo įstatymo Nr. X-694 28 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-676(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kristina Miškinienė, Komiteto pirmininkė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 14.12:25~12:30Augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 8 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1577(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Pauža, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 15a.12:30~12:35Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 4, 6, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2816(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė, Komiteto pirmininkė, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 15b.Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 26 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1897(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dangutė Mikutienė, Komiteto pirmininkė, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 16.12:35~12:50Seimo NUTARIMO „Dėl pritarimo Jono Vytauto Žuko skyrimui Lietuvos kariuomenės vadu“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1929(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Vytautas Žukas,
 • Artūras Paulauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 17.12:50~12:55Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 49 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1896(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 18a.12:55~13:00Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo Nr. VIII-822 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-5003(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audronė Pitrėnienė, Komiteto pirmininkė, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Algirdas Sysas, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vincė Vaidevutė Margevičienė, Komiteto narė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 18b.Darbo kodekso 150, 181 ir 210 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-5004(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Audronė Pitrėnienė, Komiteto pirmininkė, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Algirdas Sysas, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 19.13:00~14:00Vyriausybės valanda
r - 1.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos pratęsimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1954) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Loreta Graužinienė
r - 2.Seimo NUTARIMO „Dėl Gintaro Aleknonio pripažinimo netekusiu Lietuvos Respublikos Seimo nario mandato“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1967) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Loreta Graužinienė
r - 3.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
r - 4a.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. XII-787 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1965) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Palionis
r - 4b.Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-696 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1831) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Palionis
r - 5.Seimo NUTARIMO "Dėl 2016 metų paskelbimo Prezidento Kazio Griniaus atminimo metais" PROJEKTAS (Nr. XIIP-630) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albinas Mitrulevičius,
 • Rima Baškienė
r - 6a.Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada dėl Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIIP-1505 atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 6b.Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada dėl Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIIP-1506 atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 6c.Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada dėl Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-523 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIIP-1507 atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 6d.Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada dėl Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto XIIP-1508 atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 6e.Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 2 straipsnio  pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1505) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Antanas Matulevičius
r - 6f.Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1506) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Antanas Matulevičius
r - 6g.Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1507) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Antanas Matulevičius
r - 6h.Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1508) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Antanas Matulevičius
r - 7.Seimo REZOLIUCIJOS „Dėl baudžiamosios atsakomybės už seksualinių paslaugų pirkimą“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1963) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vincė Vaidevutė Margevičienė
163 Vakarinis posėdis
2 - 1.15:00~15:30Generalinio prokuroro pavaduotojo, einančio generalinio prokuroro pareigas Dariaus Raulušaičio atsakymai į Seimo narių klausimus (pagal Seimo Statuto 209 str.)
 • Darius Raulušaitis, Generalinio prokuroro pavaduotojas, einantis generalinio prokuroro pareigas
2 - 2.15:30~15:45Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 5, 6, 13, 18, 22, 31, 34, 41 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1966) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Loreta Graužinienė
2 - 3.15:45~16:00Seimo STATUTO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 33 ir 34 straipsnių pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1669(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Povilas Urbšys, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4a.16:00~16:15Juridinių asmenų registro įstatymo Nr. IX-368 3 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 1(1) ir 4(1) straipsniais ir priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1826(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Zbignev Jedinskij, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mindaugas Bastys, Komiteto pirmininkas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4b.Civilinio kodekso 2.71 straipsnio ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1827(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mindaugas Bastys, Komiteto pirmininkas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4c.Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 75 ir 76 straipsnių ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1828(2)) [svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Zbignev Jedinskij, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Mindaugas Bastys, Komiteto pirmininkas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5a.16:15~16:35Civilinės būklės aktų registravimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2017(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5b.Civilinio kodekso 2.18, 2.19, 2.27, 3.8, 3.18, 3.24, 3.37, 3.66, 3.138, 3.139, 3.140, 3.142, 3.143, 3.144, 3.145, 3.147, 3.152, 3.157, 3.167, 4.255 straipsnių pakeitimo ir 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25 straipsnių ir trečiosios knygos VIII dalies pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2018(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5c.Civilinio proceso kodekso 385, 390, 392, 399, 444, 453, 487, 514 ir 541 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2019(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5d.Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 32 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2020(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Albinas Mitrulevičius, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Juozas Bernatonis, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5e.Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1726 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2021(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5f.Gyventojų registro įstatymo Nr.I-2237 4 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2022(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5g.Konsulinio statuto Nr. I-886 31 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2023(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5h.Konsulinio mokesčio įstatymo Nr. I-509 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2024(3)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5i.Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo Nr. VIII-157 13 ir 15(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4664(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juras Požela, Komiteto narys, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Juozas Bernatonis, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5j.Žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 6, 13, 16 ir 27 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4665(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juras Požela, Komiteto narys, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Juozas Bernatonis, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5k.Vaiko gimimo momento nustatymo įstatymo Nr. IX-837 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4666(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juozas Bernatonis, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5l.Paso įstatymo Nr. IX-590 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4667(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Sergejus Jovaiša, Komiteto narys, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Juozas Bernatonis, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5m.Asmens tapatybės kortelės įstatymo Nr. IX-577 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4668(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Sergejus Jovaiša, Komiteto narys, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Juozas Bernatonis, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5n.Paramos mirties atveju įstatymo Nr. I-348 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4669(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juzef Kvetkovskij, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Juozas Bernatonis, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5o.Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4670(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Juzef Kvetkovskij, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Juozas Bernatonis, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5p.Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1864 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1955) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 6a.16:35~16:50Civilinio kodekso 2.46, 2.66, 2.70, 2.75, 2.106, 2.108, 2.110 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3800(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6b.Civilinio proceso kodekso 580 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3801(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6c.Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1864 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3802(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6d.Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 37 ir 40 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3803(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6e.Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 8 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3804(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginija Baltraitienė, Komiteto pirmininkė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6f.Prezidento rinkimų įstatymo Nr. I-28 35 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3805(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginija Baltraitienė, Komiteto pirmininkė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6g.Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3806(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginija Baltraitienė, Komiteto pirmininkė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6h.Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 37 ir 39 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3807(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virginija Baltraitienė, Komiteto pirmininkė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6i.Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 73 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1941) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 6j.Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1942) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 6k.Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 21 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1943) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 6l.Mažųjų bendrijų įstatymo XI-2159 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1944) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 6m.Ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1945) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 6n.Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 3, 7, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1946) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 6o.Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 24 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1947) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 6p.Žemės ūkio bendrovių įstatymo Nr. I-1222 30 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1948) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas
2 - 7a.16:50~17:05Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1210(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Audronė Pitrėnienė, Komiteto pirmininkė, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vytautas Antanas Matulevičius, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 7b.Baudžiamojo proceso kodekso 55, 80, 80(1), 149 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 150(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1211(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Julius Sabatauskas, Komiteto pirmininkas, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vytautas Antanas Matulevičius, Komiteto narys, Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8a.17:05~17:20Metropoliteno koncesijos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4842(4)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Andrius Palionis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Albinas Mitrulevičius, Komiteto narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8b.Geležinkelių transporto kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymo 7, 10 ir 23 straipsnių papildymo ir 3 ir 15 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-208(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Artūras Skardžius, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 9a.17:20~17:30Užimtumo rėmimo įstatymo Nr. X-694 1, 2, 3, 13, 23, 24, 26, 29, 32 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 26(1), 34(1) straipsniais ir priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-789(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kristina Miškinienė, Komiteto pirmininkė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Raimundas Markauskas, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Dangutė Mikutienė, Komiteto pirmininkė, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 9b.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-790(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimundas Markauskas, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Dangutė Mikutienė, Komiteto pirmininkė, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Kristina Miškinienė, Komiteto pirmininkė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 9c.Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-791(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raimundas Markauskas, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Dangutė Mikutienė, Komiteto pirmininkė, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Kristina Miškinienė, Komiteto pirmininkė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 9d.Darbo kodekso 91 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1430(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Valdas Skarbalius, Komiteto narys, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Kristina Miškinienė, Komiteto pirmininkė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 9e.Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIP-1922) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Kristina Miškinienė
2 - 10.17:30~17:45Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32 ir 38 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 24(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1769(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Raminta Popovienė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Vanda Kravčionok, Komiteto narė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 11.17:45~18:00Miškų įstatymo Nr. I-671 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1381(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Salamakinas, Komiteto pirmininkas, Aplinkos apsaugos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas,
 • Kazys Grybauskas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 12a.18:00~18:20Kibernetinio saugumo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1936) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Juocevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 12b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 154(11), 154(12) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1937) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Juocevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 12c.Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 5, 11, 18, 30 ir 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 43(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1938) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Juocevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 12d.Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 15 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1939) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Juocevičius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2 - 13.18:20~18:30Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymo Nr. I-954 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1918) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Laisvūnas Bartkevičius (viceministras)
2 - 14.18:30~18:40Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1919) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Laisvūnas Bartkevičius (viceministras)
2 - 15.18:40~18:45Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1372) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jonas Varkala
2 - 16.18:45~18:55Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 2, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1924) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Jadvyga Zinkevičiūtė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
2 - 17a.18:55~19:10Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. XII-787 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1932) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas
2 - 17b.Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1882) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Bronius Bradauskas,
 • Antanas Nesteckis,
 • Julius Sabatauskas
2 - 18.19:10~19:15Seimo narių pareiškimai