Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

12/19/2019 dienos darbotvarkė
NumerisLaikasKlausimasPranešėjas
369 Rytinis posėdis
1 - 1.10:00~10:10Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1 - 2. 1.10:10~10:20Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo Nr. XIII-306 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4002(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virgilijus Poderys, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2. 2.Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4003(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virgilijus Poderys, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2. 3.Energetikos įstatymo Nr. IX-884 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4004(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virgilijus Poderys, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 2. 4.Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4005(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virgilijus Poderys, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 3.10:20~10:30Principinės kariuomenės struktūros, karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), ribinio skaičiaus patvirtinimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4156(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dainius Gaižauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 4.10:30~10:40Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ projektas (Nr. XIIIP-4176(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Dainius Gaižauskas, Komiteto pirmininkas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 5.10:40~10:45Įstatymo „Dėl Tarptautinės darbo organizacijos 1930 m. konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo protokolo ratifikavimo“ projektas (Nr. XIIIP-4102(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aušrinė Norkienė, Komiteto narė, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 6.10:45~10:50Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijos ratifikavimo“ projektas (Nr. XIIIP-4178(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aušrinė Norkienė, Komiteto narė, Užsienio reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 7.10:50~10:55Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 9(1), 9(2) ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4141(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Gintaras Vaičekauskas, Komiteto narys, Audito komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 8.10:55~11:002020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4043(3)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 9.11:00~11:15Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 33, 35, 53 ir 74 straipsnių pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4125(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 10.11:15~11:25Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr.I-399 67, 136, 141, 158 ir 180(25) straipsnių pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4103(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 11.11:25~11:30Seimo nutarimo „Dėl Vytauto Masioko atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų“ projektas (Nr. XIIIP-4258(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 12.11:30~11:35Seimo nutarimo „Dėl Daivos Raudonienės atleidimo iš Lietuvos Respublikos Seimo kanclerės pareigų“ projektas (Nr. XIIIP-4343) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

1 - 13.11:35~12:00Seimo nutarimo „Dėl valstybės garantijų suteikimo Šiaurės investicijų bankui“ projektas (Nr. XIIIP-4218(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Sinkevičius, Komiteto pirmininkas, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 14.12:00~12:15Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3932(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantė Šalaševičiūtė, Komiteto pirmininkė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
1 - 15. 1.12:15~12:30Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-4280) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rita Tamašunienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
1 - 15. 2.Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 2, 4, 4(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4281) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rita Tamašunienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
1 - 15. 3.Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 5, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4282) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rita Tamašunienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
1 - 15. 4.Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 1, 2, 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4283) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rita Tamašunienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
1 - 15. 5.Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4284) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rita Tamašunienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
1 - 15. 6.Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X- 1212 19, 22(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4285) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rita Tamašunienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
1 - 15. 7.Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14, 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4286) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rita Tamašunienė, Ministrė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
1 - 16.12:30~13:00Vyriausybės valanda
370 Vakarinis posėdis
2 - 1. 1.14:00~14:10Civilinio proceso kodekso 604, 605, 609, 610, 611, 620, 650, 654, 679, 682, 727, 728, 733, 737, 744, 750, 753, 754, 766, 767, 769 ir 778 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2536(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 1. 2.Antstolių įstatymo Nr. IX-876 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 27, 29 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2537(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 2.14:10~14:20Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3839(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3. 1.14:20~14:35Civilinio kodekso 4.173, 4.177 straipsnių, ketvirtosios knygos II dalies XI skyriaus antrojo skirsnio, 4.184, 4.189 straipsnių, ketvirtosios knygos II dalies XI skyriaus ketvirtojo ir penktojo skirsnių, 4.207, 4.209, 4.210, 4.212, 4.213, 4.223, 4.224, 4.225, 6.104, 6.561 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3633(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3. 2.Civilinio proceso kodekso 746 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3634(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3. 3.Hipotekos registro įstatymo Nr. I-1544 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3635(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3. 4.Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 5, 11, 15, 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3636(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3. 5.Sutarčių registro įstatymo Nr. XI-1140 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-3637(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3. 6.Notariato įstatymo Nr. I-2882 46 ir 49(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3638(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3. 7.Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3639(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3. 8.Civilinio kodekso 4.127, 4.170, 4.171, 4.172, 4.173, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181, 4.182, 4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.187, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.193, 4.195, 4.196, 4.197, 4.198, 4.199, 4.200, 4.201, 4.202, 4.204, 4.206, 4.207, 4.209, 4.210, 4.211, 4.212, 4.213, 4.214, 4.216, 4.219, 4.220, 4.221, 4.223, 4.224, 4.225, 4.226, 4.256 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 4.192(1), 4.194(1) straipsniais įstatymo Nr. XI-1842 54 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3640(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3. 9.Dizaino įstatymo Nr. IX-1181 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3641(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3.10.Finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3642(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3.11.Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 103 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3643(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3.12.Patentų įstatymo Nr. I-372 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3644(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3.13.Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 81 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3645(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3.14.Prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3646(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3.15.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3647(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 3.16.Žemės įstatymo Nr. I-446 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3648(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 4.14:35~14:45Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr.XIII-1381 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4118(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 5.14:45~14:50Baudžiamojo proceso kodekso 89 ir 326 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2462(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 6.14:50~15:00Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4245(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Paulė Kuzmickienė, Komiteto narė, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 7.15:00~15:15Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 1, 2, 3, 15 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3163(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Asta Kubilienė, Komiteto pirmininkė, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8. 1.15:15~15:30Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3570(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Kirkutis, Komiteto narys, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8. 2.Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 50, 52 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3571(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Kirkutis, Pakomitečio pirmininkas, Sveikatos tausojimo ir stiprinimo reikalų pakomitetis, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8. 3.Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3572(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Kirkutis, Komiteto narys, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 8. 4.Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51(1), 51(2), 51(3) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3573(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Algimantas Kirkutis, Komiteto narys, Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 9.15:30~15:45Šeimos kortelės įstatymo Nr. XIII-1406 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4180(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rimantas Jonas Dagys, Komiteto narys, Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 10. 1.15:45~16:00Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 4, 6, 10, 10(2), 11, 12, 21, 22, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 7(1), 7(2), 7(3), 29(1), 29(2) ir 29(3) straipsniais ir 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3346(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Palionis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 10. 2.Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3347(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Palionis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 11.16:00~16:10Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3827(2)) [priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Andrius Palionis, Komiteto narys, Biudžeto ir finansų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 12.16:10~16:25Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ projektas (Nr. XIIIP-4342(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 13.16:25~16:40Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 8(3) ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3699(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Antanas Baura, Komiteto narys, Ekonomikos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 14. 1.16:40~16:50Civilinio proceso kodekso 56, 93, 268, 306, 441(1), 441(3), 441(4), 441(6), 441(7), 441(8), 441(9), 441(11), 441(13) ir 441(16) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3955(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 14. 2.Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 13, 22, 22(1), 22(2), 30, 34 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 13(1) straipsniu ir 31, 35 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3956(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Agnė Širinskienė, Komiteto pirmininkė, Teisės ir teisėtvarkos komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 15.16:50~17:00Seimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo vaikų emocinės gerovės metais“ projektas (Nr. XIIIP-4261(2)) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Vytautas Juozapaitis, Komiteto pirmininko pavaduotojas, Švietimo ir mokslo komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 16. 1.17:00~17:10Augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3540) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 16. 2.Fitosanitarijos įstatymo Nr. VIII-1481 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3541) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 16. 3.Pašarų įstatymo Nr. VIII-1610 2, 3, 10, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3542) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 16. 4.Augalų sėklininkystės įstatymo Nr. IX-602 2, 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3543) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 16. 5.Augalų veislių apsaugos įstatymo Nr. IX-618 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3544) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 16. 6.Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3545) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 16. 7.Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3546) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 16. 8.Tręšiamųjų produktų įstatymo Nr. XIII-1927 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3547) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 16. 9.Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo Nr. IX-375 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3548) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 16.10.Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 14, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3549) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 16.11.Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 19(1) ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3550) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 16.12.Laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3551) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 16.13.Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo Nr. IX-456 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3552) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 16.14.Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3553) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 16.15.Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3554) [svarstymas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Aurimas Gaidžiūnas, Komiteto narys, Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 17.17:10~17:25Seimo rezoliucijos „Dėl vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, apsaugos ir jų teisių užtikrinimo“ projektas (Nr. XIIIP-4336) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Mindaugas Puidokas
2 - 18.17:25~17:40Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos pratęsimo“ projektas (Nr. XIIIP-4353) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Viktoras Pranckietis, Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimas
2 - 19.17:40~18:00Seimo narių pareiškimai
r - 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. XIII-887 „Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4341) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ramūnas Karbauskis, Komiteto pirmininkas, Kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 2.Seimo nutarimo „Dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projekto“ projektas (Nr. XIIIP-4352) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Ramūnas Karbauskis, Komiteto pirmininkas, Kultūros komitetas, Lietuvos Respublikos Seimas
r - 3. 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4340) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virgilijus Poderys
r - 3. 2.Akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 31 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4239) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virgilijus Poderys,
 • Dainius Gaižauskas
r - 3. 3.Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4240) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virgilijus Poderys,
 • Dainius Gaižauskas
r - 3. 4.Geležinkelių transporto kodekso 24(3) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4241) [pateikimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Virgilijus Poderys,
 • Dainius Gaižauskas
r - 4.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. XIII-54 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4374) [pateikimas, svarstymas, priėmimas]
(dokumento tekstas, susiję dokumentai)

 • Rima Baškienė, Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja, Lietuvos Respublikos Seimas