Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo vakarinis posėdis Nr. 445 (07/03/2008)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
15:071 - 3b.Darbo kodekso 193 ir 194 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3243(2)) [Pateikimas]
15:192 - 1.Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2224) [Priėmimas]
15:221 - 12.Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2642(3)) [Priėmimas]
15:231 - 13.Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3014(2)) [Priėmimas]
15:241 - 14.Žmonių palaikų laidojimo įstatymo 33 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3195(2)) [Priėmimas]
15:251 - 4.Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3015(3)) [Priėmimas]
15:301 - 10a.Teismų įstatymo 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 47, 51, 55(1), 57, 63, 64, 81 straipsnių, IX skyriaus pavadinimo, 83, 85, 86, 90, 98, 101 straipsnių, XII skyriaus antrojo skirsnio pavadinimo, 106, 107, 108, 119, 120, 122, 124, 127, 128 ir 129 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 109, 110, 111, 112, 125 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo 53(1), 53(2) straipsniais ir IX skyriaus trečiuoju skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3061(3)) [Priėmimas]
16:401 - 10b.Konstitucinio teismo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3062(2)) [Priėmimas]
16:421 - 10c.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 29, 224, 259(1), 261 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3063(3)) [Priėmimas]
16:431 - 10d.Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 23 ir 210 straipsnių pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. XP-3064(2)) [Priėmimas]
16:441 - 10e.Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir Įstatymo priedėlio IV skirsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3065(2)) [Priėmimas]
16:451 - 10f.Valstybės tarnybos įstatymo 8 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3066(2)) [Priėmimas]
16:461 - 10g.Prokuratūros įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3067(2)) [Priėmimas]
16:471 - 10h.Biudžeto sandaros įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3220) [Priėmimas]
16:52r - 11.Informacija apie liepos 14 ir liepos 15 dienos plenarinių posėdžių darbotvarkes
17:022 - 2a.Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2673(2)) [Svarstymas]
17:182 - 2b.Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1, 2, 2(1), 3 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2674(2)) [Svarstymas]
17:262 - 2c.Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2675(2)) [Svarstymas]
17:302 - 3a.Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-1041(3)) [Svarstymas]
17:352 - 3d.Civilinio kodekso 4.82 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2750) [Svarstymas]
17:402 - 4.Klausimų grupė: 2 - 4a, 2 - 4b, 2 - 4c, 2 - 4d [Pateikimas]
18:102 - 6.Valstybių Šiaurės Atlanto sutarties dalyvių ir kitų valstybių, dalyvaujančių programoje "Partnerystė taikos labui", susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuto ir šio susitarimo papildomo protokolo ratifikavimo įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3147(2)) [Svarstymas]
18:132 - 6.Valstybių Šiaurės Atlanto sutarties dalyvių ir kitų valstybių, dalyvaujančių programoje "Partnerystė taikos labui", susitarimo dėl jų karinių pajėgų statuto ir šio susitarimo papildomo protokolo ratifikavimo įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3147(2)) [Priėmimas]
18:162 - 8.Klausimų grupė: 2 - 8a, 2 - 8b [Pateikimas]
18:402 - 7a.Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2809(2)) [Svarstymas]
18:512 - 7b.Komercinio arbitražo įstatymo IX skyriaus pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3212(2)) [Svarstymas]
18:522 - 9.Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos statuto pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-1493(2)) [Pateikimas]
18:572 - 10.Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3142) [Pateikimas]
19:222 - 11a.Augalų sėklininkystės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-3034(2)) [Svarstymas]
19:222 - 11b.Augalų apsaugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-3035(2)) [Svarstymas]
19:222 - 11c.Pašarų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-3036(2)) [Svarstymas]
19:222 - 11d.Fitosanitarijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XP-3037(2)) [Svarstymas]
19:222 - 12.Klausimų grupė: 2 - 12a, 2 - 12b [Pateikimas]
19:352 - 13.Klausimų grupė: 2 - 13a, 2 - 13b [Pateikimas]
19:432 - 14.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2007 metų vykdymo ataskaitos patvirtinimo" PROJEKTAS (Nr. XP-3098) [Pateikimas]
19:502 - 15.Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3183(2)) [Svarstymas]
19:542 - 16.Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3172) [Pateikimas]
20:00r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2007 metų ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. XP-2940(2)) [Svarstymas]
20:00r - 1.Seimo NUTARIMO "Dėl Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2007 metų ataskaitos" PROJEKTAS (Nr. XP-2940(2)) [Priėmimas]
20:03r - 2.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Balkanų, Centrinės ir Pietų Azijos, Pietų Kaukazo bei Persijos įlankos regionuose" 1 straipsnio pakeitimo PROJEKTAS (Nr. XP-2621) [Svarstymas]
20:06r - 7b.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1679A) [Pateikimas]
20:15r - 9.Farmacijos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-2582) [Pateikimas]