Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 328 (05/24/2011)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:001 - 1.Darbotvarkės tvirtinimas
10:041 - 2.Seimo NUTARIMO "Dėl valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių patvirtinimo" PROJEKTAS +gairės (Nr. XIP-2770(3)) [Priėmimas]
10:231 - 3.Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2708(2)) [Svarstymas]
10:241 - 3.Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2708(2)) [Priėmimas]
10:261 - 4a.Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada dėl Įmonių bankroto įstatymo 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 23, 26, 33, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 11(1) straipsniu ir trečiuoju (1) skirsniu įstatymo projekto XIP-1516(5) atitikimo Konstitucijai
10:351 - 5a.Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada dėl Įmonių bankroto įstatymo 10, 11, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto XIP-224(4) atitikimo Konstitucijai
10:381 - 6.Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2731(3)) [Svarstymas]
10:391 - 6.Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2731(3)) [Priėmimas]
10:411 - 7.Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7, 15, 16, 18, 19 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3110(3)) [Svarstymas]
10:531 - 8.Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 2, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 20, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2078) [Svarstymas]
10:581 - 9a.Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3, 4, 7, 15, 18, 20, 21, 64, 67, 68, 69, 71, 80, 85, 95 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 90(1), 93(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2885(2)) [Svarstymas]
11:001 - 9a.Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3, 4, 7, 15, 18, 20, 21, 64, 67, 68, 69, 71, 80, 85, 95 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 90(1), 93(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2885(2)) [Priėmimas]
11:021 - 9b.įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2886(2)) [Svarstymas]
11:031 - 9c.Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2887(2)) [Svarstymas]
11:031 - 9d.Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2888(2)) [Svarstymas]
11:041 - 9b.įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2886(2)) [Priėmimas]
11:051 - 9c.Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2887(2)) [Priėmimas]
11:061 - 9d.Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2888(2)) [Priėmimas]
11:071 - 10a.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl minimalios mėnesinės algos didinimo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3103) [Priėmimas]
11:271 - 10b.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl minimalios mėnesinės algos" PROJEKTAS (Nr. XIP-3222(2)) [Priėmimas]
11:442 - 18.Laisvės premijos įsteigimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2828(3)) [Pateikimas]
12:161 - 10c.Seimo NUTARIMO "Dėl minimalios mėnesinės algos dydžio" PROJEKTAS (Nr. XIP-2740(2)) [Pateikimas]
12:172 - 2.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 183 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1040(2)) [Svarstymas]
12:192 - 1.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 42, 46, 51, 51(2), 51(8), 51(10), 51(14), 52(2), 53, 61, 62(1), 67, 68, 70, 75, 76, 77, 77(1), 78, 78(1), 85, 86, 87, 88, 90, 159(3), 159(4), 162, 162(1) , 163, 163(9), 163(13), 189(16), 221, 224, 232(1), 242, 246(3), 259(1), 264 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 82(1) ir 269(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1569(2)) [Svarstymas]
12:262 - 1.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 42, 46, 51, 51(2), 51(8), 51(10), 51(14), 52(2), 53, 61, 62(1), 67, 68, 70, 75, 76, 77, 77(1), 78, 78(1), 85, 86, 87, 88, 90, 159(3), 159(4), 162, 162(1) , 163, 163(9), 163(13), 189(16), 221, 224, 232(1), 242, 246(3), 259(1), 264 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 82(1) ir 269(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1569(2)) [Priėmimas]
12:282 - 3.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(16) straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1041) [Svarstymas]
12:302 - 4.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 ir 110 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1046) [Svarstymas]
12:322 - 5.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 163(2) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1445) [Svarstymas]
12:382 - 6.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 124 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2337) [Svarstymas]
12:462 - 8.Alkoholio kontrolės įstatymo 11 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3153(2)) [Svarstymas]
12:502 - 8.Alkoholio kontrolės įstatymo 11 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3153(2)) [Priėmimas]
12:532 - 1.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 42, 46, 51, 51(2), 51(8), 51(10), 51(14), 52(2), 53, 61, 62(1), 67, 68, 70, 75, 76, 77, 77(1), 78, 78(1), 85, 86, 87, 88, 90, 159(3), 159(4), 162, 162(1) , 163, 163(9), 163(13), 189(16), 221, 224, 232(1), 242, 246(3), 259(1), 264 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 82(1) ir 269(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1569(2)) [Priėmimas]
12:542 - 9.Alkoholio kontrolės įstatymo 18 ir 22 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1384) [Svarstymas]
12:591 - 11.Seimo NUTARIMO "Dėl Armano Abramavičiaus skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju" PROJEKTAS (Nr. XIP-3172(2)) [Svarstymas]
13:061 - 11.Seimo NUTARIMO "Dėl Armano Abramavičiaus skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju" PROJEKTAS (Nr. XIP-3172(2)) [Priėmimas]
13:132 - 10a.Alkoholio kontrolės įstatymo 2, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18(1), 18(2), 22, 26, 28, 29, 34, 34(1), 36, 41 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1387) [Svarstymas]
13:172 - 10b.Alkoholio kontrolės įstatymo 18, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1388) [Svarstymas]
13:20r - 1.Žuvininkystės įstatymo 4, 7, 9 ir 22 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-539(2)) [Svarstymas]
13:21r - 1.Žuvininkystės įstatymo 4, 7, 9 ir 22 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-539(2)) [Priėmimas]
13:222 - 12a.Tabako kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17 ir 26 straipsnių pakeitimo ir III skyriaus pavadinimo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1498) [Svarstymas]