Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo vakarinis posėdis Nr. 336 (06/14/2011)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
15:002 - 1.Darbotvarkės tvirtinimas
15:012 - 2.Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-968(3)) [Svarstymas]
15:02r - 5.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl Lietuvos Respublikos demografinės padėties gerinimo ir emigracijos stabdymo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3241) [Pateikimas]
15:21r - 5.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl Lietuvos Respublikos demografinės padėties gerinimo ir emigracijos stabdymo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3241) [Svarstymas]
15:34r - 5.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl Lietuvos Respublikos demografinės padėties gerinimo ir emigracijos stabdymo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3241) [Priėmimas]
15:372 - 3.Pagalbinio apvaisinimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2502(2)) [Svarstymas]
16:292 - 11.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 225, 225(2) straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 206(4) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3292) [Pateikimas]
16:312 - 4.Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2012 metais, ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3266) [Pateikimas]
16:512 - 5a.Branduolinės energijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-1830(5)) [Svarstymas]
17:422 - 5b.Aplinkos apsaugos įstatymo 6 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1829(3)) [Svarstymas]
17:462 - 5c.Branduolinės saugos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1831(5)) [Svarstymas]
17:512 - 5d.Radiacinės saugos įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8(1), 8(2), 8(3), 8(4), 10, 11, 12, 20, 21, 22 straipsnių, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 7(1), 10(1) straipsniais ir 9, 25, 26, 27 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1832(3)) [Svarstymas]
17:592 - 5e.Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1833(4)) [Svarstymas]
18:022 - 5f.Energetikos įstatymo 18 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2031(4)) [Svarstymas]
18:042 - 5g.Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 1 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2033(4)) [Svarstymas]
18:052 - 5h.Statybos įstatymo 23, 24, 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2034(3)) [Svarstymas]
18:082 - 5i.Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2035(3)) [Svarstymas]
18:102 - 5j.Sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2036(2)) [Svarstymas]
18:122 - 5j.Sveikatos sistemos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2036(2)) [Svarstymas]
18:132 - 5k.Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo" 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2896(2)) [Svarstymas]
18:192 - 6.Klausimų grupė: 2 - 6a, 2 - 6b, 2 - 6c, 2 - 6d, 2 - 6e, 2 - 6f, 2 - 6g, 2 - 6h [Pateikimas]
18:192 - 6.Klausimų grupė: 2 - 6a, 2 - 6b, 2 - 6c, 2 - 6d, 2 - 6e, 2 - 6f, 2 - 6g, 2 - 6h [Svarstymas]
18:222 - 6b.Baudžiamojo proceso kodekso 40, 320, 323, 366 ir 373 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1411(2)) [Svarstymas]
18:222 - 6a.Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1409(2)) [Svarstymas]
18:232 - 6c.Teismų įstatymo 36, 37, 93, 94, 120 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1412(2)) [Svarstymas]
18:232 - 6d.Antstolių įstatymo papildymo 43(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1413(2)) [Svarstymas]
18:232 - 6e.Civilinio kodekso 1.3, 1.65, 2.139, 5.39, 5.50, 5.52, 5.53, 5.54, 5.60 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1414(2)) [Svarstymas]
18:232 - 6f.Administracinių bylų teisenos įstatymo 11, 12, 21, 22, 23, 24, 34, 37, 39, 50, 51, 53, 57, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 85, 87, 93, 101, 105, 106, 107, 110, 118, 119, 121, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 142, 150, 155, 156 ir 157 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1929(2)) [Svarstymas]
18:242 - 6g.Įmonių bankroto įstatymo 10, 11, 14, 15 ir 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3268) [Pateikimas]
18:262 - 6h.Viešųjų pirkimų įstatymo 93, 94, 95 ir 95(2) straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3269) [Pateikimas]
18:262 - 7.Teismų įstatymo 69 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1756(2)) [Svarstymas]
18:312 - 8.Klausimų grupė: 2 - 8a, 2 - 8b, 2 - 8c, 2 - 8d, 2 - 8e, 2 - 8f, 2 - 8g [Svarstymas]
18:342 - 8a.Baudžiamojo kodekso 7, 42, 67, 68, 74, 123(1), 125, 126, 134, 142, 144, 176, 177, 204, 205, 210, 211, 213, 220, 223, 225, 226, 227, 228, 228(1), 229, 230, 253(1), 255, 257, 263, 268, 278, 281, 297, 308(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 68(1), 68(2) straipsniais ir 44, 45 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2562(2)) [Svarstymas]
18:392 - 8b.Baudžiamojo proceso kodekso 212, 309, 342, 357 ir 361 straipsnių pakeitimo ir 349, 350 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2563(2)) [Svarstymas]
18:392 - 8c.Bausmių vykdymo kodekso 18, 183 straipsnių pakeitimo ir VII skyriaus pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2564(2)) [Svarstymas]
18:392 - 8d.Operatyvinės veiklos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2565) [Svarstymas]
18:402 - 8e.Korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2566(2)) [Svarstymas]
18:412 - 8f.Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2567(2)) [Svarstymas]
18:412 - 8g.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2568(2)) [Svarstymas]
18:412 - 9.Baudžiamojo proceso kodekso 3, 9, 40, 63, 64, 145, 147, 152, 154, 158, 160, 161, 162, 163, 170, 172, 178, 179, 181, 183, 212, 214, 217, 218, 220, 237, 254, 276, 372, 373, 374(1), 374(2), 418, 419, 421, 426, 429 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 3(2), 160(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3121(2)) [Svarstymas]
18:432 - 10.Klausimų grupė: 2 - 10a, 2 - 10b [Pateikimas]
18:492 - 10a.Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3303) [Pateikimas]
18:492 - 10b.Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3304) [Pateikimas]
18:49r - 2a.Seimo NUTARIMO "Seimo nutarimo "Dėl Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos" papildymo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3295) [Pateikimas]
18:51r - 2a.Seimo NUTARIMO "Seimo nutarimo "Dėl Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos" papildymo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3295) [Svarstymas]
18:51r - 2a.Seimo NUTARIMO "Seimo nutarimo "Dėl Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos" papildymo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3295) [Priėmimas]
18:51r - 2b.Nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 5 straipsnio 5 dalies papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3282) [Pateikimas]
18:57r - 3a.Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos" papildymo PROJEKTAS (Nr. XIP-3299) [Pateikimas]
18:58r - 3a.Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos" papildymo PROJEKTAS (Nr. XIP-3299) [Svarstymas]
18:58r - 3a.Seimo NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos" papildymo PROJEKTAS (Nr. XIP-3299) [Priėmimas]
18:59r - 3b.Žmonių palaikų laidojimo įstatymo 33 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3235) [Pateikimas]
19:06r - 4.Įstatymų ir kitų teisės aktų registro įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3066) [Pateikimas]
19:09r - 6.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl du šimtmečius trukusių kovų už laisvę" PROJEKTAS (Nr. XIP-3296) [Pateikimas]
19:18r - 6.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl du šimtmečius trukusių kovų už laisvę" PROJEKTAS (Nr. XIP-3296) [Svarstymas]
19:21r - 6.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl du šimtmečius trukusių kovų už laisvę" PROJEKTAS (Nr. XIP-3296) [Priėmimas]
19:22r - 7.Seimo REZOLIUCIJOS "Dėl pozicijos reaguojant į tarptautinėje erdvėje vykstančius teisingumo vykdymo procesus" PROJEKTAS (Nr. XIP-3240(2)) [Svarstymas]
19:242 - 12.Seimo narių pareiškimai