Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 340 (06/21/2011)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:021 - 1.Seimo 2011 m. birželio 21 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkės tvirtinimas
10:061 - 2.Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-968(4)) [Priėmimas]
10:421 - 3.Šeimynų įstatymo 5, 10 ir 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3065(2)) [Priėmimas]
10:451 - 5a.Baudžiamojo kodekso 7, 42, 67, 68, 74, 123(1), 125, 126, 134, 142, 144, 176, 177, 204, 205, 210, 211, 213, 220, 223, 225, 226, 227, 228, 228(1), 229, 230, 253(1), 255, 257, 263, 268, 278, 281, 297, 308(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 68(1), 68(2) straipsniais ir 44, 45 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2562(2)) [Priėmimas]
10:471 - 5b.Baudžiamojo proceso kodekso 212, 309, 342, 357 ir 361 straipsnių pakeitimo ir 349, 350 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2563(2)) [Priėmimas]
10:491 - 5c.Bausmių vykdymo kodekso 18, 183 straipsnių pakeitimo ir VII skyriaus pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2564(2)) [Priėmimas]
10:501 - 5d.Korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2566(2)) [Priėmimas]
10:511 - 5e.Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2567(2)) [Priėmimas]
10:521 - 5f.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2568(2)) [Priėmimas]
10:531 - 6.Baudžiamojo proceso kodekso 3, 9, 40, 63, 64, 145, 147, 152, 154, 158, 160, 161, 162, 163, 170, 172, 178, 179, 181, 183, 212, 214, 217, 218, 220, 237, 254, 276, 372, 373, 374(1), 374(2), 418, 419, 421, 426, 429 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 3(2), 160(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3121(3)) [Priėmimas]
10:561 - 7.Teismų įstatymo 69 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1756(2)) [Priėmimas]
10:581 - 4a.Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1409(3)) [Priėmimas]
10:591 - 4b.Baudžiamojo proceso kodekso 40, 320, 323, 366 ir 373 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1411(2)) [Priėmimas]
11:001 - 4c.Teismų įstatymo 36, 37, 93, 94, 120 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1412(2)) [Priėmimas]
11:021 - 4d.Antstolių įstatymo papildymo 43(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1413(2)) [Priėmimas]
11:031 - 4e.Civilinio kodekso 1.3, 1.65, 2.139, 5.39, 5.50, 5.52, 5.53, 5.54, 5.60 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1414(2)) [Priėmimas]
11:041 - 4f.Administracinių bylų teisenos įstatymo 11, 12, 21, 22, 23, 24, 34, 37, 39, 50, 51, 53, 57, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 85, 87, 93, 101, 105, 106, 107, 110, 118, 119, 121, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 142, 150, 155, 156 ir 157 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1929(2)) [Priėmimas]
11:061 - 4g.Įmonių bankroto įstatymo 10, 11, 14, 15 ir 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3268(2)) [Svarstymas]
11:101 - 4g.Įmonių bankroto įstatymo 10, 11, 14, 15 ir 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3268(2)) [Priėmimas]
11:101 - 4h.Viešųjų pirkimų įstatymo 93, 94, 95, 95(1) ir 95(2) straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3269(2)) [Svarstymas]
11:111 - 4h.Viešųjų pirkimų įstatymo 93, 94, 95, 95(1) ir 95(2) straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3269(2)) [Priėmimas]
11:13r - 1.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36 ir 47 straipsnių papildymo ir pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3256) [Pateikimas]
11:28r - 2a.Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3353) [Pateikimas]
11:29 - 2.Klausimų grupė: r - 2a, r - 2b [Pateikimas]
11:34r - 3.Seimo protokolinio nutarimo dėl Gražinos Vitartaitės ir kitų pareiškėjų peticijos projektas
11:382 - 8a.Savanoriškos veiklos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3285(2)) [Svarstymas]
11:412 - 8b.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3286(2)) [Svarstymas]
11:432 - 8a.Savanoriškos veiklos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3285(2)) [Svarstymas]
11:432 - 9.Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 1, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3040(2)) [Svarstymas]
11:482 - 9.Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 1, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3040(2)) [Priėmimas]
12:011 - 8.Klausimų grupė: 1 - 8a, 1 - 8b, 1 - 8c, 1 - 8d, 1 - 8f, 1 - 8h, 1 - 8j, 1 - 8k, 1 - 8l, 1 - 8m, 1 - 8s [Svarstymas]
12:021 - 8e.Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5, 10, 11, 19 ir 22 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3084) [Svarstymas]
12:031 - 8g.Pašto įstatymo 3, 5, 6, 7, 8 ir 11 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3086) [Svarstymas]
12:041 - 8i.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 152(1), 152(10), 154(1), 154(2), 154(10), 224, 246, 259(1), 268, 320, 330 straipsnių pakeitimo ir 99(4), 99(6), 99(7), 235(1) ir 235(2) straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3088) [Svarstymas]
12:041 - 8n.Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 2, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3093) [Svarstymas]
12:051 - 8o.Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3094) [Svarstymas]
12:061 - 8p.Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3095) [Svarstymas]
12:061 - 8r.Visuomenės informavimo įstatymo 31 ir 48 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3096) [Svarstymas]
12:071 - 5.Klausimų grupė: 1 - 5a, 1 - 5b, 1 - 5c, 1 - 5d, 1 - 5e, 1 - 5f [Priėmimas]
12:071 - 8.Klausimų grupė: 1 - 8a, 1 - 8b, 1 - 8c, 1 - 8d, 1 - 8f, 1 - 8h, 1 - 8j, 1 - 8k, 1 - 8l, 1 - 8m, 1 - 8s [Svarstymas]
12:171 - 8g.Pašto įstatymo 3, 5, 6, 7, 8 ir 11 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3086) [Svarstymas]
12:182 - 2a.ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos pasienio gyventojų kelionių tvarkos ratifikavimo PROJEKTAS (Nr. XIP-3152(2)) [Svarstymas]
12:422 - 2b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 206(4) straipsniu ir 225, 225(2) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3292(2)) [Svarstymas]
12:552 - 3.Klausimų grupė: 2 - 3a, 2 - 3a, 2 - 3b, 2 - 3b [Priėmimas]
12:552 - 3.Klausimų grupė: 2 - 3a, 2 - 3a, 2 - 3b, 2 - 3b [Svarstymas]
12:562 - 3a.Akcinių bendrovių įstatymo 20, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 74 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 65(1) ir 70(1)straipsniais ir Įstatymo priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3179(3)) [Svarstymas]
12:562 - 3b.Vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymo 6 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3180(2)) [Svarstymas]
12:572 - 3a.Akcinių bendrovių įstatymo 20, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 74 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 65(1) ir 70(1)straipsniais ir Įstatymo priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3179(3)) [Priėmimas]
12:572 - 3a.Akcinių bendrovių įstatymo 20, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 74 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 65(1) ir 70(1)straipsniais ir Įstatymo priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3179(3)) [Svarstymas]
12:572 - 3a.Akcinių bendrovių įstatymo 20, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 74 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 65(1) ir 70(1)straipsniais ir Įstatymo priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3179(3)) [Priėmimas]
13:002 - 3b.Vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymo 6 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3180(2)) [Priėmimas]
13:012 - 4.Klausimų grupė: 2 - 4a, 2 - 4a, 2 - 4b, 2 - 4b, 2 - 4c, 2 - 4c [Priėmimas]
13:012 - 4.Klausimų grupė: 2 - 4a, 2 - 4a, 2 - 4b, 2 - 4b, 2 - 4c, 2 - 4c [Svarstymas]
13:072 - 4a.Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3045(3)) [Priėmimas]
13:082 - 4b.Viešųjų pirkimų įstatymo 10, 33, 85, 92 ir 93 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3046(3)) [Priėmimas]
13:112 - 4c.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 171(3) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3047(2)) [Priėmimas]
13:122 - 5.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 94, 94(1), 235, 239(2) ir 259(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2037(3)) [Svarstymas]
13:162 - 5.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 94, 94(1), 235, 239(2) ir 259(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2037(3)) [Priėmimas]
13:182 - 6.Prokuratūros įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 47, 52 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 34(1), 39(1) straipsniais ir 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2143(2)) [Svarstymas]
13:352 - 4b.Viešųjų pirkimų įstatymo 10, 33, 85, 92 ir 93 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3046(3)) [Priėmimas]
13:371 - 9.Generalinio prokuroro Dariaus Valio pranešimas