Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 372 (11/08/2011)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:061 - 1.Seimo 2011 m. lapkričio 8 d. (antradienio) plenarinių posėdžių darbotvarkės tvirtinimas
10:171 - 2.Klausimų grupė: 1 - 2. 1, 1 - 2. 2, 1 - 2. 3, 1 - 2. 4, 1 - 2. 5, 1 - 2. 6, 1 - 2. 7, 1 - 2. 8, 1 - 2. 9, 1 - 2.10, 1 - 2.11, 1 - 2.12, 1 - 2.13, 1 - 2.14, 1 - 2.15, 1 - 2.16, 1 - 2.17, 1 - 2.18, 1 - 2.19, 1 - 2.20, 1 - 2.21, 1 - 2.22, 1 - 2.23, 1 - 2.24, 1 - 2.25, 1 - 2.26, 1 - 2.27, 1 - 2.28, 1 - 2.29, 1 - 2.30, 1 - 2.31, 1 - 2.32, 1 - 2.33, 1 - 2.34, 1 - 2.35, 1 - 2.36, 1 - 2.37, 1 - 2.38 [Svarstymas]
11:091 - 3.Akcizų įstatymo 24 ir 25 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2884(3)) [Svarstymas]
11:111 - 3.Akcizų įstatymo 24 ir 25 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2884(3)) [Priėmimas]
11:121 - 4.Kelių įstatymo 5, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2778(3)) [Svarstymas]
11:241 - 5.Karo policijos įstatymo 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir penktojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-954(2)) [Priėmimas]
11:261 - 4.Kelių įstatymo 5, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2778(3)) [Priėmimas]
11:301 - 5.Karo policijos įstatymo 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir penktojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-954(2)) [Svarstymas]
11:321 - 5.Karo policijos įstatymo 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir penktojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-954(2)) [Priėmimas]
11:341 - 6.Klausimų grupė: 1 - 6a, 1 - 6a, 1 - 6b, 1 - 6b [Priėmimas]
11:341 - 6.Klausimų grupė: 1 - 6a, 1 - 6a, 1 - 6b, 1 - 6b [Svarstymas]
11:371 - 6b.Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 38 ir 43 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2716(2)) [Priėmimas]
11:391 - 6a.Kariuomenės drausmės statuto pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-2715(2)) [Priėmimas]
11:391 - 6b.Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 38 ir 43 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2716(2)) [Svarstymas]
11:391 - 7.Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 3, 4, 5, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2191(3)) [Svarstymas]
12:02r - 4.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3814) [Pateikimas]
12:03r - 4.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3814) [Svarstymas]
12:03r - 4.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų narių skaičiaus" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3814) [Priėmimas]
12:04r - 5.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 1 ir 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3815) [Pateikimas]
12:05r - 5.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 1 ir 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3815) [Svarstymas]
12:05r - 5.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo" 1 ir 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3815) [Priėmimas]
12:07r - 6.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo" 6 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3816) [Pateikimas]
12:07r - 6.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo" 6 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3816) [Svarstymas]
12:07r - 6.Seimo NUTARIMO "Dėl Seimo nutarimo "Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo" 6 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3816) [Priėmimas]
12:091 - 8.Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3301(2)) [Svarstymas]
12:13 - 2.Klausimų grupė: r - 2a, r - 2b, r - 2c [Pateikimas]
12:17r - 2b.Valstybės gynimo tarybos įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3691) [Pateikimas]
12:18r - 2c.Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 29 straipsnio pakeitimo ir Seimo statuto papildymo dvidešimt septintuoju (2) skirsniu" PROJEKTAS (Nr. XIP-3692) [Pateikimas]
12:19r - 1.Baudžiamojo kodekso papildymo 292(1) straipsniu ir Kodekso priedo papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3599) [Svarstymas]
12:23r - 3.Seimo NUTARIMO "Dėl Laisvės premijų komisijos sudarymo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3767) [Pateikimas]
12:271 - 9.Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-2929) [Svarstymas]
12:331 - 10.Seimo NUTARIMO "Dėl E. Tamašausko išrinkimo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoju" PROJEKTAS (Nr. XIP-3810) [Pateikimas]
12:411 - 10.Seimo NUTARIMO "Dėl E. Tamašausko išrinkimo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoju" PROJEKTAS (Nr. XIP-3810) [Svarstymas]
12:461 - 10.Seimo NUTARIMO "Dėl E. Tamašausko išrinkimo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoju" PROJEKTAS (Nr. XIP-3810) [Priėmimas]
13:002 - 7.Klausimų grupė: 2 - 7a, 2 - 7b [Pateikimas]
13:132 - 10.Administracinių bylų teisenos įstatymo 82, 84, 85, 97, 127, 130, 138, 139, 150, 154 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3635) [Pateikimas]
13:222 - 11.Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3693) [Pateikimas]
13:252 - 14.Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1739) [Pateikimas]