Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo vakarinis posėdis Nr. 379 (11/17/2011)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
15:322 - 1a.Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio papildymo ir pakeitimo ir Įstatymo papildymo 88(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3856(2)) [Priėmimas]
15:391 - 4. 1.Finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3473(2)) [Priėmimas]
15:531 - 4. 2.Lietuvos banko įstatymo 3, 6, 8, 11, 12, 41, 51, 52 straipsnių, septintojo skirsnio ir priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo septintuoju (1) skirsniu ir nauju 1 priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3474(2)) [Priėmimas]
15:581 - 4. 3.Lietuvos banko įstatymo 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 25, 31, 33, 35, 36, 38, 47, 49, 50, 53, 54, 54(1), 55 straipsnių, ketvirtojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo priedo papildymo įstatymo 2, 3, 4, 5, 6, 11 ir 32 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3475(2)) [Priėmimas]
15:591 - 4. 4.Finansų įstaigų įstatymo 4, 33 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3476(2)) [Priėmimas]
16:021 - 4. 5.Bankų įstatymo 8, 25, 59, 65 ir 72 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3477(2)) [Priėmimas]
16:031 - 4. 6.Kredito unijų įstatymo 56 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3478(2)) [Priėmimas]
16:041 - 4. 7.Draudimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-3479(2)) [Priėmimas]
16:051 - 4. 8.Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 6, 19, 29, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3480(2)) [Priėmimas]
16:061 - 4. 9.Finansinių priemonių rinkų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-3481(2)) [Priėmimas]
16:081 - 4.10.Vertybinių popierių įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-3482(2)) [Priėmimas]
16:091 - 4.11.Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-3483(2)) [Priėmimas]
16:101 - 4. 4.Finansų įstaigų įstatymo 4, 33 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3476(2)) [Priėmimas]
16:111 - 4.12.Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-3484(2)) [Priėmimas]
16:161 - 4.13.Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-3485(2)) [Priėmimas]
16:171 - 4.14.Profesinių pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-3486(2)) [Priėmimas]
16:181 - 4.15.Pensijų sistemos reformos įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3487(2)) [Priėmimas]
16:191 - 4.16.Kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymo 2, 3, 4, 7, 9, 15, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3488(2)) [Priėmimas]
16:211 - 4.17.Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 16, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3489(2)) [Priėmimas]
16:221 - 4.18.Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 2, 14, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3490(2)) [Priėmimas]
16:231 - 4.19.Hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir penktojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3491(2)) [Priėmimas]
16:241 - 4.20.Vartojimo kredito įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIP-3492(2)) [Priėmimas]
16:511 - 4.21.Mokėjimų įstatymo 9 straipsnio, VI ir VII skyrių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3493(2)) [Priėmimas]
16:521 - 4.22.Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3494(2)) [Priėmimas]
16:541 - 4.23.Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 3, 4, 7 ir 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3496(2)) [Priėmimas]
16:551 - 4.24.Advokatūros įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3497(2)) [Priėmimas]
16:561 - 4.25.Akcinių bendrovių įstatymo 37, 44, 57 ir 78 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3498(2)) [Priėmimas]
16:571 - 4.26.Antstolių įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3499(2)) [Priėmimas]
16:581 - 4.27.Audito įstatymo 20, 39, 43, 44, 52 ir 54 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3500(2)) [Priėmimas]
16:591 - 4.28.Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir 20 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3501(2)) [Priėmimas]
17:001 - 4.29.Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3502(2)) [Priėmimas]
17:011 - 4.30.Europos bendrovių įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3503(2)) [Priėmimas]
17:021 - 4.31.Įmonių bankroto įstatymo 10, 11, 29 ir 32 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3504(2)) [Priėmimas]
17:021 - 4.32.Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3505(2)) [Priėmimas]
17:041 - 4.33.Notariato įstatymo 6(2) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3506(2)) [Priėmimas]
17:051 - 4.34.Pelno mokesčio įstatymo 27 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3507(2)) [Priėmimas]
17:061 - 4.35.Statybos įstatymo 37 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3508(2)) [Priėmimas]
17:071 - 4.36.Ūkinių bendrijų įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3509(2)) [Priėmimas]
17:081 - 4.37.Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3510(2)) [Priėmimas]
17:091 - 4.38.Darbo kodekso 140 ir 141 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3511(3)) [Priėmimas]
17:201 - 4.39.Valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3512(2)) [Priėmimas]
17:241 - 4.40.Seimo NUTARIMO dėl Seimo nutarimo "Dėl Finansų įstaigų bei draudimo įmonių veiklos reglamentavimo ir priežiūros koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios PROJEKTAS (Nr. XIP-3513(2)) [Priėmimas]
17:251 - 4.41.Seimo STATUTO "Dėl Seimo statuto 59 straipsnio pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. XIP-3774(2)) [Priėmimas]
17:281 - 4.42.Valstybės kontrolės įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3775(2)) [Priėmimas]
17:291 - 4.43.Audito įstatymo 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 59 straipsnių ir devintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo 13, 28, 32, 33 ir 42 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3776(2)) [Priėmimas]
17:31r - 1.Savaitės darbotvarkės tvirtinimas
18:042 - 1g.Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3868) [Pateikimas]
18:062 - 1g.Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3868) [Priėmimas]
18:102 - 1a.Administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio papildymo ir pakeitimo ir Įstatymo papildymo 88(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3856(2)) [Priėmimas]
18:122 - 1c.Civilinio kodekso 6.116 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3858(2)) [Priėmimas]
18:132 - 1d.Civilinio proceso kodekso 145 straipsnio papildymo ir pakeitimo ir Kodekso papildymo 267(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3859(2)) [Priėmimas]
18:152 - 1f.Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 20, 21, 25 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3861) [Svarstymas]
18:162 - 1f.Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 20, 21, 25 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3861) [Priėmimas]
18:192 - 2.Klausimų grupė: 2 - 2a, 2 - 2b, 2 - 2c, 2 - 2d [Svarstymas]
18:352 - 1b.Bankų įstatymo 10, 23, 72, 76, 85 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 76(1) straipsniu ir 28, 29 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3857) [Priėmimas]
18:542 - 1e.Finansinio tvarumo įstatymo 2, 4, 11, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7(1) ir 13(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3860) [Priėmimas]
19:222 - 1b.Bankų įstatymo 10, 23, 72, 76, 85 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 76(1) straipsniu ir 28, 29 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-3857) [Priėmimas]
19:402 - 6.Seimo narių pareiškimai