Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo vakarinis posėdis Nr. 145 (05/08/2014)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
15:032 - 1.ĮSTATYMO „Dėl Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimo dėl Europos Sąjungos pagalbos finansavimo pagal 2014-2020 m. daugiametę finansinę programą vadovaujantis AKR ir ES partnerystės susitarimu ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ketvirtoji dalis, ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1540(2)) [Svarstymas]
15:142 - 2.Klausimų grupė: 2 - 2a, 2 - 2b [Svarstymas]
15:192 - 2a.Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIIP-1408(2)) [Svarstymas]
15:352 - 2b.Kelių įstatymo Nr. I-891 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 17, 18, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1407(2)) [Svarstymas]
15:362 - 3.Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 35, 59 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 59(1), 59(2) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1612(2)) [Svarstymas]
15:402 - 4.Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 ketvirtojo skirsnio pavadinimo, 4, 15 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju (1) ir devintuoju (3) skirsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1406(2)) [Svarstymas]
15:422 - 5.Baudžiamojo proceso kodekso 21, 22 straipsnių pakeitimo ir Kodekso priedo papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1390(2)) [Svarstymas]
15:442 - 6.Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1431(2)) [Svarstymas]
15:482 - 7.Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 ir 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1213) [Svarstymas]
15:512 - 8a.Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 2, 7, 8 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1438(2)) [Svarstymas]
15:582 - 8b.Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1439(2)) [Svarstymas]
16:011 - 16.Seimo NUTARIMO „Dėl sutikimo laikinai nušalinti nuo pareigų Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą Darių Valį“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1776) [Priėmimas]
16:07r - 1.Savaitės, prasidedančios gegužės 12 diena, plenarinių posėdžių darbotvarkės tvirtinimas
16:102 - 9a.Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 6, 7, 12, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 29, 41, 52 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1455(2)) [Svarstymas]
16:162 - 9b.Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1777) [Pateikimas]
16:312 - 10.Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1493(2)) [Svarstymas]
16:342 - 11.Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 1, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1685) [Pateikimas]
16:412 - 12.Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1687) [Pateikimas]
16:462 - 13.Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 39 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1674) [Pateikimas]
17:042 - 14.Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-320) [Pateikimas]
17:242 - 15a.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. XII-787 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1779) [Pateikimas]
17:252 - 15a.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. XII-787 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1779) [Svarstymas]
17:262 - 15a.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. XII-787 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1779) [Priėmimas]
17:272 - 15b.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1740) [Pateikimas]
17:472 - 16.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos valstybės herbo - Vyties nuolatinio iškabinimo Lietuvos Respublikos Seimo plenarinių posėdžių salės herbinėje sienoje“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1541(2)) [Pateikimas]
18:032 - 17.Seimo narių pareiškimai
18:08r - 3a.Bendrojo pagalbos centro įstatymo 1 ir 3 straipsnių pakeitimo bei Įstatymo papildymo ketvirtuoju skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1025) [Pateikimas]
18:11 - 3.Klausimų grupė: r - 3a, r - 3b, r - 3c, r - 3d [Pateikimas]