Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 148 (05/15/2014)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:031 - 1.Darbotvarkės tvirtinimas
10:131 - 2a.Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 2, 7, 8 ir 14 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1438(2)) [Priėmimas]
10:161 - 2b.Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1439(2)) [Priėmimas]
10:181 - 3.Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 6, 7, 12, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 29, 41, 52 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1455(2)) [Priėmimas]
10:411 - 4.Maisto įstatymo 2 straipsnio papildymo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-1733(3)) [Priėmimas]
10:551 - 5.Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1772(2)) [Svarstymas]
11:581 - 5.Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1772(2)) [Priėmimas]
12:031 - 6.Tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1292(4)) [Priėmimas]
12:061 - 7.Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 35, 59 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 59(1), 59(2) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1612(2)) [Priėmimas]
12:071 - 8.Civilinio proceso kodekso 510, 602, 644, 646, 661, 696, 703, 704, 706, 707, 708, 713, 717, 719, 722, 724, 746 ir 756 straipsnių pakeitimo ir 705 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1328(2)) [Priėmimas]
12:091 - 9.Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 ketvirtojo skirsnio pavadinimo, 4, 15 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju (1) ir devintuoju (3) skirsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1406(2)) [Priėmimas]
12:101 - 10.Baudžiamojo proceso kodekso 21, 22 straipsnių pakeitimo ir Kodekso priedo papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1390(2)) [Priėmimas]
12:121 - 11.Baudžiamojo kodekso 95 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-14(3)) [Priėmimas]
12:131 - 12.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 27, 51(10), 85, 87, 87(1), 224, 242, 259(1), 260(2), 320 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 51(27), 87(12) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-880(2)) [Priėmimas]
12:151 - 13.Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1431(2)) [Priėmimas]
12:161 - 14.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. XII-801 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narį Viktorą Uspaskichą patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę sudarymo“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1746(2)) [Priėmimas]
12:371 - 15.ĮSTATYMO „Dėl Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimo dėl Europos Sąjungos pagalbos finansavimo pagal 2014-2020 m. daugiametę finansinę programą vadovaujantis AKR ir ES partnerystės susitarimu ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ketvirtoji dalis, ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-1540(2)) [Priėmimas]
12:431 - 16.Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo Nr. IX-2257 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-210(5)) [Priėmimas]
12:441 - 17a.Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIIP-1408(3)) [Priėmimas]
12:521 - 17b.Kelių įstatymo Nr. I-891 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 17, 18, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1407(2)) [Priėmimas]
12:541 - 18.Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1493(2)) [Priėmimas]
12:551 - 19.Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-808(2)) [Priėmimas]
12:561 - 20a.Darbo kodekso 71, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 10(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1144(2)) [Priėmimas]
12:571 - 20b.Civilinio proceso kodekso 145 ir 150 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1145) [Svarstymas]
13:011 - 21.Baudžiamojo proceso kodekso 82 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1436) [Pateikimas]
13:021 - 22.Vyriausybės valanda