Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 214 (12/18/2014)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:121 - 1.Darbotvarkės tvirtinimas
10:231 - 2a.Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2 ir 18 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2407(2)) [Priėmimas]
10:241 - 2b.Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2 ir 31 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2408(2)) [Priėmimas]
10:261 - 3a.Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2179(2)) [Priėmimas]
10:311 - 3b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173(16) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2180(2)) [Priėmimas]
10:321 - 3c.Profesinių pensijų kaupimo įstatymo Nr. X-745 31, 32, 47, 55, 56 straipsnių ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2181(2)) [Priėmimas]
10:341 - 3d.Finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 70, 84, 93 straipsnių ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2182(2)) [Priėmimas]
10:351 - 3e.Vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2183(2)) [Priėmimas]
10:371 - 3f.Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX-1709 13, 171, 173 straipsnių ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2184(2)) [Priėmimas]
10:391 - 3g.Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2185(2)) [Priėmimas]
10:401 - 3h.Bankų įstatymo Nr. IX-2085 74 straipsnio ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2186(2)) [Priėmimas]
10:411 - 3i.Draudimo įstatymo Nr. IX-1737 2, 44, 46, 52, 70, 208 straipsnių ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2187(2)) [Priėmimas]
10:421 - 3j.Draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-2277 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2188(2)) [Priėmimas]
10:441 - 3k.Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo Nr. IX-2387 pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija) (Nr. XIIP-2189(2)) [Priėmimas]
10:461 - 3l.Finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 2, 38 ir 38(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2190(2)) [Priėmimas]
10:471 - 3m.Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo Nr. IX-1597 9 straipsnio ir priedo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2191(2)) [Priėmimas]
10:481 - 3n.Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2192(2)) [Priėmimas]
10:501 - 4a.Baudžiamojo kodekso 190 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1441(2)) [Priėmimas]
10:511 - 4b.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1442(2)) [Priėmimas]
10:521 - 5.Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo Nr. XI-329 2, 5, 6, 8, 12(1), 13, 15, 18 ir 20 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2419(2)) [Priėmimas]
10:541 - 6.Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo Nr. VIII-792 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1759(4)) [Priėmimas]
10:551 - 7a.Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo Nr. VIII-238 preambulės ir 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-4700(3)) [Priėmimas]
10:571 - 7b.Seimo NUTARIMO "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Nr. VIII-505 "Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" PROJEKTAS (Nr. XIP-4702(2)) [Priėmimas]
10:581 - 8.Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 47 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1050(2)) [Priėmimas]
11:001 - 9.Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 48 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1051(2)) [Priėmimas]
11:011 - 10.Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 47 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1633(2)) [Priėmimas]
11:021 - 11a.Produktų saugos įstatymo Nr. VIII-1203 2 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2229(2)) [Priėmimas]
11:041 - 11b.Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju(1) skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2230(2)) [Priėmimas]
11:071 - 12.Produktų saugos įstatymo Nr. VIII-1206 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2626(2)) [Svarstymas]
11:071 - 12.Produktų saugos įstatymo Nr. VIII-1206 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2626(2)) [Priėmimas]
11:081 - 13.ĮSTATYMO „Dėl Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Maltos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutarties ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2559(2)) [Svarstymas]
11:101 - 13.ĮSTATYMO „Dėl Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Maltos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos ir Suomijos Respublikos Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutarties ratifikavimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2559(2)) [Priėmimas]
11:111 - 14.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 238 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 213(6) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2370(2)) [Svarstymas]
11:141 - 14.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 238 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 213(6) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2370(2)) [Priėmimas]
11:151 - 15a.Teismų įstatymo 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 47, 51, 55(1), 57, 61, 63, 64, 69(1), 81 straipsnių, IX skyriaus pavadinimo, 83, 84, 85, 86, 90, 98, 101, 103 straipsnių, XII skyriaus antrojo skirsnio pavadinimo, 106, 107, 108, 119, 120, 122, 124, 127, 128, 129 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 89, 109, 110, 111, 112, 125 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo 53(1), 53(2) straipsniais ir IX skyriaus trečiuoju skirsniu įstatymo Nr. X-1685 46 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2602(2)) [Svarstymas]
11:161 - 15a.Teismų įstatymo 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 47, 51, 55(1), 57, 61, 63, 64, 69(1), 81 straipsnių, IX skyriaus pavadinimo, 83, 84, 85, 86, 90, 98, 101, 103 straipsnių, XII skyriaus antrojo skirsnio pavadinimo, 106, 107, 108, 119, 120, 122, 124, 127, 128, 129 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 89, 109, 110, 111, 112, 125 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo 53(1), 53(2) straipsniais ir IX skyriaus trečiuoju skirsniu įstatymo Nr. X-1685 46 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2602(2)) [Priėmimas]
11:171 - 15b.Valstybės tarnybos įstatymo 8, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. X-1689 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2603(2)) [Svarstymas]
11:171 - 15b.Valstybės tarnybos įstatymo 8, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. X-1689 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2603(2)) [Priėmimas]
11:20r - 3.Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS(dėl Durbės mūšio dienos) (Nr. XIIP-2243) [Pateikimas]
11:21r - 3.Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS(dėl Durbės mūšio dienos) (Nr. XIIP-2243) [Svarstymas]
11:21r - 3.Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS(dėl Durbės mūšio dienos) (Nr. XIIP-2243) [Priėmimas]
11:231 - 16.Seimo NUTARIMO „Dėl Daivos Raudonienės skyrimo Lietuvos Respublikos Seimo kanclere“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2658) [Pateikimas]
11:482 - 1.Miškų įstatymo Nr. I-671 7 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1381(2)) [Svarstymas]
12:022 - 2a.Farmacijos įstatymo Nr. X-709 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 35(1), 36, 40, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55(1), 56, 56(1), 56(2), 57, 59(1), 61, 62, 64, 66, 67, 68(1), 69, 70, 73, 74 straipsnių ir penkioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2307(2)) [Svarstymas]
12:082 - 2b.Farmacijos įstatymo Nr. XI-2376 2, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 35, 62, 64, 66, 67, 69 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2376 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2308(2)) [Priėmimas]
12:102 - 2a.Farmacijos įstatymo Nr. X-709 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 35(1), 36, 40, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55(1), 56, 56(1), 56(2), 57, 59(1), 61, 62, 64, 66, 67, 68(1), 69, 70, 73, 74 straipsnių ir penkioliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2307(2)) [Priėmimas]
12:112 - 2b.Farmacijos įstatymo Nr. XI-2376 2, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 35, 62, 64, 66, 67, 69 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2376 17 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2308(2)) [Priėmimas]
12:122 - 2c.Administracinių teisės pažeidimų kodekso 44(4) ir 44(6) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2309(2)) [Svarstymas]
12:15r - 4.Seimo NUTARIMO „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijai atlikti parlamentinį tyrimą dėl energetikos sektoriuje veikiančių asmenų finansinės komercinės veiklos 2009-2014 metais“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2632) [Svarstymas]
12:16r - 2a.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XII-1100 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2649) [Pateikimas]
12:16r - 2a.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XII-1100 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2649) [Svarstymas]
12:17r - 2a.Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XII-1100 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2649) [Priėmimas]
12:18r - 2b.Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VII-729 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2631) [Pateikimas]
12:21r - 7.Seimo REZOLIUCIJOS „Dėl Lietuvos pieno sektoriaus ateities“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2577) [Pateikimas]
12:26r - 7.Seimo REZOLIUCIJOS „Dėl Lietuvos pieno sektoriaus ateities“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2577) [Svarstymas]
12:27r - 7.Seimo REZOLIUCIJOS „Dėl Lietuvos pieno sektoriaus ateities“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2577) [Priėmimas]
12:281 - 17.Seimo NUTARIMO „Dėl Rimvydo Norkaus skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininku“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2628(2)) [Svarstymas]
12:311 - 17.Seimo NUTARIMO „Dėl Rimvydo Norkaus skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininku“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2628(2)) [Priėmimas]
12:352 - 3.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo  Nr. IX-751 96 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2563(2)) [Svarstymas]
12:372 - 3.Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo  Nr. IX-751 96 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2563(2)) [Priėmimas]
12:382 - 4.Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 3, 17 ir 34 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2580(2)) [Svarstymas]
12:392 - 4.Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 3, 17 ir 34 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-2580(2)) [Priėmimas]
12:402 - 5.Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 1, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1685(2)) [Svarstymas]
12:472 - 5.Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 1, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIIP-1685(2)) [Priėmimas]
12:49r - 4.Seimo NUTARIMO „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijai atlikti parlamentinį tyrimą dėl energetikos sektoriuje veikiančių asmenų finansinės komercinės veiklos 2009-2014 metais“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2632) [Svarstymas]
13:07r - 4.Seimo NUTARIMO „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos komisijai atlikti parlamentinį tyrimą dėl energetikos sektoriuje veikiančių asmenų finansinės komercinės veiklos 2009-2014 metais“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2632) [Priėmimas]
13:351 - 18.Vyriausybės valanda
15:011 - 17.Seimo NUTARIMO „Dėl Rimvydo Norkaus skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininku“ PROJEKTAS (Nr. XIIP-2628(2)) [Svarstymas]