Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 349 (11/19/2019)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:041 - 2.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:071 - 3. 1.Miškų įstatymo Nr. I-671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3491(2)) [Priėmimas]
10:241 - 3. 2.Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3492(2)) [Priėmimas]
10:251 - 3. 3.Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3493(2)) [Priėmimas]
10:261 - 3. 4.Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3494(2)) [Priėmimas]
10:261 - 3. 5.Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo Nr. VIII-546 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3495(2)) [Priėmimas]
10:261 - 3. 6.Žemės įstatymo Nr. I-446 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3496(2)) [Priėmimas]
10:271 - 4.Seimo nutarimo „Dėl Martino Žaltausko skyrimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariu“ projektas (Nr. XIIIP-3842) [Pateikimas]
10:381 - 5.Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 2 ir 43(3) straipsnių straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3905(2)) [Svarstymas]
10:401 - 6.Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3845(2)) [Svarstymas]
10:421 - 7.Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos priežiūros ir sienos įgaliotinių veiklos ratifikavimo“ projektas (Nr. XIIIP-3947(2)) [Svarstymas]
10:441 - 8.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas (Nr. XIIIP-3938(2)) [Svarstymas]
11:051 - 9.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas (Nr. XIIIP-3937(2)) [Svarstymas]
11:221 - 10.Seimo nutarimo „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2018 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas (Nr. XIIIP-3939(2)) [Svarstymas]
11:281 - 11.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2018 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas (Nr. XIIIP-3933(2)) [Svarstymas]
11:351 - 12.Seimo nutarimo „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2018 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas (Nr. XIIIP-3429(2)) [Svarstymas]
11:371 - 13.Seimo nutarimo „Dėl Garantinio fondo 2018 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas (Nr. XIIIP-3935(2)) [Svarstymas]
11:391 - 14.Seimo nutarimo „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2018 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas (Nr. XIIIP-3936(2)) [Svarstymas]
11:401 - 15.Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 162 ir 164 straipsnių pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4105(2)) [Svarstymas]
11:421 - 17. 1.Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27, 39 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3617(2)) [Svarstymas]
11:431 - 17. 2.Administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3618(2)) [Svarstymas]
11:451 - 17. 3.Bausmių vykdymo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3619(2)) [Svarstymas]
11:451 - 17. 6.Baudžiamojo kodekso 270 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3622(2)) [Svarstymas]
11:461 - 17. 4.Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3620(2)) [Svarstymas]
11:481 - 17. 5.Statybos įstatymo Nr. I-1240 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3621(2)) [Svarstymas]
11:501 - 18.Klausimų grupė: 1 - 18. 1, 1 - 18. 2, 1 - 18. 3 [Svarstymas]
11:531 - 19. 1.Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIP-3955(4)) [Svarstymas]
11:541 - 19.Klausimų grupė: 1 - 19. 1, 1 - 19. 2, 1 - 19. 3, 1 - 19. 4, 1 - 19. 5 [Svarstymas]
12:191 - 16.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. XIII-1398 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko ir jo pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4129(2)) [Svarstymas]
12:301 - 16.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. XIII-1398 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko ir jo pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4129(2)) [Priėmimas]
12:34r - 4.Seimo protokolinio nutarimo projektas+ išvada dėl V. Vilkausko peticijos „Dėl Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 22 ir 23 straipsnių papildymo" (Nr. PNP-83) [Priėmimas]
12:35r - 3. 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4200) [Pateikimas]
12:36r - 3. 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4200) [Svarstymas]
12:36r - 3. 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4200) [Priėmimas]
12:37r - 3. 2.Seimo nutarimo „Dėl leidimo Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai stoti į Europos mokslinių tyrimų sąžiningumo tarnybų tinklo (ENRIO) asociaciją“ projektas (Nr. XIIIP-4155) [Pateikimas]
12:38r - 2. 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4183) [Pateikimas]
12:39r - 2. 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4183) [Svarstymas]
12:39r - 2. 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4183) [Priėmimas]
12:40r - 2. 2.Šeimos kortelės įstatymo Nr. XIII-1406 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4180) [Pateikimas]
12:452 - 22.Klausimų grupė: 2 - 22. 1, 2 - 22. 2 [Pateikimas]
12:492 - 21.Klausimų grupė: 2 - 21. 1, 2 - 21. 2, 2 - 21. 3 [Pateikimas]