Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo vakarinis posėdis Nr. 361 (12/05/2019)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
14:011 - 12.Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2427 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3915(2)) [Priėmimas]
14:051 - 13.Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų Laisvės premijos paskyrimo Albinui Kentrai“ projektas (Nr. XIIIP-4222) [Pateikimas]
14:091 - 13.Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų Laisvės premijos paskyrimo Albinui Kentrai“ projektas (Nr. XIIIP-4222) [Svarstymas]
14:121 - 13.Seimo nutarimo „Dėl 2019 metų Laisvės premijos paskyrimo Albinui Kentrai“ projektas (Nr. XIIIP-4222) [Priėmimas]
14:221 - 14.Klausimų grupė: 1 - 14. 1, 1 - 14. 2 [Pateikimas]
14:312 - 1.Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 2, 3 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3957(2)) [Priėmimas]
14:332 - 2.Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 13, 14 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3735(2)) [Priėmimas]
14:482 - 3.Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 21, 50, 51, 58, 59, 63, 64 straipsnių, 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3845(2)) [Priėmimas]
14:542 - 4. 1.Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstatymo Nr. I-1485 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2339(2)) [Priėmimas]
14:572 - 4. 2.Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 6, 8, 23, 24, 25, 41, 42, 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 45(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2340(2)) [Priėmimas]
15:152 - 4. 3.Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2341(2)) [Priėmimas]
15:172 - 4. 4.Nepaprastosios padėties įstatymo Nr. IX-938 2, 22 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2342(2)) [Priėmimas]
15:202 - 4. 5.Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2343(2)) [Priėmimas]
15:212 - 4. 6.Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2344(2)) [Priėmimas]
15:222 - 4. 7.Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2345(2)) [Priėmimas]
15:242 - 4. 8.Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2346(2)) [Priėmimas]
15:252 - 5.Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4044(2)) [Priėmimas]
15:272 - 6.Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3246(2)) [Priėmimas]
15:282 - 5.Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4044(2)) [Priėmimas]
15:332 - 7. 1.Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIP-3955(4)) [Priėmimas]
16:092 - 8. 1.Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-3623(3)) [Priėmimas]
16:242 - 8. 2.Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3624(2)) [Priėmimas]
16:262 - 8. 3.Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3625(2)) [Priėmimas]
16:302 - 9.Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1191(2)) [Priėmimas]
16:382 - 10.Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-2277(8)) [Priėmimas]
16:402 - 11.Klausimų grupė: 2 - 11. 1, 2 - 11. 2, 2 - 11. 3, 2 - 11. 5, 2 - 11. 6, 2 - 11. 7, 2 - 11. 8, 2 - 11. 9, 2 - 11.10, 2 - 11.11, 2 - 11.12, 2 - 11.13 [Svarstymas]
16:462 - 11. 4.Principinės kariuomenės struktūros 2019 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2024 metais nustatymo, karių, civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ir kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), ribinio skaičiaus 2019 m. ir 2024 m. patvirtinimo įstatymo Nr. XIII-1210 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-3040) [Svarstymas]
16:472 - 11.13.Administracinių nusižengimų kodekso 558 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3049(2)) [Svarstymas]
16:492 - 9.Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1191(2)) [Priėmimas]
16:512 - 12.Klausimų grupė: 2 - 12. 1, 2 - 12. 2, 2 - 12. 3, 2 - 12. 4, 2 - 12. 5 [Svarstymas]
16:522 - 13.Saugios laivybos įstatymo Nr. VIII-1897 1, 2, 3, 8, 13, 16, 19, 21, 25, 26, 31, 33, 39, 40, 40(1), 48 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3958(2)) [Svarstymas]
16:532 - 14.Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 19(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3919(2)) [Svarstymas]
16:542 - 15.Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4150(2)) [Svarstymas]
16:552 - 16.Teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 papildymo 5(1), 5(2) ir 5(3) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3052(2)) [Svarstymas]
17:112 - 17.Klausimų grupė: 2 - 17. 1, 2 - 17. 2, 2 - 17. 3, 2 - 17. 4, 2 - 17. 5, 2 - 17. 6 [Svarstymas]
17:132 - 18.Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3897(2)) [Pateikimas]
17:272 - 19. 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4273) [Pateikimas]
17:282 - 19. 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4273) [Svarstymas]
17:282 - 19. 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4273) [Priėmimas]
17:292 - 19. 2.Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų kompensavimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3932) [Pateikimas]
17:342 - 20.Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 7 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4243) [Pateikimas]
17:452 - 21.Seimo rezoliucijos „Dėl vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, apsaugosir jų teisių užtikrinimo“ projektas (Nr. XIIIP-4266) [Pateikimas]
17:572 - 21.Seimo rezoliucijos „Dėl vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, apsaugosir jų teisių užtikrinimo“ projektas (Nr. XIIIP-4266) [Svarstymas]
17:572 - 21.Seimo rezoliucijos „Dėl vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, apsaugosir jų teisių užtikrinimo“ projektas (Nr. XIIIP-4266) [Priėmimas]
18:092 - 22. 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4272) [Pateikimas]
18:102 - 22. 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4272) [Svarstymas]
18:102 - 22. 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4272) [Priėmimas]
18:112 - 22. 2.Mediacijos įstatymo Nr. X-1702 20 straipsnio 1 punkto pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4238) [Pateikimas]
18:322 - 23.Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4245) [Pateikimas]
18:362 - 24.Administracinių nusižengimų kodekso 492 ir 590 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4037) [Pateikimas]
18:58r - 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-14 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4271) [Pateikimas]
18:59r - 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-14 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4271) [Svarstymas]
19:00r - 1.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-14 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4271) [Priėmimas]
19:01r - 2.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-13 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4270) [Pateikimas]
19:01r - 2.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-13 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4270) [Svarstymas]
19:01r - 2.Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. XIII-13 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių skaičiaus“ pakeitimo“ projektas (Nr. XIIIP-4270) [Priėmimas]
19:02r - 3.Seimo protokolinio nutarimo projektas+ išvada dėl V. Jurgaičio peticijos „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 3 dalies pakeitimo ir 4 dalies pripažinimo netekusia galios" (Nr. PNP-84) [Priėmimas]
19:02r - 4.Lietuvos Respublikos Seimo savaitė (2019-12-09 - 2019-12-13) (Nr. SPDS-362) [Tvirtinimas]
19:072 - 25.Seimo narių pareiškimai