Necessary cookies

On

Statistics cookies

OnOff

A
A
A
For disabled
Plenary sittings

Seimo rytinis posėdis Nr. 377 (01/28/2020)
LaikasNumerisSvarstytas klausimas
10:031 - 1.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
10:051 - 2. 1.Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 2, 3, 12 straipsnių, IV skyriaus antrojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 6(1) straipsniu ir IV skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3707(3)) [Priėmimas]
10:201 - 2. 2.Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 15, 19, 19(1), 19(2), 47, 55, 126, 127 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 55(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3708(3)) [Priėmimas]
10:481 - 2. 3.Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 6 straipsnio ir 1, 2 priedėlių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3709(2)) [Priėmimas]
10:511 - 2. 4.Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2, 8, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3710(3)) [Priėmimas]
11:021 - 2. 5.Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3711(2)) [Priėmimas]
11:081 - 3. 1.Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 papildymo 87(1) ir 108(1) straipsniais ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4130(2)) [Priėmimas]
11:111 - 3. 2.Administracinių nusižengimų kodekso 248, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 251(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4131(2)) [Priėmimas]
11:121 - 4.Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas (Nr. XIIIP-4413(2)) [Priėmimas]
11:181 - 5. 1.Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-4122(2)) [Priėmimas]
11:211 - 5. 2.Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 20, 37, 109 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4123(2)) [Priėmimas]
11:221 - 5. 3.Administracinių nusižengimų kodekso 49, 244, 308, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4124(2)) [Priėmimas]
11:231 - 6.Administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4188(2)) [Priėmimas]
11:251 - 7.Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 1, 2, 3, 15 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3163(2)) [Priėmimas]
11:251 - 8.Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3839(2)) [Priėmimas]
11:261 - 9. 1.Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 7, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 35, 36, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 64 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4135(2)) [Priėmimas]
11:271 - 10.Įstatymo „Dėl Europos Tarybos konvencijos dėl nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimo, paieškos, arešto ir konfiskavimo bei terorizmo finansavimo ratifikavimo“ projektas (Nr. XIIIP-4177(2)) [Priėmimas]
11:281 - 11. 1.Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymo Nr. IX-1165 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-4338(2)) [Priėmimas]
11:331 - 11. 2.Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4409(2)) [Svarstymas]
11:341 - 12.Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3897(3)) [Svarstymas]
11:391 - 13.Klausimų grupė: 1 - 13. 1, 1 - 13. 2 [Pateikimas]
11:521 - 14. 1.Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3649(2)) [Svarstymas]